Reklama

Siły zbrojne

Postępowanie na ślepe naboje dla Wojska Polskiego

Fot. ZM Tarnów
Fot. ZM Tarnów

Inspektorat Uzbrojenia poinformował o rozpisaniu postępowania, które ma doprowadzić do wyłonienia dostawcy 7,62x51 mm naboi karabinowych ślepych Blank taśmowanych oraz 12,7 mm naboi ślepych.

Postępowanie składa się z dwóch części. W pierwszej przedmiotem zamówienia jest  dostawa 7,62x51 mm naboi karabinowych ślepych Blank taśmowanych przeznaczonych do strzelań ćwiczebnych z 7,62 mm karabinów maszynowych UKM-2000 oraz karabinu maszynowego MG-3. Odbiorcami dostawy mają być Skład Mosty 1. Regionalnej Bazy Logistycznej Wałcz oraz Skład Potok 4. Regionalnej Bazy Logistycznej Wrocław. Termin wykonania dostawy to 30 października 2021 roku - 1 milion sztuk w br. i 1 milion w 2021 r.

W drugiej przedmiotem zamówienia jest  dostawa 80 tys. sztuk naboi ślepych 12,7 mm do strzelania z 12,7 mm wielkokalibrowych karabinów maszynowych DSzK, NSW, NSWT. Odbiorcami dostawy mają być Skład Mosty 1. Regionalnej Bazy Logistycznej Wałcz oraz Skład Szeroki Bór 2. Regionalnej Bazy Logistycznej Warszawa Termin wykonania dostawy to 30 października br. 

Przetarg prowadzony będzie w trybie ograniczonym, przewidywana liczba podmiotów dopuszczonych do udziału w dalszej części postępowania ma być nie większa niż dziesięć. Dopuszczone do dalszej części postępowania będą podmioty które nie podlegają ustawowym wykluczeniom, wpłacą wadium (dla I części - 144 tys. PLN, dla II części - 42 400 PLN),  będą dysponować odpowiednimi środkami finansowymi lub zdolnościami kredytowymi (dla I części  - nie mniejszymi niż 2 mln PLN, dla II części - nie mniejszymi niż 800 tys. PLN) oraz wykonanie przynajmniej jednej dostawy środków bojowych (dla I części - o wartości nie mniejszej niż 1 mln PLN, dla II części - o wartości nie mniejszej - 500 tys PLN).

W obu częściach, podmioty które spełniać będą warunki zamówienia będą klasyfikowane według ilości wykonanych dostaw. Jedna więcej niż w wymaganiach to 1 pkt, 2 dostawy więcej niż ilość wymagana - 2 pkt; 3 dostawy więcej niż ilość wymagana - 3 pkt;  4 dostawy więcej niż ilość wymagana - 4 pkt;  i więcej dostaw niż ilość wymagana - 5 pkt.  Kryteria oceniania ofert, które zostaną dopuszczone do dalszej części postępowania stanowić będą cena (waga 75) i gwarancja - przy składowaniu w opakowaniach hermetycznych (Waga 25).  Oferty należy składać do 4 marca br., do godziny 11:00

Reklama

Komentarze (3)

  1. jami

    To Lubie! Świece dymne, ślepaki, trenażery, przekroje broni itp. Słowem wszystko do cwiczeń nic do obrony :))

  2. A

    Nossssz towar pierwszej potrzeby. Tak jak świece dymne. To kupujemy sprawnie. Możemy iść na wojnę. Będziemy dymić i pyrkać ze ślepaków.

  3. czf

    Analizy, dialog techniczy, stawiam ze slepe naboje amria dostanie po 2022

Reklama