Reklama

Siły zbrojne

Wojsko szuka dostawcy technicznych środków materiałowych do hełmów

Fot. wojsko-polskie.pl
Fot. wojsko-polskie.pl

2. Regionalna Baza Logistyczna poinformowała o rozpoczęciu postępowania, którego celem jest wyłonienie dostawcy technicznych środków materiałowych do hełmów: kompozytowego wz. 2005, wojsk aeromobilnych HA-03, stalowego 1967/75.

Do udziału w postępowaniu wymagana jest aktualna koncesja uzyskana w myśl ustawy z dnia 22.6.2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obejmującą uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie WT VIII. Dostawcy zagraniczni muszą ponadto dysponować aktualną koncesją na wykonywanie działalności w zakresie przedmiotu zamówienia wydaną zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie wykonawcy oraz dokumentami uprawniającymi do handlu (obrotu) przedmiotem zamówienia na terytorium RP.

Całość postępowania podzielona jest na 3 zadania:
1) Dostarczenie technicznych środków materiałowych do hełmu kompozytowego wz. 2005 - szacunkowa wartość bez VAT: 57 687,18 PLN, wymagane środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 30 000 PLN, wymagane wadium: 1 000 zł
2) Dostarczenie technicznych środków materiałowych do hełmu Wojsk Aeromobilnych HA-03 - szacunkowa wartość bez VAT: 688 212,00 PLN, wymagane środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 350 000 PLN, wymagane wadium: 12 000 zł
3) Dostarczenie technicznych środków materiałowych do hełmu stalowego 1967/75 - szacunkowa wartość bez VAT: 1 684 428,70 PLN, wymagane środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 800 000 PLN, wymagane wadium: 32 000 zł

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, wybrane lub wszystkie zadania. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w okresie nie później niż do dnia 30.9.2019 r. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający przekaże zaproszonym do składania ofert Wykonawcom, którzy spełniają warunki określone w ogłoszeniu. Wnioski o dopuszczenie w postępowaniu należy składać do 1.4.2019 do godziny 08:00. W końcowej fazie postępowania, oferty będą oceniane wg kryterium ekonomicznego - cena (waga 70%) i okres gwarancji na przedmiot zamówienia (waga 30%).

Reklama

Komentarze (5)

 1. professional soldier

  Farba khaki pokryje wszystkie braki.

 2. Bucefal

  @Sucholski Hełmy te spełniają normy zabezpieczenia przed nisko-energetycznymi odłamkami bo dla tych norm zostały zrobione. Wykonano je z specjalnej stali, która nie podlega gwałtownej korozji jak nadwozie przeciętnego samochodu. Ich parametry nie zmieniają się z czasem jak hełmów kewlarowych, które po jakimś czasie trzeba tak czy owak zdemobilizować bo nie spełniają norm. Hełmy stalowe można trzymać w rezerwach mobilizacyjnych następne 20 , 30 lat po drobnym remoncie. Jeśli zainwestujemy zaoszczędzone w ten sposób pieniądze w inne środki np OPL, Wisla, Nawer czy uzbrojenie przeciwpancerne to w efekcie, paradoksalnie otrzymamy bardzo dobre hełmy, które będą tak dobre, że nigdy nie wyjmiemy je z rezerw mobilizacyjnych, czego sobie w czytelnikom tego portalu życzę.

 3. Sucholski.

  kolejny remont 40+ letnich hełmów nie spełniających normy kasku z Tesco za 3pln.

 4. Przemo

  Napiszecie kiedyś o nowych hełmach dla WP? Milmag informował o tym kilka miesięcy temu.

 5. otto

  Co to za nowomowa? " Dostarczenie technicznych środków materiałowych" , czyli że co? chcą nowe kupić, czy kupić farbę aby stare pomalować?

Reklama