Reklama

Siły zbrojne

Rozbudowa bazy pomiarowej NCBC

Zdjęcie ilustracyjne, Fot. Teldat
Zdjęcie ilustracyjne, Fot. Teldat

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych prowadzi postępowanie przetargowe, którego celem jest pozyskanie urządzeń niezbędnych do realizacji badań klimatycznych i wibracyjnych. Sprawdzamy jakiego rodzaju urządzenia zostaną pozyskane, w oparciu o jakie kryterium wyłoniony zostanie dostawca oraz w jaki sposób urządzenia wykorzysta Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

28 kwietnia na portalu zamówień Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych ukazała się informacja o uruchomieniu postępowania przetargowego, którego celem pozyskanie urządzeń umożliwiających realizację badań wytrzymałościowych – zmiany temperaturowe oraz odporność na wibracje. Użytkownikiem pozyskiwanych urządzeń będzie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Warunki przetargu

Zamawiający w ramach przetargu nieograniczonego zamierza pozyskać dwie komory do badań klimatycznych (mała i duża) oraz system umożliwiający realizację badań wibracyjnych. Z warunków postępowania wynika, że zamówienie może być realizowane w całości lub niezależnie – dopuszczono możliwość osobnej realizacji każdego z trzech zadań. Termin nadsyłania ofert upływa 7 czerwca o godz. 11:00. Zgodnie z dokumentacją realizacja zamówienia ma nastąpić do końca listopada 2021 roku, a wykonawca lub wykonawcy zostaną wyłonieni w oparciu o kryterium uwzględniające następujące czynniki: cena (waga 60 proc.) oraz długość okresu gwarancji (waga 40 proc.). Minimalny okres gwarancji określono na 36 miesięcy (0 punktów). Z tytułu dłuższej gwarancji oferent może liczyć na 20 punków w przypadku 48 miesięcy, 30 punktów w przypadku 60 miesięcy oraz 40 punktów w przypadku 72 miesięcy.

Wymagania techniczne

Sprawdzamy jakie cechy użytkowe mają mieć urządzenia, które rozszerzą możliwości badawcze NCBC.

Mniejsza z komór klimatycznych ma mieć pojemność nie mniejszą niż 1060 dm3, umożliwiać realizację badań w przedziale temperatur od -75°C do 180°C, skraplacz chłodzony powietrzem, zakres punktu rosy od rosy od 4°C do 94°C, wahania temperatury ±0,1°C … ± 0,3°C, prędkość zmian temperatury: grzanie od 3,5 K/min. do 6 K/min. od -70°C do +180°C, chłodzenie od 2 K/min. do 5 K/min. od +180 °C do -70°C oraz wahania wilgotności względnej na poziomie ± 1%...± 3%. Urządzenie powinno posiadać m.in. system sterowania i intuicyjny kontroler z ekranem dotykowym wraz z niezbędnym oprogramowaniem, port ethernet, możliwość ustawienia funkcji rampy, zegar czasu rzeczywistego, wbudowany rejestrator liniowy oraz cztery koła jezdne i co najmniej dwa muszą być wyposażone w hamulce, co najmniej jedna półkę, okno wizyjne podgrzewane, regulację wilgotności, System diagnostyczny z alarmem optycznym i akustycznym, oświetlenie wewnętrzne, dodatkowy termostat zabezpieczający z niezależnym pomiarem temperatury, a wnętrze komory roboczej winno być wykonane ze stali nierdzewnej.

Druga – duża komora klimatyczna zgodnie z wymogami zamawiającego ma mieć pojemność wewnętrzną minimum 16 m³ i wymiary zewnętrzne nie większe niż 2500 x 3300 x 3150 milimetrów. Komora ta powinna posiadać drzwi dwuskrzydłowe z oknem w przynajmniej jednym skrzydle drzwiowym, zewnętrze poszycie z blachy ocynkowanej, wnętrze ze stali nierdzewnej (izolacja dwutemperaturowa) oraz gwarantować zakres temperatur od -70°C do 80°C +/-1°C, zakres wilgotności względnej od 10 % do 95% w zakresie temperatur [+10°C; +85°C], zakres punktu rosy od +4°C do + 84°C dla testów ciągłych. Ponadto komora ta winna być wyposażona m.in. w system nacieku suchego powietrza umożliwiający uzyskanie w komorze temperatury punktu rosy -30 °C, gwarantować wahania wilgotności względnej na poziomie ± 3%...± 5%, wahania temperatury w ustalonych warunkach ± 0,1°C. Wyposażenie tej komory to także miernik wilgotności, skraplacz chłodzony powietrzem, system sterowania z ekranem dotykowym oraz cyfrowy termostat przekroczenia temperatury maksymalnej i minimalnej z niezależnym czujnikiem.

Poza dwoma komorami klimatycznymi baza badawcza NCBC wzbogaci się także system pozwalający na ocenę wpływu wibracji na pracę projektowanych lub testowanych urządzeń. W przypadku tego systemu wykonawca zobowiązany jest także do dostarczenia m.in. wzbudnika drgań, stołu ślizgowego, dmuchawy chłodzącej, wzmacniacza, sterownika oraz oprogramowania. System ma zapewniać możliwość prowadzenia badań w zakresie odporności na wibracje sinusoidalne, statyczne oraz nagłe zmiany częstotliwości (szoki/udary). System zgodnie z wymaganiami ma być wyposażony w elektrodynamiczny wzbudnik drgań chłodzony powietrzem z kontrolerem i przechylną kołyską (zakres pracy wzbudnika w trzech osiach w przedziale częstotliwości od 5 do 3 000 Hz. Określono także szereg innych wymagań technicznych.

Przeznaczenia

O komentarz w sprawie pozyskania sprzętu do badań klimatycznych i wibracyjnych zwróciliśmy się do przyszłego użytkownika, czyli do Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. W nadesłanej odpowiedzi wskazano, że postępowanie prowadzone przez CZC SZ ma na celu pozyskanie komór klimatycznych oraz stanowiska do mechanicznych badań wytrzymałościowych na drgania i udary. Stanowiska, które zostaną pozyskane jeszcze w tym roku „stanowić będą element budowy bazy laboratoryjnej NCBC” przeznaczonej do badania urządzeń ochrony kryptograficznej oraz sprzętu informatycznego wprowadzanego w Siłach Zbrojnych RP.

Realizacja zadań stawianych przed NCBC wymaga posiadania stanowisk, które pozwolą na prowadzenie badań prototypów i serii próbnych urządzeń powstających na potrzeby MON. Stanowiska te będą mogły być również wykorzystywane do weryfikacji możliwości wykorzystania sprzętu typu COTS w różnego typu rozwiązaniach wprowadzanych do eksploatacji w Siłach Zbrojnych RP.

Komentarz Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

Warto zaznaczyć, że pod pojęciem sprzętu typu COTS (z j. angielskiego Commercial-Off-The-Shelf) kryją się urządzenia cywilne (komercyjne) zaadaptowane do potrzeb wojskowych, w tym do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Siły zbrojne oraz inne służby mundurowe cyklicznie pozyskują tego typu urządzenia w dużych ilościach. Niezwykle ważnym jest zatem posiadanie bazy laboratoryjnej pozwalającej nie tylko na sprawdzenie właściwości własnych rozwiązań, ale również na weryfikację czy sprzęt dostarczany z rynku cywilnego spełnia wymagania wojska i innych służb mundurowych.

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama