Reklama

Siły zbrojne

4,5 miliona na naprawę, konserwacje i przeglądy radiostacji

Fot. WAT WEL Zakład Radiokomunikacji
Fot. WAT WEL Zakład Radiokomunikacji

4. Regionalna Baza Logistyczna planuje zamówienie z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie realizacja napraw, konserwacji, przeglądów oraz innych usług niezbędnych do utrzymania w sprawności radiostacji cyfrowych nowej generacji. Kto ma szansę na realizację przyszłego zamówienia i dlaczego wybrano w tym przypadku formułę zamówienia z wolnej ręki?

11 marca 2021 roku w suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) zamieszczono ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante dotyczące usługi w zakresie konserwacji radiowego sprzętu komunikacyjnego nr 2021/S 052-132032.

Z treści opisu przedmiotu zamówienia wynika, że dotyczy ono dziedziny obronności i bezpieczeństwa, prowadzone ma być w trybie zamówienia z wolej ręki w celu wykonania naprawy, konserwacji, przeglądów oraz pozostałych usług utrzymujących w sprawności technicznej radiostacje cyfrowe nowej generacji w latach 2021–2023. Całkowitą wartość zamówienia określono na kwotę 4 471 644,73 zł + VAT.

Jako rodzaj zastosowanej procedury logistycy z Wrocławia wskazali na procedurę negocjacyjną bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Uzasadnieniem w tym przypadku jest „ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej”.

Zamawiający powołał się przy tym na informacje pisemne przekazane przez Inspektorat Uzbrojenia (brak dokumentacji technicznej w zasobach bazy danych technicznych oraz brak wiedzy na temat praw do dokumentacji technicznej), Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej i Radmor (deklaracja braku zdolności serwisowania urządzeń), Motorola Solutions System Polska (brak możliwości zapewnienia serwisu radiostacji nowej generacji), WZŁ nr 1 i Ericsson Poland (brak odpowiedzi) oraz WZŁ nr 2 (deklaracja o posiadaniu wyłącznych praw autorskich do dokumentacji technicznej). W tej sytuacji 4. RBLog proponuje udzielenie Wojskowym Zakładom Łączności nr 2 S.A. w Czernicy zamówienia z wolnej ręki w trybie negocjacji bez publikowania ogłoszenia o zamówieniu. Decyzję w tym zakresie podjęto 9 marca podkreślając, że jest to termin wysłania zaproszenia do negocjacji, a termin zawarcie umowy na tym etapie nie jest znany.

Na tym etapie nie można potwierdzić czy wskazana przez logistyków z Wrocławia wartość zamówienia zostanie obniżona w wyniku negocjacji i czy zakłady w Czernicy będą realizowały zamówienie na naprawy, konserwacje, przeglądy oraz innych usługi niezbędne do utrzymania w sprawności radiostacji cyfrowych nowej generacji. Przyszłemu wykonawcy oraz innym podmiotom przysługuje bowiem prawo wniesienia odwołania do Urzędu Zamówień Publicznych.

Komentarze (1)

  1. xcv

    Realny koszt to pewnie 200 tyś. PLN. W naszej budżetówce 4,5 mln xD