Reklama

Siły zbrojne

Tysiące zapalników dla wojska

Fot. Belma
Fot. Belma

3. Regionalna Baza Logistyczna poinformowała o trwającym przetargu na dostawę zapalników UZGRM (Uniwersalnych Zapalników Ręcznych Granatów – Modernizowany). Biorąc pod uwagę prawo opcji, to ma zostać dostarczonych 20 tysięcy zapalników.

Jak czytamy w dokumentacji przetargowej, przedmiotem postępowania są zmodernizowane Uniwersalne Zapalniki Ręcznych Granatów, w liczbie 17 000 sztuk w zamówieniu podstawowym i 3 000 sztuk w ilości opcjonalnej. Zapalniki mają spełniać normy AQAP 2110 wydanie D wersja 1, natomiast gwarancja na nie ma wynosić nie mniej niż 10 lat.

Termin realizacji zamówienia w ilości podstawowej został określony na 153 dni od daty zawarcia umowy lub do 30 listopada 2021 roku, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie prędzej. Natomiast w wypadku prawa opcji termin został uzależniony od momentu, kiedy wykonawca otrzyma informację o uruchomieniu prawa opcji. Miejscem jego realizacji będzie Skład Stawy 3. RBLog.

Termin składania ofert upływa 6 lipca br. o godzinie 10:00, przy czym ich otwarcie nastąpi niezwłocznie po upływie terminu. Jedynym kryterium wyboru oferenta jest cena. Warto zaznaczyć, że wykonawcy są zobowiązani do posiadania aktualnej koncesji o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym.

Zapalniki UZGRM przeznaczone są do granatów F-1, RG-42, RGO-88, RGZ-89. ich masa wynosi 45 g. Zapalnik składa się z urządzenia uderzeniowego, mechanizmu zabezpieczającego i urządzenia zapalającego. 

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama