Siły zbrojne

Strzelanie na koniec kursu w Ośrodku Szkolenia Leopard

Fot. DGRSZ
Fot. DGRSZ

Na świętoszowskiej strzelnicy czołgów odbyło się strzelanie słuchaczy Ośrodka Szkolenia Leopard (OSL) z 1 Batalionu Czołgów 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc). Dla przyszłych członków załóg polskich czołgów październikowe strzelanie z Leopardów 2A4 i 2A5 było zwieńczeniem kursu. 

Głównym zadaniem szkoleniowym wynikającym z przeznaczenia Ośrodka Szkolenia Leopard jest szkolenie indywidualne żołnierzy z 10BKPanc oraz innych jednostek. Szkolenie to jest prowadzone w formie kursów specjalistycznych członków załóg czołgów Leopard 2A4 oraz 2A5 (dowódca, działonowy, kierowca, ładowniczy).

Pierwszym etapem szkolenia jest nauka teorii, która będzie żołnierzom niezbędna podczas wykonywania zadań jako członkowie załogi czołgu Leopard. Czołgiści uczą się budowy, działania oraz zasad użycia czołgu na polu walki, w tym między innymi zasad strzelania. Kolejne tygodnie to nauka praktycznych umiejętności. Do tego celu wykorzystywane są dostępne symulatory i trenażery.

Ostatnim etapem jest wykonywanie praktycznych zadań na sprzęcie bojowym. Każdy członek załogi jest zapoznawany ze wszystkimi elementami wyposażenia i uzbrojenia czołgu. Na stanowisku, na którym ma na co dzień wykonywać czynności uczy się szczegółów.

Podstawową funkcjonowania oraz warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia nauki praktycznych umiejętności jest dobra znajomość budowy i wyposażenia czołgu, a w szczególności tej jego części, za użycie której odpowiedzialny jest dany członek załogi. Dlatego też, we wstępnym etapie szkolenia zadaniem działonowych jest dobre zapoznanie się z uzbrojeniem, amunicją oraz zasadami strzelania. Ładowniczowie odpowiedzialni za ładowanie armaty, obsługę karabinów maszynowych, a także radiostacji przygotowywani są w szczególności w zakresie znajomości amunicji, uzbrojenia czołgu, środków łączności i zasad strzelania.

Od sierpnia 2018 roku w Ośrodku Szkolenia Leopard szkolili się żołnierze z 1 batalionu czołgów pancernej brygady, tak by w przyszłości mogli objąć stanowiska w składzie załogi czołgu. Słuchacze swój kurs zakończyli strzelaniem z czołgu Leopard 2A4 oraz Leopard 2A5. 

W czwartkowych strzelaniach wzięło udział siedem załóg. Każda z nich bardzo dobrze wykonała ostatnie zadanie postawione przez dowódcę podczas szkolenia na kursie.

Źródło: DGRSZ

Komentarze (3)

  1. iras

    afjio - zdanie prawdziwe, aczkolwiek bardzo uogólniające. Taka sytuacja jest możliwa, jeżeli ktoś (np. rosja) na nas napadnie, a my podejmiemy się realnej obrony. Moim zdaniem prawdopodobieństwo zaistnienia takiej sytuacji przez najbliższe 10 lat jest bliskie zeru.

  2. afjio

    Szkoda, że nie uczą tego, że w razie realnego konfliktu przeżywalność naszych Leo jest liczona w godzinach.

  3. wtyka82

    " Od sierpnia 2018 roku w Ośrodku Szkolenia Leopard szkolili się żołnierze z 1 batalionu czołgów pancernej brygady, tak by w przyszłości mogli objąć stanowiska w składzie załogi czołgu. Słuchacze swój kurs zakończyli strzelaniem z czołgu Leopard 2A4 oraz Leopard 2A5. " COŚ TU PACHNIE WIELKIM NADĘCIEM !