Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

WITU o rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia

  • <p>Gen. Jonathan Vance. Fot. Rafał Lesiecki / Defence24.pl</p>
    <p>Gen. Jonathan Vance. Fot. Rafał Lesiecki / Defence24.pl</p>

W hotelu Warszawianka w Jachrance, odbyła się XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna Uzbrojenie 2017 nt. „Problemy Rozwoju, Produkcji i Eksploatacji Techniki Uzbrojenia”.

Otwarcia wydarzenia dokonali: dr hab. inż. Stanisław Kachel - dziekan Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT oraz płk dr inż. Jacek Borkowski - Dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Patronat honorowy nad Konferencją objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Pan Bartosz Kownacki, którego reprezentował Radca Generalny w Sekretariacie Sekretarza Stanu MON.

Wśród honorowych gości Konferencji znaleźli się między innymi Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, gen. bryg. dr Jarosław Kraszewski, Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON - płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn, Szef Zarządu Logistyki P-4 Sztabu Generalnego – płk Robert Woźniak.

W konferencji uczestniczyło blisko 230 uczestników, którzy wygłosili 70 referatów, na 9 sesjach plenarnych oraz zaprezentowali tematykę swych prac i badań na sesji plakatowej.

Najlepsze referaty młodych naukowców, biorących udział w dedykowanej im sesji konkursowej, zostały uhonorowane przez Dyrektora Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia.

Nagrody dla uczestników przyznały także firmy tj. BUOS Sp. z o.o., WB ELECTRONICS S.A., ZM TARNÓW S.A. oraz nasi patroni medialni: ALTAIR Sp. z o.o., DEFENCE 24 Sp. z o.o., MAGNUM X Sp. z o.o., ZESPÓŁ BADAŃ I ANALIZ MILITARNYCH Sp. z o.o.

Nagroda Dyrektora Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia dla młodych naukowców za najlepszy referat wygłoszony podczas konferencji "Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia" otrzymali odpowiednio: I miejsce - M. Pracht, W. Świderski (WITU), II miejsce - T. Satławski, W. Furmanek (WAT), III miejsce - R. Bogusz, P. Magnuszewska, B. Florczak (IPO). Natomiast nagrodę Defence24.pl, za najciekawszą prezentację podczas sesji plakatowej, otrzymał P. Żochowski - Metody modelowania numerycznego ładunków kumulacyjnych. 

  • WITU
Reklama

Komentarze

    Reklama