Reklama

Siły zbrojne

Ponad miliard na transport kolejowy wojska. Umowa ramowa podpisana

Zdj. st. szer. Natalia Wawrzyniak
Zdj. st. szer. Natalia Wawrzyniak

Podpisana została umowa ramowa pomiędzy PKP Cargo S.A. a reprezentującą zamawiającego 2. Regionalną Bazą Logistyczną w Warszawie na świadczenie usług przewozu transportem kolejowym sprzętu wojskowego oraz personelu wojskowego na potrzeby jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, w komunikacji krajowej i międzynarodowej.

Umowa została zawarta na okres 7 lat od dnia jej podpisania, czyli 2 marca br. Terminy i wielkość zamówień uzależnione będą od potrzeb jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a wykonanie usługi transportu kolejowego następować będzie na podstawie odrębnych umów realizacyjnych. W praktyce przewozy kolejowe będą realizowane przez Wojskowe Oddziały Gospodarcze (WOG) oraz jednostki wojskowe jako wojskowe transporty operacyjne oraz wojskowe transporty zaopatrzenia. Wagony do realizacji przewozów (towarowe i osobowe) ma zabezpieczyć wykonawca.

Zamawiający oszacował maksymalną całkowitą wartość zamówienia na kwotę 1,1 mld zł netto (ok. 1,4 mld zł brutto) z czego ponad 70 proc. tej kwoty będzie przypadać na przewozy w komunikacji krajowej, a reszta na transporty międzynarodowe.

Jak pisaliśmy wcześniej na łamach Defence24.pl 2. RBLog prowadziła od początku lutego negocjacje tylko z PKP Cargo ze względu na fakt, że spółka ta jest gwarantem ciągłości przewozów kolejowych zarówno w czasie pokoju, kryzysu, jak i wojny. 

Także stosowne przepisy, jak rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz.U. 2015.1871 z 13.11.2015), wskazują PKP Cargo jako przedsiębiorstwo realizujące zadania obronne na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. 

Posiadamy ogromne doświadczenie w organizowaniu transportów na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Mamy także odpowiedni potencjał, aby sprostać wysokim wymaganiom armii

Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

PKP Cargo posiada duże doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie transportów kolejowych, zarówno zaopatrzenia, jak i operacyjnych dla jednostek Sił Zbrojnych RP oraz posiada odpowiedni tabor kolejowy do transportu sprzętu wojskowego (w tym 180 szt. platform do transportu najcięższego sprzętu wojskowego). Na zakup tego taboru zresztą otrzymała ona w latach 2018–2019 środki z budżetu MON. Także dzięki umowie z PKP Intercity S.A. może ona wykorzystywać wagony pasażerskie dla potrzeb Sił Zbrojnych RP.

Patrzymy na ten kontrakt nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia, choć to jest ważny aspekt. Dla nas współpraca z wojskiem to prestiż, ale i powinność, gdyż w ten sposób dokładamy swoją cegiełkę do podnoszenia sprawności operacyjnej naszej armii i poziomu bezpieczeństwa Polski.

Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

Realizacja przedmiotu zamówienia przez PKP Cargo jest ważnym elementem z uwagi na prawidłowość działań obronnych państwa, a ponadto służy zabezpieczeniu przemieszczeń jednostek wojskowych, a zatem zabezpiecza istotny interes bezpieczeństwa państwa.

Reklama

Komentarze

    Reklama