Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Wicepremier Janusz Piechociński na V edycji Baltic Business Forum 2013

Janusz Piechociński- fot. Wikipedia
Janusz Piechociński- fot. Wikipedia

Sukcesywnie powiększa się liczba przedstawicieli świata polityki potwierdzających swój udział w V edycji Baltic Business Forum. Wicepremier Janusz Piechociński objął honorowym patronatem to wydarzenie. Weźmie on udział w sesji tematycznej poświęconej kwestiom energetycznym. Swój udział w forum potwierdził również przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Łotwy - Jurijs Spiridonovs. 

W dniach 16-18 października 2013 w Świnoujściu odbędzie się kolejna edycja międzynarodowej konferencji polityczno-gospodarczej - Baltic Business Forum.

Międzynarodowe forum gospodarcze Baltic Business Forum stanowi coroczne miejsce spotkań przedstawicieli świata biznesu i polityki z obszaru państw Europy Zachodniej, Środkowo-Wschodniej i Azji. Przewodnictwo nad dyskusją w debacie ministrów gospodarki krajów basenu morza Bałtyckiego i Partnerstwa Wschodniego pt. „Szanse i bariery rozwoju współpracy gospodarczej na linii Europa – Północ – Wschód” obejmie Minister Janusz Piechociński. Weźmie on również udział w panelu poświęconym wyzwaniom energetycznym.

Pomysłodawcą oraz organizatorem pierwszej edycji Forum była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Kolejne edycje, w tym także tegoroczną, organizuje stowarzyszenie

Europe North East Association wraz z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydentem Miasta Świnoujście.

Do głównych celów BBF należą m.in.: promocja programu Partnerstwo Wschodnie, rozwój współpracy regionalnej pomiędzy krajami Europy Północnej, Środkowo-Wschodniej i Azji, stworzenie atrakcyjnej oferty regionów Europy Środkowo-Wschodniej w celu zwiększenia rozmiarów inwestycji na tym obszarze, budowa i zacieśnianie więzi Polski z sąsiadami z krajów Europy Środkowo-Wschodniej poprzez wymianę bieżących informacji w zakresie zagadnień ekonomicznych, prawnych i administracyjnych oraz wspieranie działań przedsiębiorców i rozwoju społeczno-gospodarczego w aspekcie międzynarodowym.

Podczas trzydniowego spotkania odbędzie się osiem sesji tematycznych, których moderatorami będą: Krzysztof Krystowski, prezes Polskiego Holdingu Obronnego; Andrzej Kaczmarek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki; Bogusław Liberadzki, deputowany do Parlamentu Europejskiego; Oleg Dubisz, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Ludwik Sobolewski, Dyrektor Generalny Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Spotkanie zainauguruje swoim wystąpieniem Aleksander Kwaśniewski, były Prezydent RP, który przewodniczy obecnie Radzie Strategii BBF.

Każdego roku w konferencji uczestniczą przywódcy państw świata, ministrowie, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, szefowie agend rządowych, a także znani i cenieni eksperci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Główny trzon uczestników i prelegentów Forum stanowią przedsiębiorcy z krajów Europy Środkowo- Wschodniej i Azji.

Baltic Business Forum to odbywające się od 2009 r. międzynarodowe forum gospodarcze, będące corocznym miejscem spotkań przedstawicieli świata biznesu i polityki z obszaru państw Europy Zachodniej, Środkowo-Wschodniej i Azji. Pomysłodawcą oraz organizatorem pierwszej edycji Forum była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Następne edycje organizowane były przez stowarzyszenie Europe North East Association (dawniej Baltic Business Forum).

 

Reklama

Komentarze

    Reklama