Reklama

Siły zbrojne

Zmiana na czele Centrum Szkolenia WOT

Autor. WOT

W środę 20 września 2023 o godz. 11 w koszarach przy ulicy Sienkiewicza w Toruniu odbyła się uroczystość przekazania dowodzenia Centrum Szkolenia WOT. W obecności dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Macieja Klisza, obecny komendant Centrum płk Edward Chyła przekazał dowodzenie płk. dr. Przemysławowi Żukowskiemu.

Reklama
Na pułkownika Przemysława Żukowskiego - nowego komendanta Centrum czekać będą ogromne wyzwania. Pod jego komendę trafiają żołnierze gotowi i chętni do działania, posiadający ogromną wiedzę, doświadczenie i potencjał. Tu, w Centrum Szkolenia WOT ma on zespół świetnych i dobrze wyszkolonych specjalistów. Wierzę, że Centrum będzie się dalej dynamicznie rozwijać i realizować innowacyjne rozwiązania, których celem będzie wzmacnianie wyszkolenia naszej Formacji.
gen. dyw. Maciej Klisz Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej

W czasie uroczystego apelu nastąpiło przekazanie obowiązków Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej przez płk. Edwarda Chyłę na ręce nowego dowódcy płk. dr. Przemysława Żukowskiego. Celebrowanie odbyło się w obecności dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Macieja Klisza, dowódców brygad, władz administracji samorządowej oraz szefów, komendantów i dyrektorów administracji zespolonej. Głównym punktem ceremonii było przekazanie sztandaru CSWOT - symbolu sławy wojennej, honoru i męstwa

Reklama
Autor. WOT
Reklama
„Wyznaczenie mnie na stanowisko komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem, ale przede wszystkim zobowiązaniem do dalszej ciężkiej pracy, aby nie tylko utrzymać dotychczasowe osiągnięcia Centrum, ale także móc podejmować nowe wyzwania stawiane przez naszych przełożonych
płk dr Przemysław Żukowski Komendant Centrum Szkolenia WOT
Autor. WOT

Płk dr Przemysław Żukowski jest absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia generała Tadeusza Kościuszki, studiów magisterskich w Akademii Obrony Narodowej oraz podyplomowych Studiów Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu na Uniwersytecie Warszawskim . W 2017 r. płk dr Żukowski obronił doktorat na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. W swoją dotychczasową służbę pełnił w Polsko-Litewskim Batalionie Sił Pokojowych, 15 Brygadzie Zmechanizowanej, Jednostce Wojskowej AGAT, a także jako wykładowca, a później adiunkt w Akademii Wojsk Lądowych.

Płk dr Żukowski odznaczony został m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Gwiazdą Afganistanu, brązowym medalem za zasługi dla obronności kraju, brązowym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz medalami NATO. Jest także autorem wielu publikacji o tematyce działań dywersyjnych, specjalnych oraz społeczno – terytorialnych aspektach bezpieczeństwa

Reklama

Komentarze

    Reklama