Legislacja

UE zaostrza nadzór nad rynkami kapitałowymi

Fot. Flickr/Yukiko Matsuoka/CC.3.0
Fot. Flickr/Yukiko Matsuoka/CC.3.0

O zaostrzenie unijnych przepisów mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom na rynku kapitałowym, a także zwiększających ochronę inwestorów oraz zaufanie do europejskich rynków finansowych pisze dla Defence24.pl Karolina Lorenc, Adwokat.  

3 lipca wszedł w życie pakiet legislacyjny wprowadzający nowy reżim prawny funkcjonowania europejskich rynków finansowych. Pakiet tworzą m.in. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/57/UE w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku tzw. dyrektywa MAD II (Market Abuse Directive) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 tzw. rozporządzenie MAR (Market Abuse Regulation) w sprawie nadużyć na rynku.  

Warto zauważyć, że w odniesieniu do najistotniejszych postanowień rozporządzenia MAR wprowadzono dwuletnie vacatio legis, aby uczestnicy rynku mogli dostosować się do działania w zmienionym otoczeniu prawnym.

Najistotniejsze zmiany wprowadzane przez rozporządzenie MAR związane są między innymi ze stworzeniem jednolitej definicji informacji poufnej, rozszerzeniem obowiązków w zakresie raportowania transakcji instrumentami finansowymi przez członków organów spółki oraz osoby z nimi związane, wprowadzeniem zakazu stosowania prowadzących do nadużyć strategii realizowanych za pomocą transakcji wysokich częstotliwości a także wzmocnieniem współpracy pomiędzy organami regulacyjnymi rynku finansowego i rynku towarowego.  Istotną zmianą jest również wprowadzona możliwość nakładania grzywien w wysokości co najmniej trzykrotności zysku osiągniętego w drodze nadużyć na rynku lub co najmniej 15% obrotów w przypadku przedsiębiorstw. Co istotne państwa członkowskie będą mogły dodatkowo podjąć decyzję o podwyższeniu tych minimalnych stawek.

W odniesieniu do dyrektywy MAD II, warto zauważyć, że na jej podstawie w całej Unii Europejskiej stosowane będą wspólne definicje przestępstw rynkowych, takich jak wykorzystywanie informacji poufnych, nieuprawnione ujawnianie informacji oraz manipulacje na rynku, obowiązywać będą również jednolite sankcje karne, w tym grzywny oraz kary pozbawienia wolności za powyższe przestępstwa.

Dyrektywa MAD II podobnie jak cały pakiet, powinny były zostać wprowadzone do krajowych porządków prawnych do dnia 3 lipca br. niestety, polski ustawodawca opóźnia się z implementacją. 

Karolina Lorenc, Adwokat

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.