Siły zbrojne

Su-22 otrzymają wsparcie

Fot. M. Mróz/Defence24.pl
Fot. M. Mróz/Defence24.pl

Wydział Techniki Lotniczej 3. Regionalnej Bazy Logistycznej poinformował o zamiarze udzielenia zamówienia w zakresie wykonania usługi prac nad śmigłowcami i samolotami Sił Powietrznych RP. Będą one prowadzone także dla Su-22, obejmą zasobniki rozpoznania KKR-1TE używane przez te maszyny. Całkowity koszt wyniesie niecałe 4 miliony złotych.

Czytając w dokumentacji zamieszczonej w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, dostrzegamy, że przedmiotem postępowania toczonego w procedurze negocjacyjnej bez uprzedniego publikowania informacji o ogłoszeniu było przeprowadzenie prac przy śmigłowcach Mi-2, Mi-8, Mi-14, Mi-17, Mi-24 i myśliwców MiG-29 i samolotów myśliwsko-bombowych Su-22.

Czynności zostaną przeprowadzone na podstawie biuletynów technicznych (Su22/54/6242/K/2020, Mi2/62/6008/E/2017, MiG29/6308/E/2021, MT/64/6302/Re/2021), będących zarazem główną dokumentacją techniczną MiGów, Mi i Suchojów. W niej są zawarte także informacje na temat dotychczas prowadzonych modyfikacji i usprawnień.

Interesującym fragmentem postępowania jest część związana z pracami nad Su-22. W niej wsparcie będzie dotyczyło modyfikacji zasobników rozpoznawczych KKR-1TE (a dokładniej zabudowy bloków W8 do wersji W8M oraz W6 do wersji W6M). Jest to swego rodzaju potwierdzenie, że sprzęt ten jest nadal wykorzystywany. Inne prace przeprowadzone zostaną przy układach sterowania MiG-29 (wykonanie resursu międzyremontowego) i napędach wirnikowych Mi-2, Mi-8, Mi-14, Mi-17, Mi-24.

Za prace odpowie Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. W uzasadnieniu wyboru wykonawcy i procedury z wolnej ręki czytamy, że ITWL jest jedynym podmiotem uprawnionym do realizacji zamawianej usługi, jak i że jest projektodawcą oraz wykonawcą biuletynów dotyczących powyższych maszyn. Wydział Techniki Lotniczej dodał, że instytut jako jedyny posiada możliwości techniczne, a także dysponuje odpowiednimi środkami ludzkimi do przeprowadzenia prac, które wymagają odpowiedniego przeszkolenia.

W związku z faktem, że zamieszczono ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante zawierające końcową wartość zamówienia, można zakładać umowa pomiędzy Wydziałem Techniki Lotniczej a Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych zostanie podpisana po upływie terminu wynikającego z Prawa Zamówień Publicznych, a negocjacje dotyczące np. kwoty zamówienia zostały już zakończone. W ten sposób jego wartość wyniesie niemal 3,22 mln złotych netto (prawie 3,96 mln zł brutto). Czynności objęte postępowaniem będą prowadzone w bazach Sił Powietrznych RP. 

Warto w tym miejscu dodać, że tego typu prace, mające na celu utrzymanie w służbie istniejącego sprzętu, nawet starszych typów, są standardową praktyką. O ile jednak w wypadku Su-22 i MiGów-29 znamy następców i termin ich wprowadzenia do służby (będą to F-35A Harpia, które w liczbie 32 trafią do linii do 2030 roku), to wciąż nie wiadomo, jakie statki powietrzne zastąpią np. śmigłowce Mi-2 i Mi-8, których również dotyczy postępowanie.

Reklama
Reklama

Komentarze