Reklama

Polityka obronna

Ukraina znacząco zwiększa budżet służb specjalnych

Fot. Oficjalna strona SBU
Fot. Oficjalna strona SBU

W budżecie Ukrainy na 2018 r. zakładane jest znaczne zwiększenie poziomu finansowania tamtejszych służb specjalnych. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) ma orzymać ponad 21 proc. środków więcej niż w roku ubiegłym. Budżet Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy zwiększy się o 37 proc., a największy wzrost w poziomie finansowania, bo o ponad 72 proc., ma odnotować Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, odpowiadająca m.in. za działania kontrwywiadowcze czy antyterrorystyczne, ma dysponować budżetem ponad 292 milionów dolarów (8,15 miliarda hrywien). Stanowi to, zgodnie z informacją agencji Interfax Ukraina, wzrost o 21 proc. względem środków przeznaczonych na SBU w zeszłym roku. Większość z tej puli przeznaczone zostanie na działania związane z szeroko pojętym zapewnieniem bezpieczeństwa państwa, jednak wiadomo, że 13,8 miliona hrywien trafi do Centrum Antyterrorystyczne SBU. 120 milionów hrywien przekazane ma być na potrzeby lokalowe i ich zabezpieczenie względem pracowników Służby.

Czytaj też: Sejmowa komisja przeciw zwiększeniu budżetów CBA i Agencji Wywiadu

Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy w 2018 roku ma dysponować budżetem na poziomie 63,8 miliona dolarów (1,78 miliarda hrywien), co daje kwotę o 37 proc. wyższą niż w roku ubiegłym. Jednak największym beneficjentem wzrostu wydatków na bezpieczeństwo oraz służby specjalne ma być Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. Wojskowe służby planuje się wyposażyć w budżet wysokości ponad 90 milionów dolarów (2,5 miliarda hrywien). Będzie to wzrost o ponad 72 proc. względem środków, jakimi dysponowała Główny Zarząd w zeszłym roku, wpisujący się w całościowe plany wzrostu wydatków przeznaczanych przez państwo na aktywność tamtejszych sił zbrojnych.

Co więcej, zgodnie z informacjami Interfax Ukraina, wzrost wydatków ma również obejmować budżet tamtejszego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Będzie on większy o 20 proc., a do dyspozycji ministerstwa przeznaczonych zostało ok. 65 miliardów hrywien. Budżet Państwowej Służby Ochrony Granic wzrośnie o 17,9 proc. do 9,3. miliardów hrywien. Policjanci będą mieli do dyspozycji 24,5 miliarda hrywien, a Państwowa Służba Zarządzania Kryzysowego otrzyma 11,23 miliarda hrywien. Gwardia Narodowa dysponować będzie budżetem na poziomie prawie 11 miliardów hrywien.

JR

Reklama

Komentarze (2)

  1. dim

    Wejdźcie w youtube i przejedźcie się tu i tam przez Ukrainę pociągiem, choćby głównymi międzynarodowymi trasami. Polska lata 60-te. Czyli zapóźnienie jest potworne (przykład choćby torowisk). Ale ! Odnosi się jednocześnie wrażenie, że oni o to swoje państwo także w ogóle nie dbają, jedynie zużywają ję (Ukrainiec doda do takiego zdania, że po pierwsze rozkradają). Czyli opóźnienia nie będą nadrabiane, będą rosły. - oczywiście nie dotyczy to Kijowa. Kraj, aż tak zapóźniony technicznie i zaniedbywany, nie może konkurować. Zawsze mieć będzie zbyt wysokie koszty, nawet przy "bardzo taniej" sile roboczej. Czyli faktycznie, że powinni postawić na przemysł zbrojeniowy, gdzie ich zapóźnienie nie jest duże, a i zbyt za granicę łatwiejszy. Ale i tu zbyt niska jest - jak się okazuje - ukraińska jakość pracy. Toteż jeśli to państwo nie rozpadnie się, na kilka zupełnie odmiennych mentalnością części, będzie to cud lub działania zzewnątrz. I właśnie ich silne służby specjalne.

  2. TOR

    jak nie dostaną kasy od kowbojów to na swój budżet niech raczej nie liczą

Reklama