Reklama

Siły zbrojne

PTS do naprawy

Fot. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne / wzinz.com.pl
Fot. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne / wzinz.com.pl

Jak poinformowała 4. Regionalna Baza Logistyczna we Wrocławiu, trwa postępowanie przetargowe, dotyczące naprawy głównej pływającego transportera samobieżnego PTS-M. Ma ona zostać zrealizowana jeszcze w tym roku, a sam przetarg jest prowadzony w trybie przyśpieszonym.

Jak dowiadujemy się z suplementu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, zamówienie dotyczy usługi wykonania naprawy głównej jednego transportera PTS-M. Wszystkie czynności prowadzone nad pojazdem mają zostać wykonane w jednostce, tj. 4RBLog.

Co ciekawe, procedura przetargowa jest realizowana w trybie przyśpieszonym, gdyż 4RBLog powołując się na art. 411 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych argumentuje, że: naprawiany sprzęt wojskowy jest niezbędny do zabezpieczenia realizacji zadań szkolenia wojsk oraz zabezpieczenia wsparcia inżynieryjnego w warunkach kryzysu. Dodatkowo, jeżeli liczba potencjalnych wykonawców wyniesie mniej niż trzech, to zlecający naprawę zaprosi do wykonania zadania tych wszystkich, którzy spełnili warunki udziału.

Termin, w jakim ma zostać zrealizowany kontrakt, został ustanowiony na okres od 20 maja br. do 5 listopada br., co daje równo pół roku. Sądząc po kryteriach wyboru wykonawcy, poza typowymi naprawami silnika transportera i wymianą akumulatorów, prawdopodobnie zostanie przeprowadzone malowanie pojazdu, wraz z zastosowaniem zabezpieczeń antykorozyjnych. Pprawdopodobnie zostaną też wymienione pokrowce na siedzeniach. Koszt całościowy usługi został określony na cenę powyżej 428 000 euro. 

Termin składania ofert upływa 23 kwietnia o godzinie 9:00, by po dwóch godzinach nastąpiło ich otwarcie. Zamawiający określił kryteria wyboru wykonawcy, zastrzegając że największą punktacje otrzymają te oferty, które są z punktu ekonomicznego najkorzystniejsze, a mianowicie cena (waga 80), czas trwania gwarancji (waga 8), zastosowane powłoki malarskie i zabezpieczenia antykorozyjne (waga 4), użytkowanie pokrowców (waga 4), praca akumulatorów (waga 4).

Historia PTS-M zaczęła się w Związku Radzieckim w połowie lat 60 ubiegłego wieku. Różni się od poprzednika (niezmodyfikowany PTS) zwiększoną przestrzenią użytkową z 18,5 m3 do 20,5 m3. Amfibie są nadal używane w Wojsku Polskim, głównie do akcji ratowniczych, przeprowadzanych w warunkach kryzysowych, tudzież klęskach żywiołowych.

Kacper Bakuła

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama