Siły zbrojne

Żandarmi i specjalsi otrzymają nowe mundury

Fot. Zoom MON/archiwum Jednostki Wojskowej Komandosów
Fot. Zoom MON/archiwum Jednostki Wojskowej Komandosów

3 Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie poinformowała o rozpoczęciu przetargu na dostawy umundurowania i wyekwipowania dla operatorów Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej.

Cały przetarg, który jest realizowany w ramach procedury otwartej, podzielono na trzy zadania (bez dodatkowych opcji), które dotyczą: koszulobluz pod kamizelkę ochronną, kurtek puchowych i letnich kombinezonów ćwiczebnych  w kamuflażu.

W ramach pierwszego zadania planowane jest pozyskanie 3850 egzemplarzy koszulobluz, w ramach drugiego 1200 egzemplarzy kurtek puchowych, w ramach trzeciego zaś - 4700 egzemplarzy kombinezonów ćwiczebnych.

Termin składania ofert upływa 19 maja br. kiedy to ma nastąpić ich otwarcie i ocena, a następnie rozstrzygnięcie dla poszczególnych zadań w tym przetargu. Do oceny ofert złożonych we wszystkich trzech zadaniach posłużą następujące kryteria: cena (waga 60), gwarancja (waga 20) i termin wykonania (waga 20). Realizacja zawartych następnie zamówień ma zostać przeprowadzona odpowiednio do: 31 sierpnia, 30 września i 30 listopada br.

Komentarze