Reklama

Siły zbrojne

Polski generał zastępcą NATO Chief Information Officer

Graf. NCBC
Graf. NCBC

Sojusz Północnoatlantycki zasili kolejny polski generał – gen. bryg. Krzysztof Kociuba obejmie stanowisko zastępcy Chief Information Officer w Międzynarodowym Sztabie Wojskowym w Brukseli.

Jak podało Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC), generał brygady Krzysztof Kociuba swoje nowe obowiązki zacznie pełnić z dniem 1 kwietnia br. na stanowisku Zastępcy Chief Information Officer (CIO) w Międzynarodowym Sztabie Wojskowym (International Military Staff – IMS).

Jak podkreślają – jest to stanowisko konkursowe, nieprzypisane do konkretnej nacji. Zgłoszony przez Polskę kandydat został wybrany w ramach konkursu przez przedstawicieli Sojuszu w ramach głosowania. Na chwilę obecną Polska nie obsadza żadnego innego flagowego stanowiska w IMS.

Nowo tworzone biuro NATO CIO, którego zastępcą będzie gen. bryg. Kociuba, w pierwszym etapie składać się będzie z 9 osób, w tym dwóch wojskowych. Głównymi zadaniami biura będą rozwój nowoczesnych technologii informatycznych wspierających procesy podejmowania decyzji w Sojuszu, opracowanie i proponowanie wdrożenia dyrektyw w zakresie projektowania oraz zakupu nowoczesnych technologii i usług.

Na stopień generał brygady Krzysztof Kociuba został mianowany z dniem 1 marca 2021 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności, którą ukończył w 1996 r. Zawodową służbę wojskową rozpoczął na stanowisku dowódcy plutonu radiowego w 2 Brygadzie Łączności w Wałczu, a następnie piastował stanowiska dowódcy kompanii, szefa sekcji operacyjnej oraz szefa logistyki w 100 batalionie łączności.

Kolejnymi stanowiskami służbowymi były oficer sekcji operacyjnej Brygady Wsparcia Dowodzenia (BWD) WKP-W (Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie), starszego oficera DWKP-W do 2011, kiedy powrócił do batalionu łączności na stanowisko zastępcy dowódcy batalionu. W roku 2014 został wyznaczony na stanowisko Zastępcy szefa sztabu BWD WKP-W z którego przeszedł w 2015 roku do DWKP-W na stanowisko Zastępcy Szefa Zarządu - Szef Oddziału.

W 2017 roku został wyznaczony na stanowisko Szefa Oddziału - Zastępcy Szefa Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności DG RSZ z którego w 2019 wyjechał na Podyplomowe Studia Polityki Obronnej do Uniwersytetu Obrony Narodowej Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie, które ukończył w 2020 roku z tytułem magistra (Master of Science in National Resource Strategy). Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej służy w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, gdzie doświadczenia gen. Kociuby przyczyniają się rozwojowi technologii informatycznych oraz aspektów cyberbezpieczeństwa.

Reklama
Reklama

Generał Kociuba jest kolejnym polskim generałem w strukturach NATO, obok gen. broni Krzysztofa Króla (szefa sztabu w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych - HQ JFC Brunssum), gen. broni Sławomira Wojciechowskiego (dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie), gen. dyw. Piotra Błazeusza (zastępcy Szefa Sztabu w Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie w Mons), gen. bryg. Sławomira Żakowskiego (zastępca dowódcy Centrum Dowodzenia Operacjami Powietrznymi), gen. dyw. Adama Joksa (dowódcy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy), gen. dyw. Krzysztofa Motackiego (dowódcy Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód) czy gen. bryg. Stanisława Kaczyńskiego (zastępcy Szefa Sztabu ds. Wsparcia w Dowództwie Sił Lądowych NATO w Izmirze).

Reklama

Komentarze

    Reklama