Reklama

Siły zbrojne

10 chętnych w konsultacjach na zagłuszarki

Fot. Decyzja nr 77/MON
Fot. Decyzja nr 77/MON

26 lutego Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych zakończyło proces przyjmowania zgłoszeń do udziału w konsultacjach z potencjalnymi dostawcami rozwiązań umożliwiających zagłuszanie nagrywania telefonów komórkowych. Jaki jest poziom zainteresowania rynku oraz jak wyglądał będzie kolejny etap w tym postępowaniu?

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych na urządzenie zagłuszające nagrywanie telefonów komórkowych opublikowano 3 lutego na stronie internetowej CZC SZ. Podstawą prawną w tym przypadku jest artykuł 84 znowelizowanego prawa zamówień publicznych (zastąpiły one dialog techniczny), a same konsultacje są elementem przygotowań do uruchomienia postępowania i przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na urządzenie zagłuszające nagrywanie telefonów komórkowych.  

15 marca zwróciliśmy się do Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni z prośbą o podsumowanie tego etapu konsultacji z rynkiem. Z uwagi na charakter przyszłego postępowania spodziewaliśmy się bardzo ogólnej odpowiedzi. Taką też odpowiedź otrzymaliśmy kilka dni po skierowaniu pytań w tej sprawie.

Jak informuje Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni termin nadsyłania wniosków upłynął 26 lutego o godzinie 9:00. Zainteresowanie udziałem w konsultacjach złożyło dziesięć podmiotów, a złożone wnioski podlegają analizie, którą prowadzi zespół ekspertów NCBC. W kolejnym kroku wybrane firmy zostaną poinformowane o konieczności przedstawienia na piśmie sposobu realizacji zadania, z uwzględnieniem elementów oceny ryzyka i szacowania kosztów. Z uwagi na charakter postępowania oraz wykorzystywanych rozwiązań technicznych na tym etapie zamawiający nie udostępnia szczegółowych informacji na ten temat – nie została, zatem opublikowana lista uczestników tych konsultacji.

Przypomnijmy, że zamiarem CZC SZ jest pozyskanie w ramach wstępnych konsultacji informacji na temat dostępnych na rynku produktów spełniających wymagania funkcjonalno-techniczne, możliwości technologicznych oraz formy realizacji zadania przez potencjalnych wykonawców, funkcji krytycznych urządzenia, eksploatacji, naprawy, serwisu oraz czasu i nakładów finansowych. Założono, że w ramach wstępnych konsultacji uzyskane zostaną informacje na temat najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie oraz ekonomicznie rozwiązań, które zostaną wykorzystane podczas przygotowania opisu przedmiotu przyszłego zamówienia.

image
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama