Reklama

Siły zbrojne

4,5 miliona na naprawę, konserwacje i przeglądy radiostacji

Fot. WAT WEL Zakład Radiokomunikacji
Fot. WAT WEL Zakład Radiokomunikacji

4. Regionalna Baza Logistyczna planuje zamówienie z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie realizacja napraw, konserwacji, przeglądów oraz innych usług niezbędnych do utrzymania w sprawności radiostacji cyfrowych nowej generacji. Kto ma szansę na realizację przyszłego zamówienia i dlaczego wybrano w tym przypadku formułę zamówienia z wolnej ręki?

11 marca 2021 roku w suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) zamieszczono ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante dotyczące usługi w zakresie konserwacji radiowego sprzętu komunikacyjnego nr 2021/S 052-132032.

Z treści opisu przedmiotu zamówienia wynika, że dotyczy ono dziedziny obronności i bezpieczeństwa, prowadzone ma być w trybie zamówienia z wolej ręki w celu wykonania naprawy, konserwacji, przeglądów oraz pozostałych usług utrzymujących w sprawności technicznej radiostacje cyfrowe nowej generacji w latach 2021–2023. Całkowitą wartość zamówienia określono na kwotę 4 471 644,73 zł + VAT.

Jako rodzaj zastosowanej procedury logistycy z Wrocławia wskazali na procedurę negocjacyjną bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Uzasadnieniem w tym przypadku jest „ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej”.

Zamawiający powołał się przy tym na informacje pisemne przekazane przez Inspektorat Uzbrojenia (brak dokumentacji technicznej w zasobach bazy danych technicznych oraz brak wiedzy na temat praw do dokumentacji technicznej), Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej i Radmor (deklaracja braku zdolności serwisowania urządzeń), Motorola Solutions System Polska (brak możliwości zapewnienia serwisu radiostacji nowej generacji), WZŁ nr 1 i Ericsson Poland (brak odpowiedzi) oraz WZŁ nr 2 (deklaracja o posiadaniu wyłącznych praw autorskich do dokumentacji technicznej). W tej sytuacji 4. RBLog proponuje udzielenie Wojskowym Zakładom Łączności nr 2 S.A. w Czernicy zamówienia z wolnej ręki w trybie negocjacji bez publikowania ogłoszenia o zamówieniu. Decyzję w tym zakresie podjęto 9 marca podkreślając, że jest to termin wysłania zaproszenia do negocjacji, a termin zawarcie umowy na tym etapie nie jest znany.

Na tym etapie nie można potwierdzić czy wskazana przez logistyków z Wrocławia wartość zamówienia zostanie obniżona w wyniku negocjacji i czy zakłady w Czernicy będą realizowały zamówienie na naprawy, konserwacje, przeglądy oraz innych usługi niezbędne do utrzymania w sprawności radiostacji cyfrowych nowej generacji. Przyszłemu wykonawcy oraz innym podmiotom przysługuje bowiem prawo wniesienia odwołania do Urzędu Zamówień Publicznych.

Reklama

Komentarze (1)

  1. xcv

    Realny koszt to pewnie 200 tyś. PLN. W naszej budżetówce 4,5 mln xD

Reklama