Siły zbrojne

Rusza kwalifikacja wojskowa

Ruszyła tegoroczna kwalifikacja do służby wojskowej - fot. zoom.mon.gov.pl
Ruszyła tegoroczna kwalifikacja do służby wojskowej - fot. zoom.mon.gov.pl

Rozpoczęła się tegoroczna kwalifikacja do służby wojskowej, która potrwa do 30 kwietnia i obejmie około 270 tys. osób. Zasadniczym celem kwalifikacji wojskowej jest weryfikacja predyspozycji młodych ludzi i stanu zdrowia psychofizycznego pod kątem zdolności do czynnej służby wojskowej - informuje resort obrony 

Akcja jest realizowana przez wojewodów, przy współpracy podległych im władz samorządowych i przy współdziałaniu z szefami wojewódzkich sztabów wojskowych. Ocena jest dokonywana autonomiczne i niezależnie od siebie działające wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie, powoływane przez wojewodów, które w drodze decyzji administracyjnej orzekają zdolność do czynnej służby wojskowej ustalając kategorię „A”, „B”, „D” lub „E”. 

W bieżącym roku kwalifikacji wojskowej podlegają:

– Dziewiętnastolatkowie (urodzeni w 1995 r.) oraz mężczyźni urodzeni w latach 1990 – 1994, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; 

– osoby urodzone w latach 1993 – 1994, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub jeśli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

– kobiety urodzone w latach 1990 – 1995, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej będą mogły przystąpić również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 

Do realizacji tych działań powołano 16 wojewódzkich komisji lekarskich oraz 389 powiatowych komisji lekarskich. Cała akcja potrwa 63 dni robocze.

MON

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.