Reklama

Siły zbrojne

ORP Kondor wycofany z przetargu [AKTUALIZACJA]

Fot. Jarosław Ciślak/Defence24.pl
Fot. Jarosław Ciślak/Defence24.pl

Okręt podwodny typu 207 ORP Kondor został z przyczyn proceduralnych wycofany z przetargu Agencji Mienia Wojskowego. Był to najwcześniej wycofany z okrętów podwodnych otrzymanych od Norwegii.

AKTUALIZACJA 19.08 14:47: 

W czwartek 19 sierpnia br. w Agencji Mienia Wojskowego o godz. 12.00 odbył się przetarg pisemny publiczny nr 15/OS/2021 na sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych. Z przetargu została wycofana  pozycja nr 221, dotycząca okrętu podwodnego typu 207 Kobben, o numerze fabrycznym, wyprodukowanego w 1964 roku. 

Powodem wycofania okrętu był trwający proces zagospodarowywania przekazanej do AMW jednostki, który wymaga dodatkowych uzgodnień i dopełnienia procedur.

Zgodnie z regulaminem, AMW jako organizator przetargu ma prawo bez podania przyczyny i na każdym etapie przetargu, do wyłączenia pozycji przetargowych, a także prawo unieważnienia przetargu albo jego części w ramach wyłączonych pozycji przetargowych bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń i odszkodowań przez uczestników przetargu.

Pierwotnie planowano, że Kondor będzie do nabycia w przetargu. Mogły do niego przystąpić podmioty uprawnione do nabywania rzeczy ruchomych koncesjonowanych zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Cena wywoławcza okrętu nie była znana

Ewentualnemu nabywcy okręt miał zostać przekazany bez płynów eksploatacyjnych, bez urządzeń służących do przechowywania, zapisywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej na: nośnikach magnetycznych (np. dyski twarde, taśmy magnetyczne, dyski ZIP, karty magnetyczne), nośnikach elektronicznych (np. dyski SSD, karty pamięci, urządzenia typu FlashDrive), nośnikach hybrydowych – stanowiących połączenie nośnika magnetycznego i elektronicznego, nośnikach optycznych (np. CD, DVD, BD), nośnikach magnetooptycznych. Nabywca miał otrzymać również protokół klasyfikacyjny okrętu, wykaz napraw w poprzednich latach i oryginalną dokumentację techniczną w języku norweskim, składającą się z 27 tomów.

Polska MW otrzymała od Norwegii cztery okręty podwodne typu 207 Kobben. Wcielenie ich do służby w Polsce miało miejsce w latach 2002-2004. Jako pierwszy został wycofany w dniu 20 grudnia 2017 roku ORP Kondor. Następna taka uroczystość odbyła się na ORP Sokół w dniu 8 czerwca 2018 roku, przy czym został on przekazany do Muzeum MW w Gdyni i obecnie jest przystosowywany do roli okrętu-muzeum. W służbie pozostają jeszcze OORP Sęp i Bielik. Nie są one już eksploatowane, ponieważ usunięto z nich m.in. baterie akumulatorowe i przygotowano do wycofania ze służby. Zgodnie z rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP nastąpi to ostatniego dnia 2021 roku.

Reklama
Reklama

ORP Kondor pod banderą norweską pływał jako Kunna (S 319). Stępkę pod okręt położono 3 marca 1964 roku, wodowano go 16 lipca 1964 roku, a wcielono do służby 1 października 1964 roku. W 1991 roku okręt przeszedł gruntowną modernizację. Polską banderę podniesiono na nim w Bergen w Norwegii dnia 20 października 2004 rok. Okręt po raz pierwszy wszedł do Gdyni 19 listopada 2004 roku, gdzie nadano mu nazwę ORP Kondor i dokonano powtórnego chrztu w dniu 27 listopada 2004 roku. Matka chrzestną okrętu była Danuta Hűbner, ówczesna komisarz Unii Europejskiej ds. polityki regionalnej. Ze względu na zaawansowany wiek zakończono jego eksploatację 31 grudnia 2016 roku.

image
Fot. Jarosław Ciślak/Defence24.pl
image
Fot. Jarosław Ciślak/Defence24.pl
image
Fot. Jarosław Ciślak/Defence24.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama