Reklama

Siły zbrojne

Zmiany w sporcie wojskowym i "powiatowe" strzelnice w Sejmie [RELACJA]

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. szer. Jarosław Radawiec
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. szer. Jarosław Radawiec

W Sejmie odbyło się posiedzenie połączonych komisji obrony narodowej oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki. Rozpatrywano informacje resortu obrony narodowej na temat stanu sportu w Siłach Zbrojnych RP oraz realizacji programu „Strzelnica w powiecie”. Duże emocje towarzyszyły towrzyszyły w główniej mierze wynikom programu budowy strzelnic, które do tej pory zbudowano jedynie w dwóch powiatach.

W posiedzeniu uczestniczyli zarówno przedstawiciele resortu obrony narodowej jak i ministerstwa właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu. Dyskusja odbywała się w trybie zdalnym, w gmachu Sejmu zgromadziła się jednak grupa kilku posłów oraz reprezentacja resortu obrony narodowej oraz sił zbrojnych. 

Stan i planowane zmiany w sporcie wojskowym

Posiedzenie rozpoczęto od wysłuchania informacji na temat stanu sportu w Siłach Zbrojnych RP oraz działalności Wojskowych Centrów Szkolenia Sportowego, którą przedstawił Wojciech Skurkiewicz, Sekretarz Stanu w MON oraz towarzyszący mu oficerowie.

Jeżeli chodzi o kulturę fizyczną w wojsku, obejmuje ona wychowanie fizyczne, sport powszechny i sport wyczynowy, zapewnia prawidłowy rozwój zdrowotny i psychofizyczny żołnierzy. Jest jednym z zasadniczych elementów szkolenia bojowego oraz stanowi istotny czynnik przygotowania żołnierzy do wykonywania obowiązków służbowych.

Wojciech Skurkiewicz, Sekretarz Stanu w MON

W przypadku sportu powszechnego to stanowi istotny element profilaktyki zdrowotnej (…) Na szczeblu Wojska Polskiego w roku 2020 w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną przeprowadzono jedną imprezę sportową – była to spartakiada wojskowa, w ramach, której odbyły się Mistrzostwa Wojska Polskiego w pięciu konkurencjach – w biegu patrolowym, pokonywaniu ośrodka sprawności fizycznej, strzelaniu z broni krótkiej i długiej oraz biegu na orientację. Startowało w niej 410 sportowców z 10 zespołów reprezentujących wszystkie Rodzaje Sił Zbrojnych RP. Zawieszono niestety organizację trzech obowiązkowych zawodów sportowych tj. w piłce koszykowej, biegach przełajowych oraz w futsalu (powody epidemiologiczne).

Wojciech Skurkiewicz, Sekretarz Stanu w MON

Jak zaznaczył sekretarz stanu, zasadniczym celem funkcjonowania sportu wyczynowego w MON jest prowadzenie działalności sportowej ukierunkowanej na przygotowanie żołnierzy sportowców do reprezentowania Sił Zbrojnych RP w zawodach międzynarodowych pod patronatem Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego, igrzysk olimpijskich, a także mistrzostw Europy i Świata. Minister przekazał, że na potrzeby przynależności do międzynarodowej rady wydzielono 255 etatów wojskowych, w tym 207 etatów dla żołnierzy zawodowych i 48 etatów dla kadry szkoleniowej.

Obecnie w armii funkcjonuje pięć Wojskowych Zespołów Sportowych (Wrocław - przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, Poznań – przy 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego, Gdynia – przy Komendzie Portu Wojennego, Białobrzegi – przy batalionie dowodzenia Wojsk Lądowych, Bydgoszcz – przy Centralnej Grupie Działań Psychologicznych). Szkolenie w zespołach sportowych realizowane jest w 25 dyscyplinach sportowych. Aktualnie wszystkie Wojskowe Zespoły Sportowe znajdują się w odpowiedzialności i podległości Dowódcy Generalnego RSZ, który koordynuję ich działanie oraz współpracę z międzynarodową radą sportu wojskowego, Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, PKOL, a także polskimi związkami sportowymi i innymi instytucjami sportowymi. 

Minister Obrony Narodowej dostrzegając potrzebę dokonania zmian w obszarze sportu wyczynowego w listopadzie 2020 roku decyzją 372/MON powołał pełnomocnika ds. utworzenia jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za sport wyczynowy żołnierzy Wojska Polskiego. Na podstawie opracowanej przez pełnomocnika koncepcji planowane jest skonsolidowanie istniejącej struktury oraz sformowanie jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej odpowiedzialnej za sport wyczynowy. 

W styczniu 2021 roku Minister Obrony Narodowej podpisał decyzję 4/MON w sprawie sformowania z dniem 12 kwietnia 2021 roku Centralnego Zespołu Sportowego Wojska Polskiego. Powstanie tego zespołu powinno przyczynić się do uporządkowania i uproszczenia systemu zarządzania sportem wyczynowym, zwiększyć zaangażowanie resortu obrony narodowej w tę dziedzinę, przyczynić się do bardziej efektywnej współpracy z ministerstwem kultury, dziedzictwa narodowego i sportu oraz polskimi i międzynarodowymi organizacjami sportowymi. 

Najważniejszym zadaniem w roku 2021 dla żołnierz sportowców jest stworzenie optymalnych warunków przygotowań sportowców pod kątem udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio oraz budowanie reprezentacji Wojska Polskiego na IV Zimowe Wojskowe Igrzyska Sportowe (Niemcy, 2022 r.). Ponadto w ramach współpracy międzynarodowej z radą sportu wojskowego w bieżącym roku zostaną przeprowadzone w Polsce Wojskowe Mistrzostwa Świata w Pięcioboju Nowoczesnym oraz regionalne mistrzostwa w biegach na orientację, tenisie ziemnym, spadochroniarstwie oraz judo.

Wojciech Skurkiewicz, Sekretarz Stanu w MON

Gen. dyw. Marek Sokołowski, Inspektor Szkolenia DG RSZ uzupełniając wypowiedź o kwestie dotyczące konsolidacji wojskowych zespołów sportowych podkreślił znaczenie i potrzebę zwiększenia ilości etatów dla olimpijczyków, którzy będą reprezentowali Polskę w 2021 roku. Konsolidacja przede wszystkim jest ukierunkowana na efektywne kierowanie tym zespołem, jak i również redukcję etatów administracyjnych oraz pozyskanie tych etatów dla żołnierzy sportowców - olimpijczyków 2021.

Głos zabrał gen. broni w st. spocz. Lech Konopka, prezes Wojskowej Federacji Sportu, który podsumował aktywność federacji w 2020 roku. - Kolejny raz składam raport, tym razem w niecodziennych warunkach - mówił generał.

Przedstawił prezentację na temat działań realizowanych przez Federację, którą kieruje, działającą na rzecz żołnierzy i pracowników wojska. Federacja skupia 19 stowarzyszeń (wojskowe centra szkolenia sportowego) i 13,5 tys. trenerów i sportowców. Najsilniejsze ogniwa to Flota, Legia, Śląsk Wrocław, Grunwald Poznań, Wawel Kraków, Zawiszy Bydgoszcz, ale również mniejsze jak kluby uczelniane np. AZS WAT czy stowarzyszenie Return. W 2020 roku 15 dyscyplin i 193 zawodników zostały objęte dofinansowaniem ministerstwa sportu. Prezes podsumował współprace z polskimi związkami sportowymi i przygotowanie zawodników do zawodów krajowych i zagranicznych.  

Pytania poselskie

Chciałbym zadać pytanie dotyczące gwardii poznańskiej, gdyż zniknęli tam hokeiści na trawie, a przecież to jest niebywale zacny klub, wspaniałe osiągnięcia reprezentanci rangi światowej i krajowej. Czy moglibyśmy ich włączyć do programu MON i reformy sportu wojskowego?

Poseł Jacek Kurzępa, Prawo i Sprawiedliwość 

Poseł Andrzej Rozenek skierował prośbę i pytanie o rozwinięcie tematu wsparcia udzielanego przez MON dla klubów i sekcji strzeleckich.

Ile takich klubów i sekcji jest w ramach Wojska Polskiego, ile znajduje się poza Wojskiem Polskim? I na co mogą one liczyć ze strony wojska?

Andrzej Rozenek, Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy 

Odpowiedzi resortu 

Odpowiadając na pytania minister Skurkiewicz przedstawił i podsumował wynik sportowców w mundurach w 2020 roku oraz przygotowania do igrzysk olimpijskich w 2021 roku – 30 żołnierzy sportowców zdobyło już kwalifikacje olimpijskie, w tym w strzelectwie. 

Współpraca resortu ON z Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego jest filarem i wojskowe zespoły sportowe w swoich strukturach mają najlepszych zawodników. Cała czołówka kadry narodowej w karabinie, w pistolecie zarówno w strzelectwie kulowym jak i pneumatycznym to filar reprezentacji Wojska Polskiego. Wynik uzyskane podczas wojskowych mistrzostw świata jak i światowych igrzysk sportowych świadczą o tym, że współpraca z PZSS i klubami, w których strzelectwo jest powadzone jest na właściwym poziomie.

Płk Tomasz Bartkowiak pełnomocnik MON ds. utworzenia jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za sport wyczynowy

Co do kwestii hokeju na trawie to minister Skurkiewicz zaznaczył, że resort głównej mierze wspiera dyscypliny reprezentowane w międzynarodowej radzie sportu wojskowego, a hokej na trawie nie jest w niej niestety reprezentowany. Niemniej jednak są pewne rozwiązania, które - jak zaznaczył minister - powinny być satysfakcjonujące dla zawodników i sympatyków hokeja na trawie. Zostaną one przedstawione w formie odpowiedzi pisemnej jako odpowiedź na pytanie poselskie.

Przewodniczący Rozenek dopytywał ponownie o wsparcie wojska dla klubów strzeleckich i poprosił o odpowiedź pisemną w tej sprawie. Minister Skurkiewicz oświadczył, że będzie taka odpowiedź oraz zaznaczył, że resort ma ograniczone możliwości w tym zakresie wykorzystując dotacje i programy celowe np. program strzelnica w powiecie, który będzie modyfikowany.

- Staramy się jak tylko możemy pomagać, także w zakresie transportu - powiedział. Wojciech Skurkiewicz zaznaczył, że programu strzelnica w powiecie będzie wychodził poza strzelnice otwarte i planuje możliwość wspierania finansowego np. strzelnic pneumatycznych, kontenerowych i innych upowszechniających strzelectwo. Poseł Rozynek pochwalił i podziękował za interwencję resortowi obrony narodowej - wsparcie sekcji strzeleckiej Legii Warszawa (możliwość dojazdu i korzystania ze strzelnicy w Rembertowie). W dyskusji powracał także temat sportu drużynowego.

Strzelnica w powiecie – burzliwa dyskusja o potrzebie zmian 

Podsumowanie programu strzelnica w powiecie oraz informację w imieniu resortu przedstawił gen. bryg. Artur Dębczak, Dyrektor Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”.

Zasadniczym celem programu jest pobudzenie pasji do strzelectwa sportowego w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży i uczniów klas wojskowych, w ramach tych wszystkich programów prowadzonych przez MON. Odziały Przygotowania Wojskowego - Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe to aktualnie już 11 tys. uczniów. Ministerstwo szacuje, że za trzy lata będzie to rząd wielkości 30 tys. uczniów. Ponadto program ma na celu wsparcie organizacji pozarządowych realizujących swoje zadania statutowe w zakresie obronności. Myślimy również o rozwijaniu umiejętności strzeleckich w kierunku zwiększania ilości wyszkolonych i świadomych obywateli, którzy mogliby w przyszłości zwiększyć liczebność sił zbrojnych, czy też stanowić wyszkolone rezerwy. Zamierzeniem programu (…) jest także możliwość wykorzystania powstałej infrastruktury strzeleckiej przez żołnierzy sił zbrojnych. W świetle obowiązujących przepisów Minister Obrony Narodowej może ogłaszać konkursy ofert na dofinansowanie budowy strzelnic przez jednostki samorządu terytorialnego wykorzystywane przez organizacje pozarządowe oraz OPW i klasy mundurowe. Obiekty mają gwarantować bezpieczeństwo, a połączenie liberalnych wymogów cywilnych obiektów z wymogami standardów bezpieczeństwa dla przewidywanych rodzajów strzelań wojskowych stanowi wyzwanie dla realizacji zadań konkursowych programu "Strzelnica w powiecie". W tym względzie ministerstwo obrony współpracuje z WAT i WITU. Trwająca pandemia niekorzystnie wpływa na realizację programu i budową strzelnic. Program "Strzelnica w powiecie" wspiera realizację jednego z priorytetów Strategicznego Przeglądu Obronnego oraz Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

gen. bryg. Artur Dębczak, Dyrektor Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

Generał podkreślał, że konkurs, który w tej chwili jest rozpatrywany ogłoszony został 4 września 2019 roku i dotyczy budowy strzelnic 100 i 200 metrowych.

Wpłynęło 11 ofert, z czego cztery zostały zakwalifikowane do ewentualnego dofinansowania i podpisano umowy na budowę strzelnic. Pozostałe [podmioty - red.] wytypowane do dofinansowania nie przesłały ofert w wymaganym terminie. Ostatecznie aktualnie zakończone są całkowicie dwie inwestycje, jednocześnie chcąc zdynamizować ten program wyciągnęliśmy wnioski z poprzednich konkursów ofert i przygotowaliśmy następny. W proponowanych rozwiązaniach we współpracy z WITU i WAT przygotowaliśmy nowe warunki budowy strzelnic, w tym nowe wymagania techniczne gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania. Jednocześnie zmieniono rekomendowane kwoty dotacyjne, wprowadzono także dodatkową możliwość wyboru wariantu innych rodzajów strzelnic obok 100 i 200 metrowych wprowadzono wariant 50 metrowy oraz modułowy (kontenerowy). Każdą z proponowanych do wyboru długości strzelnic dodatkowo podzielona na typy: podstawowy i rozszerzony.

gen. bryg. Artur Dębczak, Dyrektor Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

Jak zaznaczał generał Dębczak, wersja rozszerzona dotyczy każdego wariantu i obejmuje przystosowanie strzelnicy do prowadzenia strzelań w trzech kierunkach, do prowadzenia strzelań dynamicznych lub prowadzenia strzelań z wykorzystaniem amunicji o większej energii początkowej niż w wersji podstawowej oraz prowadzenia strzelań z ogniem ciągłym.

Generał zaznaczał, że nowe rozwiązania pozwalają jednostkom samorządu terytorialnego na większą elastyczność w doborze wariantów do możliwości lokalizacyjnych. Zmianie uległy również warunki formalne, wraz z wydłużeniem czasu na złożenie oferty. Już na etapie składania ofert wymagane jest dołączenie dokumentacji koncepcyjnej zaopiniowanej przez instytucję naukową, taką jak chociażby WAT czy WITU, z uwzględnieniem proponowanej lokalizacji.

Dzięki temu samorządy mają możliwość weryfikacji przyjętych rozwiązań projektowych z właściwą jednostką naukową opiniującą tego typu projekty jeszcze na etapie przed złożeniem oferty. W poprzednich konkursach opinia naukowa dotyczyła całości dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem i była wymagana przed zawarciem umowy. Najnowszy konkurs został ogłoszony 23 października 2020 roku i obejmuje wszystkie wspomniane warianty.

Zgłosiło się siedem jednostek samorządu terytorialnego, konkurs zostanie rozstrzygnięty 17 lutego i wówczas będziemy mogli udzielić Państwu posłom informacji, które z ofert zostały przez nas zakwalifikowane do finansowania. Podsumowując program Strzelnica w powiecie" jest programem z inspiracji ministra obrony narodowej natomiast wykonawcami są samorządy. W grę wchodzą aspekty związane z działalnością jednostek samorządu terytorialnego, w tym praktyki związane z zamówieniami publicznymi, pozyskaniem odpowiednich terenów pod zabudowę (strefy ochronne) i specyfiką tego rodzaju inwestycji.

gen. bryg. Artur Dębczak, Dyrektor Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

Nadmieniam, że na terenie Polski jest raptem kilkunastu fachowców, którzy są w stanie doradczo pomóc jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji tego typu przedsięwzięć. Jednakże wnioski z poprzednich konkursów ofert i doświadczenia sprawiły, że najnowsza oferta, która została ogłoszona przez ministerstwo w październiku już obejmuje zdobyte przez nas doświadczenia. Pracujemy również nad możliwością budowy strzelnic pneumatycznych, wirtualnych – laserowych, takich, które również spełniałyby wymogi zarówno wojskowe jak i rozwoju strzelectwa i umiejętności strzelania, w tym na potrzeby sił zbrojnych.

gen. bryg. Artur Dębczak, Dyrektor Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

Wojciech Skurkiewicz uzupełniając wskazał na fakt, że resort uaktualnił warunki ofert, które zgodnie z przepisami mogą być kierowane wyłącznie do jednostek samorządu terytorialnego. Tylko samorządy mogą ubiegać się bowiem o dotacje celowe. Wydłużono czas na złożenie i przygotowanie ofert co niestety nie przełożyło się jeszcze na zwiększenie liczby samorządów zainteresowanych udziałem w tym programie. Podkreślał otwartość resortu na taką współpracę, na która zarezerwowano w budżecie resortu 40 milionów złotych. Zachęcamy samorządu do zainteresowania się tym programem – podkreślał sekretarz stanu. 

Posłowie pytają o strzelnice

Przewodniczący Rozenek - Zacznę od dygresji, nie znam wszystkich strzelnic w Polsce, ale znam co najmniej dwie, które odpowiadają wymogom wojska mam tu na myśli Rembertów i Świt Starachowice, bo gdyby tak nie było to by tam jednostki wojskowe nie ćwiczyły. Z całą pewnością te strzelnice odpowiadają wymogom wojska.

Ile jak do tej pory zrealizowano strzelnic na 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu? Ile jest w trakcie realizacji, ile już zrealizowano i jak przewidujecie państwo, ile tych strzelnic powstanie do końca tego programu? Jakie kwoty zostały wydatkowane do tej pory i jaka będzie suma całościowa, która obejmuje ten program? Czy zostaną zmodyfikowane ambitne założenia dotyczące długości osi itd.? Czy program będzie zawieszany, czy może jednak będzie bardziej elitarny i dotyczył będzie 5-6 powiatów w skali Polski? A może jednak walczymy, aby obejmował on całość Polski? Czy w związku z tym nie należy obniżyć wymogów i standardów? - jak się układa współpraca z samorządami? Czy są przeszkody po stronie samorządów?

Andrzej Rozenek, Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy 

Program i informację przedstawioną przez resort obrony narodowej bardzo mocno krytykował poseł Czesław Mroczek, wiceprzewodniczących SKON z Platformy Obywatelskiej.

Program strzelnica w każdym powiecie, bo tak był on zapowiadany to jeden z największych programów propagandowych rządu ministra Macierewicza, Dworczyka, trzeba przypomnieć wbrew temu co jest podane w informacji, którą otrzymaliśmy, że wiceminister w 2017 roku zapowiadał, że (…) w 2020 roku będzie funkcjonować w każdym powiecie strzelnica. Dziś możemy ocenić realizację tego programu po kilku latach jego realizacji wiemy, że powstały dwie strzelnice. Nie wiemy, czy powstały w całości od nowa wybudowane, czy były modernizowane, ale dwie. (…) Katastrofa to za mało powiedziane. To jest sytuacja żenująca po prostu i brak reakcji na przestrzeni kilku dobry lat na to, że ten program jest nierealizowany. Ale otrzymaliśmy też kuriozalną, ja czegoś takiego proszę Państwa nie widziałem, informację przesłaną do parlamentu nie podpisaną, kuriozalną z punktu widzenia redakcyjnego i merytorycznego. Czy my z tej informacji dowiadujemy się, dlaczego ten program nie jest realizowany? Mamy taką o to informację, że „stopień realizacji programu może wpływać” nie wiadomo pozytywnie czy negatywnie, „poziom prowadzenia inwestycji przez nadzór budowlany inwestora, wybór projektanta i wykonawców niezwiązanych z tego typu inwestycjami”. Trudno zrozumieć o co tu chodzi. Można się tylko domyślać, ale tak naprawdę w sposób poważny nie dokonano analizy przyczyn niepowodzenia tego projektu. Nie wyciągane są wnioski, w tej chwili, w trakcie tej debaty usłyszeliśmy kilka sugestii. Ale świetle tego co jest przedmiotem naszej fakt, że w ciągu kilku lat z zapowiadanych 380 strzelnic powstały zaledwie dwie strzelnice i że informacja przedstawiona tutaj nie zasługuje na to aby ją poważnie traktować, stawiam wniosek o odrzucenie informacji ministra obrony narodowej w sprawie realizacji programu strzelnica w powiecie i jednocześnie zobowiązanie ministerstwa do przedstawienia bardzo poważnej analizy dotyczącej przyczyn niepowodzeń tego projektu. Dziś już zapowiadam, że w grupie kilku posłów wystąpimy do stowarzyszeń samorządowych do związku powiatów polskich, związku miast, gmin i województw z prośbą o wskazanie jaki ich zdaniem są przyczyny niepowodzenia tego projektu. Proszę Państwa abyśmy odrzucili tę informację, bo jeżeli będziemy się przyzwyczajać do takiej sytuacji, w której totalna klapa programu rządowego nas nie porusza, nie budzi sprzeciwu, to będzie się źle działo w naszym kraju.

Czesław Mroczek, wiceprzewodniczących SKON, Platforma Obywatelska

Krytyczną opinię na temat efektywności programu przestawił także poseł Cezary Grabarczyk, Platforma Obywatelska.

My już podczas posiedzenia komisji, kiedy prezentowano ten program mieliśmy sporo uwag i wątpliwości. Wówczas Minister Obrony Narodowej przekonywał nas, że to jest program, który powstaje w uzgodnieniu z samorządami i że przyniesie oczekiwane efekty. Efektów nie ma. (…) Można podsumować realizacje tego programu – w sumie po trzech latach jako totalną katastrofę. Chciałbym zapytać pana ministra po pierwsze jakie środki w kolejnych trzech latach były przewidziane na realizację programu i ile środków realnie zostało wykorzystanych. Drugie pytanie – jak w pandemii funkcjonują te dwie strzelnice, jakiego rodzaju obostrzenia (…) zostały wprowadzone i czy są przestrzegane.

Poseł Cezary Grabarczyk, Platforma Obywatelska

Przewodniczący połączonych komisji oświadczył, że pierwszy raz spotyka się z wnioskiem o odrzucenie informacji przedstawianej przez stronę rządową przed wysłuchaniem odpowiedzi ze strony MON-u i wojska. Przedstawił jednocześnie przypadek Otwocka, gdzie samorząd nie był i nie jest zainteresowany realizacją projektu w powiecie otwockim – stosowny wniosek został odrzucony w głosowaniu samorządowców. 

Odpowiedzi resortu obrony narodowej 

Wojciech Skurkiewicz, odpowiadając zaznaczył, że nie będzie odnosił się do wycieczek słownych posłów opozycji, lecz odniesie się merytorycznie do zgłoszonych pytań.

Program jest realizowany od 2019 roku, a w latach 2017 – 2018 prowadzony był pilotaż w tym zakresie. (…) Jak w każdej sytuacji „do tanga trzeba dwojga” i tutaj wpływ Ministerstwa Obrony Narodowej (red. na samorządy) jest praktycznie żaden. Abyśmy mogli podpisać umowę dotacyjną z wnioskiem musi wystąpić samorząd i wystartować w konkursie na realizację zadania. Zyskując dofinasowanie na poziomie do 80 procent nie więcej niż 2 miliony złotych.

Wojciech Skurkiewicz, Sekretarz Stanu w MON

Podkreślał, że znaczna cześć wniosków zawiera błędy formalne i niestety musiały zostać odrzucone i przytoczył dane z lat ubiegłych. 

Dwie inwestycje, które zostały zrealizowane tj. gmina Tryńcza i powiat przysuski to są inwestycje, które są realizowane od zera. Inwestycje zupełnie nowe i otrzymały maksymalne możliwe dofinansowanie.

Wojciech Skurkiewicz, Sekretarz Stanu w MON 

Minister podkreślał otwartość do współpracy i przytoczył kwotę 40 milionów planowanych na ten cel w 2020 i 2019 roku ubolewając, że te środki zostały przeznaczone na inne cele. Wojciech Skurkiewicz zaznaczył, że resort planuje kontynuowanie projektu przy zmodyfikowanych warunkach, o których wspominano uprzednio – nowe rodzaje strzelnic i obiektów, licząc na realizację wszystkich siedmiu inwestycji w ramach złożonych do 20 stycznia wniosków. Kwestia obostrzeń jest

Mamy nadzieję, że będziemy mogli wspólnie z samorządami otworzyć te strzelnice jeszcze w tym roku.

Wojciech Skurkiewicz, Sekretarz Stanu w MON 

Gen. Dębczak podkreślał, że do sukcesu projektu potrzebna jest inicjatywa jednostek samorządu terytorialnego i ich dobra wola przy wsparciu ministerstwa obrony narodowej oraz wkład własny samorządów na poziomie 20 procent inwestycji. Zaznaczył, że ważna jest kwestia zapewnienia wymogów bezpieczeństwa korzystającym z strzelnicy i okolicznym mieszkańcom.

Michał Jach przytoczył ustalenia z przewodniczącym Ireneuszem Rasiem i planowane działania, których celem jest wsparcie programu i ministerstwa obrony narodowej. Planowane jest wspólne posiedzenie prezydiów komisji poświęcone popularyzacji programu na poziomie samorządowym.

Chcielibyśmy wspólnie – komisja sportu i komisja obrony narodowej opracować procedurę parlamentarną i podjęli próbę upublicznienia tego pomysłu.

Michał Jach, Przewodniczący SKON, Prawo i Sprawiedliwość

Przewodniczący Jach zwrócił uwagę, że kilka lat temu zainteresowanie samorządów programem "Strzelnica w powiecie" było znacznie większe. Poprosił także posłów z Koalicji Obywatelskiej o wycofanie wniosku o odrzucenie informacji MON oraz o próbę dalszych rozmów i prac w perspektywie najbliższych kilku miesięcy. Przewodniczący połączonych komisji podkreślił, że na dzisiejsze posiedzenie byli zaproszeni przedstawiciele Związku Powiatów Polskich, niestety nikt z tego grona nie brał udziału w posiedzeniu.

Przewodniczący Rozenek zaznaczył, że od chwili ogłoszenia programu mamy dwie strzelnice i że przy złożeniu budowy jednej na rok w przypadku 314 powiatów program zakończymy za 312 lat, a jeszcze są miasta na prawach powiatu.  

Nie o takie tempo nam chodziło, dlatego przychylam się do wniosku wiceprzewodniczącego Mroczka o odrzucenie informacji ministerstwa obrony narodowej. (…) Nikt przy zdrowych zmysłach chyba nie powie, że w ten sposób chcemy rozwijać strzelectwo i budować strzelnice w Polsce. Nam zależy na tym, żeby te strzelnice powstawały szybko i w możliwie wielu miejscach. Głosując za odrzuceniem tej informacji wyrażamy swoją dezaprobatę dla jego realizacji przy okazji wydaje mi się, że kwota dwóch milionów na realizację strzelnicy 200 metrowej jest dalece niewystarczająca i to może wstrzymywać samorządy przed realizacją projektów. Nie wyrzucać tego całego programu do kosza, ale przewartościować i przemodelować tak aby samorządy były w stanie z niego korzystać

Andrzej Rozenek, Klub Parlamentarny Lewicy

Poseł Mroczek podkreślił rolę kontrolną parlamentu i komisji sejmowych w kontekście realizacji zadań publicznych i realizacji wskazanych uprzednio mierników programu oraz możliwości jakie ma resort w zakresie wspierania samorządów.

Zamknięto dyskusje, a wniosek posła Czesława Mroczka został poddany pod głosowanie.

Za odrzuceniem informacji MON o stanie realizacji programu strzelnica w powiecie głosowało 19 posłów, wstrzymał się jeden poseł, za przyjęciem informacji głosowało 23 z ogółu 43 parlamentarzystów biorących udział w posiedzeniu połączonych komisji. Tym samym przyjęto obie informacje przedstawione przez resort obrony narodowej podczas połączonego posiedzenia sejmowych komisji sportu i obrony narodowej.

Reklama

Komentarze

    Reklama