Siły zbrojne

Polsko-węgierskie szkolenie z udziałem „Dwunastki”

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. kpt. Błażej Łukaszewski/12 BZ
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. kpt. Błażej Łukaszewski/12 BZ

Jak poinformowała 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana por., w listopadzie br. przeprowadzone zostało wspólne szkolenie polskich i węgierskich żołnierzy na bazie infrastruktury 12 Szczecińskiej Brygady Zmechanizowanej. Siły te przygotowywane są obecnie do wejścia w skład III Zmiany PKW Liban.

Proces szkolenia został podzielony na kilka etapów, m.in.: przygotowawczy, zgrywający i końcowy, który będzie trwał do momentu przerzutu głównych sił kontyngentu do miejsca stacjonowania. W czasie pierwszego etapu każdy żołnierz przechodził badania lekarskie, które kończyły się uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do wyjazdu na teren misji, następnie zakwalifikowanych żołnierzy kierowano na kursy i szkolenia specjalistyczne przygotowujące ich do konkretnego stanowiska w ramach kontyngentu.

W części zgrywającej każdy z uczestników musiał zaliczyć zajęcia z zakresu łączności, międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, ewakuacji medycznej, OPBMR (obrony przed bronią masowego rażenia), szkolenia ogniowego i C-IED (przeciwdziałania improwizowanych ładunków wybuchowych). Ostatni etap szkolenia to oczywiście certyfikacja po której odbędzie się przerzut sił głównych kontyngentu.

Komentarze