Reklama

Siły zbrojne

W Krakowie szczyt Szefów Policji Wojskowych NATO

fot Żandarmeria Wojskowa
fot Żandarmeria Wojskowa

Po raz pierwszy w Krakowie i drugi raz w Polsce, odbywa się doroczna Konferencja Szefów Policji Wojskowych.

Konferencja jest posiedzeniem decyzyjnym szefów Policji Wojskowych NATO w zakresie akceptacji i przedstawiania wniosków w obszarze rozwoju dokumentów normatywnych NATO (obowiązujących doktryn oraz projektów) stanowiących o zadaniach policji wojskowych oraz oceniających funkcjonalność MP w operacjach międzynarodowych.

W tegorocznej konferencji uczestniczą 33 delegacje reprezentujące 24 formacje policyjno-wojskowe z państw NATO i Partnerstwa dla Pokoju, 7 dowództw, 1 centrum i Panel Policji Wojskowych NATO.

Rolę gospodarza pełni Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej. Obradom przewodniczy strona kanadyjska, którą reprezentuje płk Timothy Grubb – szef Policji Wojskowej Armii Kanady. Za część merytoryczną i dokumentację odpowiada płk Willem Koops – doradca dowódcy Sił NATO w Europie ds. Policji Wojskowej (NATO SHAPE Provost Marshal).

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest rozwój przyszłych zdolności Policji Wojskowych w zmieniającym się Sojuszu, przede wszystkim w obliczu walki prowadzonej z terroryzmem i zadań MP wynikających z doktryn NATO w konfrontacji z zadaniami określonymi prawem narodowym.

Po raz pierwszy w historii do udziału w Konferencji Szefów Policji Wojskowych NATO został zaproszony przedstawiciel dowództwa Europejskich Sił Żandarmerii (EGF). Uczestnicy konferencji szczegółowo omówią zakres statutowej działalności i możliwe dalsze kierunki rozwoju organizacji, w której Polska ma znaczący udział. Wszystkie państwa tworzące Europejskie Siły Żandarmerii zgodnie orzekły, że Żandarmeria Wojskowa spełnia wszelkie kryteria do uzyskania statusu pełnego członkostwa w EGF.

W związku z rozpoczęciem na początku bieżącego roku funkcjonowania Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO w Bydgoszczy, podczas konferencji poruszane będą jego możliwości w zakresie transformacji Sojuszu w obszarze dotyczącym MP oraz kierunki dalszego rozwoju Centrum.

KGŻW

Reklama

Komentarze

    Reklama