Siły zbrojne

Transportowce dla wojska wstrzymane. Redefinicja programu

Polski C-130E Fot. Sgt. 1st Class Alexander Burnett, 82nd Airborne Division PAO
Polski C-130E Fot. Sgt. 1st Class Alexander Burnett, 82nd Airborne Division PAO

Inspektorat Uzbrojenia poinformował o wstrzymaniu fazy analityczno-koncepcyjnej dla programu Drop, mającego doprowadzić do wyboru nowego średniego samolotu transportowego. Przyczyną jest zmiana wymagań operacyjnych.

Jak poinformował Inspektorat Uzbrojenia w związku z rede­fi­ni­cją Wymagania Operacyjnego faza ana­li­tyczno-kon­cep­cyjna dla zada­nia doty­czą­cego pozy­ska­nia śred­nich samo­lo­tów trans­por­to­wych DROP została wstrzy­mana, a dal­sze prace zwią­zane z pro­gra­mem będą pro­wa­dzone zgod­nie z zało­żo­nymi przez Siły Zbrojne RP ter­mi­nami zawar­tymi w obo­wią­zu­ją­cych w resor­cie obrony naro­do­wej nie­jaw­nych doku­men­tach pla­ni­stycz­nych.

Innymi słowy program będzie nadal kontynuowany, jednak – przynajmniej na razie – nie poznamy związanej z nim „mapy drogowej”. W praktyce oznacza to zapewne odsunięcie programu w czasie na bliżej nieokreśloną przyszłość. Na czym polega redefinicja także nie ujawniono. Takie podejście, biorąc pod uwagę kryzys związany z epidemią koronawirusa i liczne, znacznie bardziej palące potrzeby sił zbrojnych związane ze sprzętem który naprawdę będzie się liczył w czasie obrony kraju (OPL Wisła i Narew, programy pancerne, F-35, kierowane pociski przeciwpancerne, granatniki) nie dziwi.

Szczególnie, że Polska powinna w najbliższych miesiącach, w ramach odrębnego przedsięwzięcia, otrzymać ze Stanów Zjednoczonych pięć odmłodzonych średnich samolotów transportowych C-130H Hercules, które dołączą i docelowo zastąpią około 2022 roku eksploatowane obecnie C-130E.

Zamiar przeprowadzenia dialogu technicznego został dość niespodziewanie ogłoszony przez Inspektorat Uzbrojenia pod koniec maja ubiegłego roku. Do końca lipca ub. r. zgłosiło się do niego pięć podmiotów: Leonardo S.p.A.; Airbus Defence and Space S.A.U.; Embraer S.A.; Boeing Company i Lockheed Martin Aeronautics Company. Można więc spekulować, że wśród proponowanych konstrukcji znalazły się C-130J/J-30 Super Hercules, A-400 Atlas i C-390 Millenium. Dialog techniczny miał zostać przeprowadzony między wrześniem 2019 roku a majem br.

Komentarze