Reklama

Technologie

Kolejne unowocześnienie Sił Zbrojnych w dziedzinie wojskowego IT

Fot. TELDAT.
Fot. TELDAT.

Bez dobrych i zwłaszcza sprawdzonych przez żołnierzy wojskowych rozwiązań IT nie może skutecznie funkcjonować żadna współczesna armia. Takimi wyrobami techniki wojskowej są specjalistyczne systemy, urządzenia i oprogramowania JAŚMINA w dużej ilości z powodzeniem eksploatowane w SZ RP, w tym na teatrach działań zagranicznych - pisze dr inż. Łukasz Apiecionek, dyrektor Departamentu Innowacyjnych Technologii Informatycznych TELDAT, adiunkt, kierownik Pracowni Systemów Sieciowych w Zakładzie Informatyki Instytutu Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Tylko w lipcu 2018 r. producent Jaśmina – spółka TELDAT (polska firma obronna z zakresu wojskowego IT) sprawnie i bez najmniejszych uwag ze strony naszego wojska zrealizowała na jego rzecz umowę umożliwiającą szerokie / nieograniczone wykorzystanie w kraju i za granicą HMS C3IS JAŚMIN – Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji, Brygady i Pułku. Istotnym w tym aspekcie jest fakt, że to wysoce specjalistyczne, jedyne tego typu, dojrzałe i również działające mobilnie polskie oprogramowanie jest jednym z zasadniczych modułów programowych SWD C3IS JAŚMIN (cenionego w kraju i za granicą, unikalnego, kompleksowego i rozlegle działającego Zautomatyzowanego Systemu Systemów Zarządzania Walką dla Wszystkich Szczebli Dowodzenia, do pojedynczego żołnierza włącznie), który tym razem na MSPO 2018 uzyskał nagrodę DEFENDER, jedyną tego typu przyznaną produktowi z grupy: dowodzenia, łączności, informatyki, rozpoznania i geografii wojskowej.

image
Fot. TELDAT

Otrzymały ją zarazem też następujące, liczne, pozostałe, równie innowacyjne, dojrzałe, zunifikowane / wzajemnie spójne i także jedyne tego typu zwłaszcza polskie systemy – komponenty programowe wchodzące w skład ww. Systemu Systemów, których pierwszorzędnym walorem operacyjno-użytkowym, szkoleniowym itp. jest to, że w większości posiadają wiele zasadniczych funkcjonalności wspomnianego już HMS C3IS JAŚMIN, najwięcej nw. pierwszy z nich:

 • BMS C3IS JAŚMIN – Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny;
 • DSS C3IS JAŚMIN – Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Żołnierza;
 • JFFS C3IS JAŚMIN – Zautomatyzowany System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego (w tym TZKOP);
 • SZK C3IS JAŚMIN – Zautomatyzowany System Zarządzania Kryzysowego.
image
Fot. TELDAT.

SWD C3IS JAŚMIN (w tym jego ww. systemy) otrzymał też 15 innych prestiżowych nagród i wyróżnień, wiele certyfikatów i potwierdzeń spełnienia niezbędnych standardów oraz wymagań, pozytywnych opinii, w tym: SZ RP i NATO. Tego typu ważnych nobilitacji nie mają zwłaszcza żadne inne polskie tej klasy wyroby techniki wojskowej. Nie mają one także np. referencji eksploatacyjnych ASzWoj (wcześniej AON), które posiada to kompleksowe rozwiązanie i jego wskazane komponenty.

image
Fot. TELDAT.

Od września br. omawiana polska firma obronna z zakresu wojskowego IT realizuje także nienagannie i zgodnie z planem modyfikację 40 zestawów (w wersjach: aparatowni i przenośnej) Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych JAŚMIN – ZWT JAŚMIN (w tym uzu­peł­nie­nie ukom­ple­to­wa­nia nie­któ­rych z nich po eks­plo­ata­cji bojo­wej). Węzły te pocho­dzą­ z pierw­szych dostaw tych wyrobów techniki wojskowej, których TELDAT dokonał równie wzorcowo przed wieloma laty, co potwierdzają liczne referencje wydane m.in. przez Inspektorat Uzbrojenia / wcześniej Departament Zaopatrywania MON. Obecna modyfikacja tych rozwiązań jest kontynuacją tego procesu rozpoczętego przed kilku laty i będzie trwać do 2019 roku.

image
Fot. TELDAT.

Powyższe wyroby (specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie) zostały spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ne dla potrzeb woj­ska, wyjątkowo szeroko przebadane (m.in. w laboratoriach oraz na poligonach krajowych i państw sojuszniczych) oraz wdrożone do produkcji i latami dynamicznie rozwijane z środków własnych ww. bydgoskiej spółki przez największy i najbardziej doświadczony jej zespół polskich inżynierów z zakresu wojskowego IT. Ona też jest wła­ści­cie­lem doku­men­ta­cji tech­nicz­nej ww. sprzętu woj­sko­wego, w tym jego opro­gra­mo­wa­nia. Wyroby te są od wielu lat w dużej liczbie z powo­dze­niem eks­plo­ato­wane przez Siły Zbrojne RP, w tym w trakcie bardzo wielu ważnych zagra­nicz­nych przedsięwzięć wojskowych. Cieszą się m.in. pozy­tyw­nymi opi­niami ze strony użyt­kow­ni­ków (także z NATO) oraz otrzymały też wyjąt­kowo dużą liczbę prestiżowych nagród oraz wyróż­nień, np.: Prezydenta RP, MON i Ministra NiSW (tę drugą przyznano w 2016 r.). Te specjalistyczne produkty wywodzą się z Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN (unikalnego, kompleksowego, zunifikowanego / w pełni spójnego oraz dużego zbioru systemów, urządzeń i oprogramowań z dziedziny wojskowego IT), których najnowsza generacja (m.in. BMS JAŚMIN i inne ww. rozwiązania) były szeroko prezentowane np. na tegorocznym MSPO. Wśród nich jest też sprzęt pokładowy (w tym jedne z najlepszych w świecie wojskowe terminale komputerowe) dedykowany do transporterów, czołgów itd. Urządzenia te mają najmniejsze gabaryty, wagę i zużycie energii oraz zapewniają ochronę informacji niejawnych, wysoką odporność na uszkodzenia i warunki klimatyczne oraz są w pełni spójne z specjalnie zaprojektowanym do nich nagrodzonym oprogramowaniem wsparcia dowodzenia i działań wojsk, np. BMS C3IS JAŚMIN.

image
Fot. TELDAT.
image
Fot. TELDAT.

Wiele produktów platformy JAŚMIN (zwłaszcza wspomniane powyżej: HMS C3IS JAŚMIN i ZWT JAŚMIN) tylko w ostatnim czasie były owocnie eksploatowane (w tym kolejny raz pozytywnie sprawdzane, także pod względem bezpieczeństwa) w ćwiczeniach: NATO CWIX, Bold Quest, ALLIED SPIRIT VIII, COMBINED RESOLVE X i SABER STRIKE. Zostaną one też w dużym zakresie wykorzystane w trakcie najważniejszego tegorocznego sojuszniczego ćwiczenia ANAKONDA-18.

image
Fot. TELDAT.

W aspekcie powyższego wartym podkreślenia jest fakt, że dotychczasowa 22-letnia aktywna i efektywna działalność TELDAT i jego dokonania w omawianej dziedzinie istotnie przyczyniły się do rozwoju systemów wsparcia dowodzenia, działań wojsk i łączności, także w wymiarze sojuszniczym. Pozwoliło to na usytuowanie Polski w tym zakresie w czołówce państw NATO, co wcześniej nigdy nie miało miejsca. Rozsławiło też nasz kraj i polską markę w świecie.

Za te dokonania TELDAT był również wyjątkowo wiele razy wyróżniany, także nagrodą Lidera Polskiego Przemysłu Obronnego (wyróżnienie to otrzymało dotychczas tylko kilka podmiotów gospodarczych z tej dziedziny). Liczne z tych nobilitacji uzyskał za najbardziej zaawansowane technologicznie i służące bezpieczeństwu żołnierzy wyroby techniki wojskowej – inne rozwiązania z tej dziedziny (zwłaszcza zautomatyzowane systemy dowodzenia i wsparcia działań wojsk) nie uzyskały nawet jednego takowego wyróżnienia. Tylko w 2018 r. bydgoska spółka została uhonorowana:

 • kolejną nagrodą MON, tym razem za projekt Innowacyjnego Systemu Bezprzewodowego Zrządzania Sterowanymi Przeciwpancerno-Przeciwtransportowymi Ładunkami Wybuchowymi;
 • uzyskaniem przez Serwer Identyfikacji Bojowej CID JAŚMIN (w tym jego oprogramowanie CID C3IS JAŚMIN, wchodzące w skład ww. nagrodzonego w br. SWD C3IS JAŚMIN) rekomendacji NATO (jego międzynarodowej komisji CIAV) do operacyjnego wykorzystania w armiach tego sojuszu. Jest to również jedyne tego typu innowacyjne polskie rozwiązanie z tej dziedziny, które otrzymało tę bardzo ważną nobilitacje;
 • wyróżnieniem DEFENDER za ww. SWD C3IS JAŚMIN podczas MSPO 2018 w Kielcach, nadanym przez kapitułę, w której skład wchodzili prominentni przedstawiciele m.in.: Prezydenta i Premiera RP, MON i SZ RP, MSWiA, ABW, SG, ŻW, Policji i SP;
 • medalem „Zasłużony dla Eksportu RP”, przyznanym też po raz pierwszy polskiej firmie obronnej pod patronatem resortów Spraw Zagranicznych oraz Przedsiębiorczości i Technologii. Wyróżnienie to ma związek z dynamicznie wzrastającym eksportem TELDAT na rynek globalny i jest kolejnym potwierdzeniem jego profesjonalizmu oraz efektywności działania, a także wysokiej wartości, jakości i oceny produktów. Wywodzą się one technologicznie i funkcjonalnie z rozwiązań ww. platformy JAŚMIN oraz od kilku lat są wykorzystywane w nowej generacji systemach Patriot w wielu armiach sojuszniczych i wdrażane w kolejnych;
 • nagrodami Raytheon Global oraz Raytheon Integrated Defense Systems (IDS), głównie za wzorcowe zrealizowanie dostaw (podobnie jak tych, które zaprezentowano na wstępie) ww. specjalistycznych urządzeń teleinformatycznych do systemów Patriot, także wykonywanych w 2018 r. Została nimi uhonorowana również po raz pierwszy polska spółka obronna;
 • nagrodą Innowacyjna Firma na Rzecz Bezpieczeństwa Państwa za innowacyjność oferowanych wyrobów, szeroki zakres uprawnień i kompetencji, przyznaną w ramach konkursu odbywającego się pod patronatem honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
 • wyróżnieniem za Szczególne Osiągnięcia w Doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością, nadanym również pierwszy raz firmie obronnej w ramach konkursu odbywającego się pod patronatem honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
image
Fot. TELDAT.

dr inż. Łukasz Apiecionek, dyrektor Departamentu Innowacyjnych Technologii Informatycznych TELDAT, adiunkt, kierownik Pracowni Systemów Sieciowych w Zakładzie Informatyki Instytutu Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Reklama

Komentarze (25)

 1. Chorąży

  Tak trzymać, nadal ciężko pracować, robić swoje, a efekty biznesowe przyjdą same.

 2. Oli

  Znana renomowana solidna i kompetentna firma. Zawsze można na nią liczyć i to w trudnych żołnierskich warunkach także bojowych. Jej osiągnięcia od lat obserwuje wykorzystuje podziwiam i szanuje - g r a t u l a c j e !!!

 3. Szacun

  Żywo interesuję się tymi zagadnieniami od wielu, wielu lat i uwierzcie mi to co zrobili Polacy w tej dziedzinie przeszło moje oczekiwania. Szanujmy, rozwijajmy to i sprawujmy nad tym mecenat, bo jest nad czym - tego nie osiąga się za pstryknięciem palca.

 4. Zyga

  @Marek1 widać, że boli - przykro. I jeszcze jedno Jaśmin to nie telefon pokładowy tylko duży zbiór rozwiązań sprzętowych i programowych (część z nich pięknie i poprawnie wymieniłeś, co cieszy - dzięki za ich wsparcie), których wiele i to w dużej ilości jest eksploatowanych w wojsku, o czym Ty dobrze wiesz i świadomie pomijasz, w celu wiadomym (zresztą nie pierwszy raz). Serdecznie proszę chociaż przeczytaj publikacje ze zrozumieniem, też materiał zawarty w zamieszczonych odnośnikach, bo warto - tam jest wszystko wyklarowane i może to stanowić małe szkolono.

 5. fala

  Optymalnym miernikiem i weryfikatorem każdego zespołu, jego fachowości, efektywności działania, służebnej roli wobec społeczeństwa, państwa i sojuszników są jego osiągnięcia i rezultaty pracy. Te opisane i zarazem rzeczywiste mówią same za siebie i obiektywnie dyskwalifikują "biznesmenów" itp.. opowiadaczy, pomawiaczy, knowaczy i deklarowiczów czegoś czego nie ma i długo nie będzie - weżmy to mocno pod uwagę.

 6. ŻyczliwyObserwator

  Pamiętajcie że liderem nie jest się raz na zawsze i aby to utrzymać trzeba nadal się doskonalić i ciężko, ciężko pracować oraz aktywnie rozwijać dotychczasowe i tworzyć nowe produkty, czego Wam życzę z całego serca.

 7. Marek1

  waw-iak - bzdury to ty wypisujesz. Wymień proszę jednostki WP w całości wyposazone i wykorzystujace operacyjnie syst. BMS C3IS JAŚMIN – Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny; DSS C3IS JAŚMIN – Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Żołnierza; JFFS C3IS JAŚMIN – Zautomatyzowany System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego

 8. AFG

  Brawo TELDAT !!!! Faktycznie JAŚMIN jest jedynym gotowym i co ważne w pełni POLSKIM rozwiązaniem które wprowadza naszą armie w XXI wiek i które może śmiało konkurować z zagranicznymi potentatami z branży wojskowego IT - możemy być naprawdę dumni !!!!

 9. waw-iak

  Jak zwykle znajdzie się ktoś kogo w oczy kłuje Wasz SUKCES, takimi nie należy się przejmować. Koledzy z Bydgoszczy trzymam za Was kciuki, pięknie ucieracie nosa konkurencji. Ps. wystarczy czasami wejść na stronę IU Iub poczytać prasę branżową żeby WIEDZIEĆ i bzdur nie wypisywać, że Jaśmin od dawna jest wdrożony i eksploatowany w WP.

 10. porucznik

  To jest lider i to byłoby na tyle komentarza

 11. Użytkownik2

  I podmiot i kompetencje i produkty i wsparcie dla nich jest klasą samą dla siebie - nic dodać nic ująć, gratuluję i trzymam kciuki.

 12. Ja

  Również o klasie bydgoszczaków świadczy chociażby sposób i jakość przekazania tych treści. Nadto zawarte w nich fakty nie są wytryskami/iluzjami np. prasowym tylko mają pokrycie w rzeczywistości - zachęcam czytajmy to ze zrozumieniem i znajdziemy tam odpowiedzi na pytania nurtujące także adwersarzy. Rozumię, że boli ale nic na to nie poradzę.

 13. DF

  Może by tak podać adresy IP zwolenników Teldat. Bo coś mi mówi, że będzie to Bydgoszcz. Skoro jest to taki genialny system, to gdzie został sprzedany zagranicą? Bo o ile wiem, a wiem, to wszyscy go odrzucili w przetargach, gdzie był oferowany.

 14. życzliwy/doceniający

  Tak trzymać, nadal ciężko pracować, robić swoje i jeszcze bardziej pozostawiać w tyle tych, o których np. pisze "sztabowiec" i obiektywny".

 15. Oficer

  Ta spółka jej inżynierowie ich kompetencje i produkty to najlepsza wizytówka naszego przemysłu obronnego oraz wyznacznik miejsca dla konkurentów jeżeli w kraju takowi są

 16. sztabowiec

  Marzy mi się aby było więcej tego typu firm na tym ważnym rynku i aby sprawniej eliminowano z niego tych co nie realizują bądź nienależycie wykonują kontrakty, psuja ten istotny i odpowiedzialny rynek (przynajmniej takim on powinien być) lub co najwyżej miernie prowadzą działalność gospodarczą, a oczekiwania i ambicje mają niebotyczne również finansowe. Myślę, że tych drugich z łatwością i z dużym prawdopodobieństwem będzie można również zauważyć w tej dyskusji. Proponuję zupełnie nie przywiązywać do nich wagi i tak już dużo narobili szkód, w tym wciągając w długie lata różne zagadnienia modernizacyjne lub przynosząc im niepowodzenia itd., itp. Po prostu należy nadal robić swoje i dawać im stanowczy odpór głównie właśnie uzyskiwaniem rzeczywistych (a nie iluzorycznych tak jak w ich przypadku) rezultatów z działalności gospodarczej - tego szczerze życzę liderom, a przecież do takich bez wątpienia zaliczał i zalicza się Teldat.

 17. Jack_Reacher

  A to jest już wojsku naszym na wyposażeniu? Oj chyba nie...

 18. Soldier

  I to się nazywa prawdziwy potencjał polskiego przemysłu obronnego, takich właśnie rozwiązań potrzebują nasze Siły Zbrojne

 19. oceniający

  Kompetencje, produkty (szczególnie ich wielość, jakość, kompleksowość, innowacyjność i przydatność dla wojska), długie lata w tej niełatwej i b.ważnej specjalistycznej branży, wiele innych ww. istotnych wiarygodnych faktów (znajdujących potwierdzenie w rzeczywistości), a nawet sposób ich zaprezentowania mówią same za siebie i nie wymagają komentarza.

 20. obiektywny

  Oby więcej takich rodzynków we współpracy z wojskiem a dużo mniej kombinatorów deklarowiczów opowiadaczy bajek pieniaczy i zawistników. Najwyższy czas na profesjonalizm solidność wysoką jakość produktów i usług służebność naszemu wojsku i jednocześnie bezwzględne eliminowanie nierealizowania lub nienależytego wykonywania umów mierności psucia rynku marnowania kasy i przeszkadzania zwłaszcza najlepszym (zapewne trochę przedstawicieli tego ostatniego nurtu będzie można dostrzec też tu - nie przejmować się nimi robić swoje i dawać im czerwoną kartkę bo brutalnie faulują lepszych nie mówiąc o liderach).

 21. Ja

  Cieszą takie sukcesy polskiej firmy. Widać teraz Teldat jest na fali.

 22. Użytkownik

  Znana renomowana solidna i kompetentna firma. Zawsze można na nią liczyć i to w trudnych żołnierskich warunkach także bojowych. Jej osiągnięcia od lat obserwuje wykorzystuje podziwiam i szanuje

 23. Ciekawy

  Kolejna dobra nowina tak trzymać. Teldat,WB,Kenbit bardzo innowacyjne firmy. Pytanie do fun funów,yaro,willgraf czy roSSja ma podobne rozwiązania.

 24. wojak

  Pracowitość fachowość innowacyjność pokora wytrwałość itd. to najlepsze przymioty każdego człowieka zespołu i firmy. Nic tylko brać przykład

 25. Piter

  Najważniejsze jest to, że to co napisane ma pokrycie w faktach - G R A T U L A C J E !!!

Reklama