Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Trzy tysiące proobronnych na froncie z COVID-19 [FOTO]

Fot. Stowarzyszenie "Bizon"
Fot. Stowarzyszenie "Bizon"

Proobronni, obok żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych aktywnie włączają się w walkę z koronawirusem. Do akcji masowego oddawania krwi, pomocy seniorom w zakupach czy szycia maseczek, dołączają działania dezynfekcyjne.

Krew dla centrów krwi

image
Fot. SGPR Bizon

Już od początku pandemii ruszyła w środowisku proobronnym akcja oddawania krwi. Wolontariusze od 23 marca masowo zgłaszali się do regionalnych centrów krwi i krwiolecznictwa. Litry cennego płynu oddawali m.in. członkowie IX Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Płocku, Combat Alert czy FIA. 

image
Fot. Combat Alert

 

Pomoc dla Seniorów

Na terenie województwa lubelskiego do pomocy weteranom i kombatantom włączyło się 150 członków Stowarzyszenia Legia Akademicka. Seniorzy, będący w grupie największego ryzyka, mogą liczyć na pomoc proobronnych w zakupach artykułów spożywczych i leków. Pomoc jest możliwa dzięki współpracy Stowarzyszenia z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie Lubelszczyzny.

image
Fot. Combat Alert

Podobną aktywnością wykazują się członkowie Stowarzyszenia Strzelcy Rzeczypospolitej, którzy działają głównie na Mazowszu i na Śląsku. Objęli opieką kombatantów AK oraz osoby przebywające na kwarantannie zgodnie z decyzjami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszkowie. Ich zadania to zapewnienie zaopatrzenia w artykuły spożywcze i leki.

Środki ochrony

Proobronni zaangażowali się także w szycie maseczek. To m.in. przykład Jednostki Strzeleckiej 4001 ze Złotowa, która przekazała uszyte materiały instytucjom działającym na terenie powiatu złotowskiego. Podobne wyzwanie podjęła Jednostka Strzelecka 4051 z Włocławka po konsultacjach z tamtejszym szpitalem.

image
Fot. Strzelcy Rzeczpospolitej

 

Platforma edukacyjna

 Proobronni pamiętają też o swoich kolegach i koleżankach, którzy choćby z racji wieku, nie mogą bezpośrednio angażować w wolontariat. To przede wszystkim wielotysięczna grupa uczniów klas mundurowych, która pozostała w domach.  To właśnie z myślą o nich uruchomiono specjalną platformę edukacyjną do nauczania zdalnego. Już od zeszłego tygodnia widzowie od poniedziałku do piątku mają możliwość zobaczenia codziennie dwóch lekcji. Zajęcia, realizowane na specjalnie do tego przeznaczonym kanale YouTube: „Zostań Żołnierzem”, to inicjatywa nauczycieli – pasjonatów z Centrum-Naukowo Biznesowego „Feniks”.

Walka z dezinformacją

Nieocenionym wkładem z pandemią jest z pewnością także działanie zwalczające dezinformację. Taką aktywność przejawiają m.in. członkowie Związku Strzeleckiego "Strzelec", którzy w sieci uświadamiają społeczeństwo na temat panującej pandemii i powiązanych z nią zagrożeniach oraz obalają niesprawdzone informacje i rozpowszechniane mity.

Akcja #SekcjaDezynfekcja

Inicjatywa pod kryptonimem #SekcjaDezyfekcja, podjęta przez Fundację na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju Combart Alert, polegać będzie na odkażaniu przez grupy wolontariuszy z całej Polski obiektów przestrzeni publicznej narażonych na kontakt z potencjalnym wirusem.  Są to m.in. klamki, poręcze, windy, domofony, obiekty placów zabaw. Proobronni własnym wysiłkiem organizacyjnym i finansowym na potrzeby tej akcji zdobyli środki i sprzęt niezbędny do odkażania.

Combat Alert zgromadził w tym celu prawie cały niezbędny sprzęt, środki odkażające, maseczki, specjalne spryskiwacze i kilkuset ochotnków gotowych świadczyć pomoc. Brakuje jeszcze dwóch elementów by rozpocząć działania pomocowe: kombinezonów ochronnych i rękawiczek.

Koordynuje Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem”

Zaangażowanie proobronnych w walkę z koronawirusem to odpowiedź na apel Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, które w strukturze Ministerstwa Obrony Narodowej odpowiedzialne jest za współpracę ze stroną społeczną.

W tej chwili do Biura zgłosiło gotowość do pomocy 3285 proobronnych, z czego 1764 to osoby pełnoletnie. W ich gronie znajduje się 31 ratowników medycznych oraz 112 osób przeszkolonych w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy

gen. bryg. Artur Dębczak, dyrektor Biura ds. Programu "Zostań Żołnierzem RP"

- Wolontariusze pochodzą z mniejszych i większych organizacji proobronnych, takich jak Combat Alert, Stowarzyszenie Legia Akademicka, Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza, Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, FIA, Stowarzyszenie Proobronne Garda, Liga Obrony Kraju, IX Oddział Związku Polskich Spadochroniarzy w Płocku, Stowarzyszenie Proobronne „Bizon” Solec Kujawski, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Obronanarodowa.pl, KS Amator BRATERSTWO.EU. Jednak wciąż napływają zgłoszenia z kolejnych organizacji – zaznacza ppłk. Waldemar Krzyżanowski, Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem RP”.

Reklama

Komentarze

    Reklama