Siły zbrojne

Wojsko kupi pralnie polowe

Fot. 12 SDZ
Fot. 12 SDZ

Inspektorat Uzbrojenia opublikował ogłoszenie o planowanym postępowaniu na pralnie kontenerowe dla wojska.

Chodzi o sześć kompletów pralni polowych KPP-600. Mają być one przeznaczone do prania odzieży, pościeli i bielizny z wydajnością maksymalną do 600 kg na dobę, głównie w warunkach polowych i być urządzeniami w pełni autonomicznymi, opartymi o konstrukcję kontenerową. Będą posiadać własne elastyczne zbiorniki na wodę i ścieki oraz zespół prądotwórczy zapewniający zasilanie w energię elektryczną. Pralnie powinny być nowe i spełniać wymagania zawarte w Warunkach Technicznych będących elementem DTPS.

Dalsze szczegóły zostaną przekazane wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych. Planowana wartość nabycia pralni przekracza 428 tys. EUR, a realizacja zamówienia ma zostać przeprowadzona w terminie maksymalnie 60 miesięcy. Przewiduje się dokonanie wyboru między ofertami minimalnie trzech a maksymalnie pięciu wykonawców. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu to 23 listopada br.

image
Reklama

Komentarze