Siły zbrojne

Wojsko rozbuduje lotnisko w Radomiu

PZL-130 Orlik MPT, fot. Andrzej Hładij/Defence24.pl
PZL-130 Orlik MPT, fot. Andrzej Hładij/Defence24.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej planuje rozbudowę lotniska w Radomiu. Informację tę potwierdził podsekretarz MON Bartłomiej Grabski.

Poseł Leszek Ruszczyk (PO) wystosował do Ministerstwa Obrony Narodowej interpelację, w której podniósł kwestię lotniska w Radomiu pełniącego funkcje zarówno cywilne, jak i wojskowe. Podkreślił, że 16 października Antoni Macierewicz zapowiedział zaangażowanie się w "radomskie lotnisko, które przecież musi być też wykorzystywane na cele związane z obronnością". W odpowiedzi na poselskie zapytanie podsekretarz stanu w MON Bartłomiej Grabski potwierdził składane przez Macierewicza zapewnienia o wsparciu Portu Lotniczego w Radomiu.

Czytaj także: Polskie lotniska wojskowe bezpieczniejsze. Nowy sprzęt i zdolności

Zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 1 grudnia 2016 r. Planem inwestycji budowlanych w latach 2017-2022, w celu poprawy funkcjonowania 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego, zaplanowane są trzy inwestycje, w tym dwie kontynuowane, związane z infrastrukturą techniczną i szkoleniową ww. lotniska, tj.: budowa systemu ochrony obiektów (wartość szacunkowa 4,4 mln zł, lata realizacji 2006-2021), budowa budynku na potrzeby infrastruktury symulatora lotu PZL 130 ORLIK TC-II GARMIN (wartość szacunkowa 10 mln zł, lata realizacji 2013-2019) oraz budowa magazynu środków bojowych wraz z obwałowaniem (wartość szacunkowa 4 mln zł, lata realizacji 2017-2019).

Bartłomiej Grabski, podsekretarz stanu w MON

Podsekretarz stanu zapowiedział również, że niezależnie od powyższych inwestycji, a zgodnie z Planem inwestycji budowlanych o wartości do 2 mln zł na 2017 r., realizowane są dwa zadania. Po pierwsze, budowa biura przepustek wraz z przebudową bramy wjazdowej. Po drugie, modernizacja sieci elektroenergetycznej hangarów nr 2 i nr 4. Zdaniem Grabskiego łączna wartość powyższych inwestycji budowlanych wynosi ok. 2,8 mln zł i mają zostać zakończone w 2018 r.

Czytaj także: Nowe samoloty i nowe procedury przewozu VIP? [ANALIZA]

Ponadto podsekretarz stanu w MON zwrócił uwagę, że  "w celu poprawy realizacji zadań lotniczych (w ramach umowy z dnia 6 grudnia 2012 r. na dostawę radiolokacyjnych systemów lądowania, zawartą z firmą HARRIS ES-Radar Systems Van Nuys) na lotnisku Radom-Sadków w II kwartale 2017 r. zostanie zainstalowany radiolokacyjny system lądowania GCA-2000M w wersji mobilnej". System ten przeznaczony jest do kierowania statkami powietrznymi, prowadzenia naziemnej kontroli sytuacji powietrznej w rejonie lotniska oraz do zabezpieczenia lądowania statków powietrznych w zwykłych i trudnych warunkach atmosferycznych zarówno w dzień i w nocy.

Warto zaznaczyć, iż obecnie kompleks lotniskowy nr 6087 w Radomiu pełni funkcję zarówno wojskową jak i cywilną. W ramach działalności wojskowej funkcjonują tam 42. Baza Lotnictwa Szkolnego, Polowe Warsztaty Lotnicze, 4. Wojskowy Ośrodek Metrologii oraz Orkiestra Wojskowa. Jednakże, w celu zapewnienia rozwoju regionalnego, część lotnicza została sklasyfikowana jako częściowo niewykorzystywana przez jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej i czasowo przekazana (na okres 30 lat) władzom samorządowym miasta, w celu założenia i prowadzenia lotniska cywilnego użytku publicznego.

Czytaj także: Gen. Cwojdziński: Polska potrzebuje niezależności w szkoleniu pilotów [Defence24.pl TV]

"W wyniku podjętych decyzji i ustaleń w 2010 r. zostały przekazane na rzecz Prezydenta Miasta Radomia nieruchomości lotniska wojskowego o łącznej powierzchni 147,8791 ha (w tym w formie darowizny 22,5905 ha oraz w formie użyczenia 125,2886 ha). Ponadto, w ramach zgłaszanych potrzeb – przez zarządzającego lotniskiem, tj. PL Radom S.A. – w 2013 r. i 2016 r. resort obrony narodowej przekazał w formie użyczenia dodatkowe nieruchomości lotniska wojskowego" - wyjaśnił podwójną funkcję radomskiego lotniska Bartłomiej Grabski. Zaznaczył przy tym, że parametry istniejącej infrastruktury lotniskowej lotniska współużytkowanego Radom-Sadków spełniają wymogi eksploatacyjne wojskowych statków powietrznych w zakresie prowadzonego szkolenia lotniczego.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.