Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Stypendia PGZ dla studentów Akademii Sztuki Wojennej

Grafika: PGZ
Grafika: PGZ

Polska Grupa Zbrojeniowa nawiązała wieloletnią współpracę z Akademią Sztuki Wojennej. Przewiduje ona realizację wspólnych projektów dydaktycznych oraz badawczo-naukowych. Pierwszym wspólnym projektem jest program stypendialny dla najlepszych studentów.

Jak informuje Polska Grupa Zbrojeniowa, rozpoczęła się rekrutacja studentów do prowadzonego przez Grupę programu stypendialnego. Spółka powołała społeczną radę stypendialna dla programu, do której zaprosiła m.in. przedstawicieli MON oraz uczelni. Rada wyłoni spośród najlepszych studentów uczelni 10 stypendystów. Każdemu z nich spółka ufunduje stypendium o wartości 9 tys. zł netto, wypłacane w ratach przez kolejne miesiące.

Współpraca z wyższymi uczelniami wojskowymi czy technicznymi, to sposób na efektywny transfer nowoczesnych kadr, kompetencji oraz wiedzy o nowych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach. Skorzystają na tym wszystkie zainteresowane strony. Jako spółka możemy w ten sposób profilować i przygotowywać przyszłe kadry dla potrzeb PGZ. Dla nas jest to inwestycja. Uczelnie zyskują możliwość zweryfikowania podstawy programowej z realiami rynku. Dzięki temu wspólnie mamy szansę sprawić, by system edukacji odpowiadał potrzebom rynku pracy, a oferta uczelni wyższych dawała młodym ludziom szansę na atrakcyjną pracę w kraju.

Błażej Wojnicz, prezes PGZ

Program ma ułatwić PGZ dotarcie do młodych ludzi, którzy w przyszłości będą mogą zasilić jej szeregi. Poza programem stypendialnym, pracownicy PGZ włączą się w pracę dydaktyczną ze studentami, realizację projektów badawczo-rozwojowych, także wdrożeniowych.

Idea ściślejszej współpracy PGZ z ośrodkami naukowymi w całej Polsce wynika z potrzeby zapewnienia grupie kapitałowej sukcesji w obszarze kompetencji, rozbudowy know-how, a także lepszego wykorzystania nowych technologii. Ma to podnieść konkurencyjność oferty polskiego koncernu obronnościowego na rynkach międzynarodowych oraz rozwinąć ofertę kierowaną do sektora cywilnego - podkreślają przedstawiciele spółki. 

Reklama

Komentarze

    Reklama