Przemysł Zbrojeniowy

Szatkowski: Polska największym odbiorcą czołgów nowej generacji

  • Fot. MON

"Mamy zestaw istotnych projektów (...) jest to np. to jest projekt czołgu nowej generacji. My zdajemy sobie sprawę, że Polska nie będzie w stanie przygotwać takie czołgu samodzielnie, natomiast może być istotnym partnerem. Widzimy szanse, aby powstało konsorcjum europejskie. (...) Polska być może kupi najwięcej czołgów z państw europejskich, być może poza Turcją" - powiedział podczas połączonego posiedzenia komisji obrony narodowej oraz spraw zagranicznych Tomasz Szatkowski, mówiąc o projektach, które Polska chce zrealizować w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego.

"Polska popiera efektywne wzmocnienie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. (...) Kluczową kwestią jest nieduplikowanie działań UE z działaniami w ramach NATO i zobowiązaniami sojuszniczymi. NATO pozostaje dla nas najważniejszym gwarantem bezpieczeństwa i kluczowym elementem obrony kolektywnej" - powiedział Bartosz Cichocki, podsekretarz stanu w MSZ podczas połączonego posiedzenia komisji spraw zagranicznych i obrony. 

Czwartkowe posiedzenie komisji było poświęcone przedstawieniu informacji szefów resortów dyplomacji oraz obrony narodowej w sprawie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Na chęć uniknięcia "rozproszenia zdolności obronnych w Europie" zwrócił uwagę również podsekretarz stanu w MON Tomasz Szatkowski. 

My stawiamy sprawę dosyć jasno, czyli NATO jest głównym gwarantem bezpieczeństwa militarnego w Europie i rozwój zdolności obronnych w ramach UE powinien być w jakiś sposób komplementarny, powinien zaspokajać te potrzeby, które wynikają zaangażowania w Sojusz Północnoatlantycki, a także w misje UE.

Tomasz Szatkowski, podsekretarz stanu w MON

Jednocześnie, jak zauważył Tomasz Szatkowski, rozwój zaangażowania operacyjnego w ramach europejskiej polityki obronnej nie może prowadzić do ograniczenia dostępności sił w państwach członkowskich, należących także do NATO na potrzeby Sojuszu Północnoatlantyckiego. To właśnie na tej podstawie ma być oceniane PESCO. Wątpliwości MON budzi również priorytet, jak przedstawiają Niemcy i Francja, dla zaangażowania operacyjnego w Afryce.

Chcemy, aby ta struktura (PESCO - przyp. red.) miała wymiar realny i praktyczny, czyli, aby przede wszystkim służyła tworzeniu zdolności obronnych w tym także na potrzeby obrony kolektywnej.

Tomasz Szatkowski

Podsekretarz stanu w resorcie obrony stwierdził także, że nie ma podstaw dla zastosowania zapisu znajdującego się w projekcie Europejskiego Funduszu Obronnego, na podstawie którego projekty w ramach PESCO otrzymywałyby o połowę większą dotację z tego funduszu. Obok rozwoju czołgów nowej generacji w ramach EDF Polska jest zainteresowana rozwojem radiostacji programowalnych oraz dużych statków bezzałogowych klasy MALE.

 

Komentarze