Reklama

Siły zbrojne

Przedłużona obecność PKW poza granicami kraju

Samolot M-28 Bryza PKW EU Sophia startuje z bazy Sigonella/ Fot. foto by: kpt. Mariusz Kalinowski / www.facebook.com/PKWEUSOPHIA/
Samolot M-28 Bryza PKW EU Sophia startuje z bazy Sigonella/ Fot. foto by: kpt. Mariusz Kalinowski / www.facebook.com/PKWEUSOPHIA/

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał sześć postanowień o przedłużeniu do 31 grudnia 2019 r. okresu użycia Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami państwa.

Umożliwia to Siłom Zbrojnym RP dalsze uczestnictwo w:

  • składzie batalionowej grupy bojowej działającej w ramach Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na Łotwie i pozostałych państwach bałtyckich (PKW ŁOTWA),
  • składzie wielonarodowej brygady w ramach Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii oraz Republice Bułgarii (PKW RUMUNIA),
  • misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu (PKW Afganistan RSM),
  • Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Republice Macedonii Północnej oraz w Bośni i Hercegowinie (PKW KFOR),
  • operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (PKW SOPHIA),
  • Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt (PKW IRAK).

PKW ŁOTWA będzie dalej uczestniczyć we wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice Estońskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej, której celem jest demonstracja sił i środków obronnych, jak również solidarności, determinacji i zdolności państw sojuszniczych do działania poprzez natychmiastowe reagowanie na jakiekolwiek objawy agresji.

image
PKW Łotwa / Fot. MON

PKW RUMUNIA uczestniczy w dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na południowo-wschodnim obszarze Sojuszu Północnoatlantyckiego, której celem jest wsparcie bezpieczeństwa regionu Morza Czarnego przez wzmocnienie systemu odstraszania i obrony oraz wzrost świadomości sytuacyjnej.

image
PKW Rumunia / Fot. MON

 PKW Afganistan RSM działa w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu. Misja ma charakter doradczo-szkoleniowy, a jej głównym celem jest przygotowanie dowództw afgańskich sił obrony narodowej i bezpieczeństwa oraz instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych do samodzielnego i profesjonalnego kierowania oraz zarządzania w sposób umożliwiający efektywne zapewnienie bezpieczeństwa w Islamskiej Republice Afganistanu.

PKW KFOR będzie działał w sojuszniczej operacji Sił Międzynarodowych w Republice Kosowa i Republice Macedonii Północnej, której celem jej nadzorowanie przestrzegania porozumienia pokojowego przez strony konfliktu w Republice Kosowa, pomoc w utrzymaniu bezpiecznego środowiska w regionie, jak również wsparcie w tworzeniu profesjonalnych, demokratycznych i wieloetnicznych struktur bezpieczeństwa w Republice Kosowa.

image
PKW KFOR / Fot. ppor. Paweł Raczkowski https://www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/PKW-KFOR-115212352524193/

 PKW SOPHIA bierze udział w operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (EUNAVFOR MED SOPHIA), której celem jest zakłócenie modelu działalności sieci przemytu ludzi i handlu ludźmi przez podejmowanie systematycznych działań służących rozpoznawaniu, przejmowaniu i unieszkodliwianiu statków i zasobów wykorzystywanych przez przemytników i handlarzy. W tym celu operacja zapewnia również szkolenia libijskiej straży przybrzeżnej i marynarki wojennej.

image
PKW Sophia/ Fot. MON

 PKW IRAK będzie kontynuował uczestnictwo w wojskowej operacji INHERENT RESOLVE prowadzonej w ramach Globalnej Koalicji oraz uczestnictwo w Misji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Iraku. Do głównych zadań komponentu w operacji INHERENT RESOLVE należeć będzie doradztwo, szkolenie sztabów i pododdziałów specjalnych, a także zabezpieczenie transportu lotniczego. Do zadań komponentu należeć będzie doradztwo i  szkolenie kadr irackich, w tym szkolenie w zakresie remontów poradzieckiego sprzętu wojskowego oraz obrona i ochrona doradców i baz.

Reklama

Komentarze

    Reklama