Reklama

Siły zbrojne

Sekretarz Generalny NATO: Europa musi przestać oszczędzać na zbrojeniach

Europa nie może już oszczędzać na zbrojeniach, ponieważ grozi to geopolitycznej marginalizacji Starego Kontynentu – to główna konkluzja z przemówienia Andersa Fogha Rasmussena w czasie jego wizyty w Akademii Obrony NarodowejSekretarz generalny NATO przestrzegał przed dalszymi redukcjami -  nie tylko zagrażają stabilności Sojuszu Północnoatlantyckiego jako najsilniejszej organizacji wojskowej na świecie, ale mogą także sprawić, iż Europa ze światowego gracza przekształci się w zaledwie widza globalnej areny politycznej.

Więcej: Sekretarz Generalny NATO w Polsce

Anders Rasmussen w Auli im. generała Gągora w Klubie Akademii Obrony Narodowej przedstawił geopolityczną diagnozę w wykładzie pt.„Silna Europa dla silnego NATO”. Jego zdaniem Stary Kontynent powinien przyjąć zdecydowaną rolę w kształtowaniu światowego bezpieczeństwa co oznacza gotowość do obrony pozycji i wartości Zachodu. Negatywnie ocenił politykę redukcji wydatków na zbrojenia prowadzoną przez wiele bogatych państw zachodnioeuropejskich. Anders F. Rasmussen podkreślił, że kryzys gospodarczy na świecie powoduje obniżenie wysokości wydatków na obronność. Jednak w Europie jest to proces szczególnie nasilony. Niesie to liczne - negatywne - geopolityczne konsekwencje. - Jak najszybciej musimy wznowić te wydatki, bo tylko wtedy NATO zachowa swoją pozycję na świecie. – podkreślił

Wiele dobrego miał za to do powiedzenia na temat Polski, która reformuje swoją armię i nie zmniejsza wydatków poniżej progu 1,95 proc PKB. - Polska wskazuje Europie, jak współpracować na wielu płaszczyznach i jak mądrze inwestować w bezpieczeństwo i obronność. Dziś miałem okazję podziękować w rozmowie z prezydentem Komorowskim za wasz wkład i udział w misjach m.in. w Afganistanie i Kosowie – zapewniał.

Więcej: NATO pozostanie w Afganistanie po 2014 r. Ministrowie przyjęli założenia nowej misji

Na wykładzie byli obecni m.in. podsekretarz stanu ds. polityki bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Bogusław Winid, podsekretarz stanu ds. polityki obronnej MON Robert Kupiecki oraz szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Mieczysław Gocuł. Wśród obecnych byli także przedstawiciele departamentów i instytucji podległych resortowi obrony i spraw zagranicznych, parlamentarzyści, generałowie, dowódcy i żołnierze Wojska Polskiego, ambasadorowie i attache akredytowani w Polsce, rektorzy, profesorowie, przedstawiciele świata nauki, a także pracownicy oraz licznie zgromadzeni studenci AON.

(MS)
Reklama

Komentarze

    Reklama