Siły zbrojne

Powidz szuka możliwości symulatorowych dla Mi-17

Fot. szer. Jakub Stypczyński
Fot. szer. Jakub Stypczyński

33. Baza Lotnictwa Transportowego prowadzi rozpoznanie rynku pod kątem szkoleń symulatorowych załóg śmigłowców Mi-17. Jak wygląda zapotrzebowanie ze strony lotników? Jak wiele załóg będzie korzystało z tego typu szkoleń?

Szkolenia z wykorzystaniem symulatorów to kluczowy element szkolenia lotniczego pozwalając na sprawdzenie reakcji lotników w sytuacjach trudnych bez ryzyka utraty lub uszkodzenia statku powietrznego oraz narażania lotników. Zapewnienie wysokiego poziomu i odpowiedniej liczby szkoleń z wykorzystanie symulatorów wpływa korzystnie na bezpieczeństwo załóg oraz transportowanego personelu sił zbrojnych i sprzętu. Tego rodzaju zamównienia powinny stanowić jeden z priorytetów Sił Powietrznych, zwłaszcza, że zakup większej liczby nowoczesnych śmigłowców transportowych przesuwa w czasie.


Zakres szkoleń symulatorowych dla 33. BLTr

Przeanalizowaliśmy zapisy zawarte w ogłoszeniu opublikowanym w biuletynie informacji publicznej 33. BLTr. Wynika z nich, że planowane jest realizacja szkoleń symulatorowych dla 24 załóg, a szkolenia będą prowadzone od terminu zawarcia umowy do 26 listopada 2021 roku. W przypadku każdej z załóg szkolenia obejmować mają 6 godzin szkoleń utrwalających oraz 15 godzin treningów symulatorowych. Podmiot realizujący szkolenia symulatorowe będzie także odpowiadał za zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport uczestniczących w nich lotników. 

Zgodnie z dokumentacją zajęcia utrwalające powinny zawierać wiadomości teoretyczne związane z eksploatacją statku powietrznego, przygotowanie do lotu zgodnie z przepisami do lotu z widocznością - VFR (planowanie lotu, postępowanie w przypadku wystąpienia niesprawności śmigłowca, współpraca w załodze wieloosobowej (MCC) oraz debriefing), przygotowanie do lotu zgodnie z przepisami do lotu wg przyrządów - IFR - zajęcia teoretyczne z zakresu „rozłożenia uwagi w locie według przyrządów” (lot poziomy, wznoszenie, zakręt orz szybowanie) z użyciem tablic lub rysunków kabiny statku powietrznego, planowanie lotu, postępowanie w przypadku wystąpienia niesprawności śmigłowca, współpraca w załodze wieloosobowej (MCC), debriefing po locie, zagadnienia związane z obszarem zarządzania zasobami załogi (CRM), zagadnienia związane z eksploatacją wybranych systemów statku powietrznego, wnioski z analizy zdarzeń lotniczych na typie statku powietrznego, wykonywanie lotów w warunkach oblodzenia.

Treningi na symulatorze muszą zawierać takie elementy jak: loty z użyciem noktowizji (NVG), loty w terenie górzystym, loty w terenie zurbanizowanym, loty nad akwenem wodnym z lądowaniem na platformie lub jednostce pływającej, loty grupowe, loty wg. procedur IFR (1xNDB, 2xNDB, VOR, ILS, PAR, TACAN), loty z wykorzystaniem wciągarki pokładowej, współpraca w załodze, postępowanie w sytuacjach awaryjnych i niebezpiecznych. 

Wymagania wobec przyszłego wykonawcy

Łącznie przewidywany czas zajęć utrwalających wynosi 144 godziny, a czas treningu na symulatorze wynosi 360 godzin. Na pięciodniowe szkolenia na pięciodniowe szkolenie (pon. – pt., przyjazd do ośrodka symulatorowego w niedzielę) kierowane będą w tym samym czasie dwie trzyosobowe załogi. Szkolenia odbywały się będą w ośrodku szkolenia wykonawcy w języku angielskim i będą prowadzone przez instruktorów reprezentującego zarówno wykonawcę jak i również zamawiającego. Materiały, wyposażenie oraz sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia i treningu zapewni wykonawca usługi szkoleniowej.

Dodatkowo treningi na symulatorze lotu muszą umożliwiać wykonywanie lotów w scenerii polskich lotnisk (wojskowych i cywilnych) oraz mieć możliwość zobrazowania czynności załogi w lotach IFR. Ponadto przez wzgląd na interesy związane z bezpieczeństwem państwa w dokumentacji postępowania zastrzeżono, że szkolenia realizowane musza być w kraju członkowskim NATO. 

Termin i sposób składania zgłoszęń

Podmioty zainteresowane realizacją szkoleń z wykorzystaniem symulatorów oferty przedstawić mogą w terminie do 23 listopada drogą mailową na adres e-mail: [email protected].

image
Reklama

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.