Reklama

Siły zbrojne

Współpraca WOT z Gwardią Narodową USA

Autor. DWOT

W czwartek (20.07.2023 r.) na poligonie w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, a jego amerykańskim odpowiednikiem129*Regional Training Institute ze Springfield. Podpisana umowa zakłada kontynuację dotychczasowej współpracy i utworzenie nowych szkoleń dla polskich Terytorialsów.

Reklama
Z Wojskami Obrony Terytorialnej współpracujemy już od pięciu lat i widzimy zdecydowany wzrost zdolności i możliwości operacyjnych oraz doposażenie żołnierzy wojska polskiego w nowoczesne uzbrojenie. Dzisiaj formalizujemy tę współpracę. Nie da się ukryć, że Chicago jest miastem, w którym na co dzień mieszka największa liczba Polaków co jest dla nas niezwykle istotne w dotychczasowych relacjach.
gen. Rodney Boyd, zastępca dowódcy Gwardii Narodowej stanu Illinois.

Podpisane w obecności Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej – gen. bryg. Macieja Klisza i zastępcy dowódcy Gwardii Narodowej stanu Illinois gen. Rodneya Boyda porozumienie zakłada dalszy rozwój dotychczas realizowanych szkoleń operatorów przeciwpancernych pocisków kierowanych JAVELIN, snajperów oraz ratowników pola walki, a także utworzenie nowych kursów kierowanych dla obserwatorów ognia, logistyków, specjalistów OPBMR oraz szkoleń z zakresu procesu dowodzenia.

Reklama
Od samego początku formowania Wojsk Obrony Terytorialnej jasne było to, że największym wyzwaniem dla formacji terytorialnych i ochotniczych jest utrzymanie właściwych standardów szkolenia. To one bezpośrednio stanowią o poziomie potencjału operacyjnego jednostek WOT. Właśnie z tego powodu w 2018 r. utworzono Centrum Szkolenia WOT, które stało się „kuźnią” kadr instruktorskich naszej formacji. Podpisanie porozumienia o współpracy między CSWOT i 129 RTI pokazuje, że przyjęliśmy właściwe priorytety w budowie formacji lekkiej piechoty, a współpraca z żołnierzami Gwardii Narodowej Stanu Illinois jest wyrazem zaufania oraz szansą na pozyskanie nowych doświadczeń
gen. bryg. Maciej Klisz, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.
Reklama
Autor. DWOT

Oficjalna część podpisania porozumienia poprzedzona została przygotowanym szkoleniem naprowadzania ognia lotnictwa na wskazane cele, działaniem systemów bezzałogowych statków powietrznych WARMATE, strzelaniem z granatników M-72, a także elementami SERE. Działania te podjęte zostały we współpracy z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a w czasie realizowanego działania na niebie toruńskiego poligonu ujrzeć można było między innymi myśliwce F-16, SU-22 czy śmigłowce W-3 Sokół.

Autor. DWOT
Dzięki dotychczasowej współpracy z amerykańskimi gwardzistami nasi żołnierze mają nie tylko możliwość nabycia nowych umiejętności, ale przede wszystkim wymiany doświadczeń. Podpisane porozumienie umożliwi nam rozwój i intensyfikację obecnie realizowanych szkoleń, a także utworzenie nowych kursów, które pozwolą polskim terytorialsom nabyć nową wiedzę.
płk Edward Chyła komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej

Czytaj też

Jak informuje ppor. Krzysztof Wójcik, oficer prasowy CS WOT, dotychczas w latach 2022-2023 w ramach realizowanych piętnastu edycji szkoleń, amerykańscy instruktorzy przeszkolili łącznie blisko tysiąc terytorialsów. Podpisana pomiędzy Centrum Szkolenia WOT, a 129 RTI z Springfield umowa o współpracy pozwoli w kolejnych latach na rozwinięcie realizowanej obecnie działalności szkoleniowej o pięć nowych kursów, co znacząco przełoży się na zwiększoną liczbę polskich żołnierzy, którzy nabędą specjalistyczne umiejętności i doświadczenie.

Reklama

Komentarze

    Reklama