Reklama

Technologie

Wojsko kupi pirotechnikę do foteli M-346 Bielik

Fot. 41 BLSz
Fot. 41 BLSz

Inspektorat Uzbrojenia rozpoczął postępowanie dotyczące zakupu silników rakietowych i innych środków pirotechnicznych stosowanych w systemie katapultowania pilotów samolotu szkolno-treningowego Leonardo M-346 Bielik. Chodzi o napęd fotela wyrzucanego Martin-Baker Mk16D oraz system awaryjnego odrzucania osłony kabiny. Oferty będzie można składać do 5 stycznia 2021 roku.

Postępowanie zostało ogłoszone 27 listopada i dotyczy następujących zestawów pirotechnicznych stosowanych w samolocie M-346:
- Zestaw ładunków pirotechnicznych MBEU 202515-1 – 16 kpl.
- Pironabój MBEU 98344 U1604 – 16 kpl.
- Silnik rakietowy MBEU202520 – 8 szt.
- Silnik rakietowy MBEU202521 – 8 szt.
- Lont zrzutu osłony kabiny 51772 – 8 szt.

Zamawiający dopuszcza dostawę wyrobów równoważnych (nie będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP)., jednak musza one zapewniać techniczną możliwość wykorzystania w systemie awaryjnego opuszczania samolotu M-346 (system typu Mk16D produkowany przez Martin-Baker Aircraft Company Ltd.). Ocena ofert będzie w 60% oparta na cenie a w 40% na długości gwarancji.

Do udziału zostanie dopuszczonych nie więcej niż 10 podmiotów. W przypadku złożenia więcej niż 10 ofert zostanie przeprowadzona selekcja w oparciu o liczbę wykonanych dostaw tego typu środków pirotechnicznych. Wymagane jest wykonanie co najmniej jednej należycie wykonanej dostawy w przeciągu 5 lat. Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób:
– 1 pkt – za 1 dostawę więcej niż wymagana na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu;
– 2 pkt – za 2 dostawy więcej niż wymagana na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu;
– 3 pkt– za 3 dostawy więcej niż wymagana na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu;
– 4 pkt– za 4 dostawy więcej niż wymagana na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu;
– 5 pkt – za 5 i więcej dostaw niż wymagana na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Do udziału zostanie dopuszczonych nie więcej niż dziesięciu wykonawców, którzy uzyskali największą liczbę punktów zgodnie z powyższymi zasadami. Ocenie podlegać będą tylko dostawy własne wykonawcy, dla których zostaną załączone dowody.

Postępowanie dotyczy środków pirotechnicznych stosowanych w systemie awaryjnego opuszczania samolotów M-346 Bielik dostarczonych na podstawie umowy z 2014 roku, dotyczącej pierwszych 8 maszyn przeznaczonych dla 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Dostawy tych samolotów zakończono w 2017 roku, natomiast w 2018 zawarto umowę dotyczącą dostawy kolejnych 8 maszyn w dwóch transzach. Wszystkie spośród samolotów pierwszej transzy wylądowały już w Dęblinie. Kolejne cztery M-346 zostaną dostarczone w najbliższych 2 latach, co zwiększy polską flotę tych samolotów szkolno-treningowych z 12 do 16 egzemplarzy.

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama