Siły zbrojne

Wybrano wykonawcę remontów sprzętu szkoleniowego

Fot. mł. chor. Adam Król
Fot. mł. chor. Adam Król

3. Regionalna Baza Logistyczna ogłosiła zakończenie postępowania dotyczącego wyboru podmiotu, który w latach 2019-20 przeprowadzi remonty podnośników figur bojowych - będzie nim krakowskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Armiks sp. z o. o.

W ramach umowy wykonawca zobowiązuje się wykonać remonty 500 podnośników lekkich figur bojowych i 100 podnośników ciężkich figur w roku bieżącym oraz 500 podnośników lekkich figur bojowych i 110 podnośników ciężkich figur w roku następnym. Do oceny ofert posłużyły kryteria: ceny 1 roboczogodziny (z wagą 60 procent), długości gwarancji (waga 20 procent) oraz czasu wykonania naprawy (waga 20 procent). Wpłynęły dwie oferty, z których ostatecznie wybrana została ta PPU Armiks Sp. z o. o. Łączna wartość kontraktu ma wynieść ok. 1,93 mln PLN.

image
Fot. st. szer. Michał Chudziński

Podnośniki figur bojowych przeznaczone są do szkolenia w wykrywaniu i niszczeniu celów podczas strzelań szkolnych i sprawdzających oraz ćwiczeń taktycznych, z broni ręcznej i pokładowej poprzez zdalne ukazywanie i chowanie figur bojowych oraz przesyłanie informacji zwrotnej o ich trafieniu. PPU Armiks specjalizuje się w remontach sprzętu szkoleniowego dla wojska i Policji od ponad 20 lat. 

Komentarze