Reklama

Siły zbrojne

Oddziały Przygotowania Wojskowego od września

Fot. MON
Fot. MON

Ponad 180 szkół średnich z całej Polski zgłosiło swój akces do programu inicjowanego przez resort Obrony Narodowej. Wnioski na utworzenie Oddziałów Przygotowania Wojskowego spłynęły do Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem RP”. Redakcja Defence24 dotarła do projektu rozporządzenia przygotowywanego przez MON.

Rośnie zainteresowanie młodzieży mundurem i służbą w siłach zbrojnych i innych formacjach mundurowych. W dobie kryzysu związanie swojej przyszłości z wojskiem, policją i innymi służbami może być gwarancją bezpieczeństwa. Trend ten będzie się niewątpliwie wzmacniał także za sprawą nowych programów inicjowanych przez resort obrony narodowej i ministerstwo edukacji.

Pracami zmierzającymi do utworzenia Oddziałów Przygotowania Wojskowego w resorcie obrony kieruje Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem RP”, a 31 marca upłynął termin nadsyłania przez szkoły zgłoszeń do udziału w tym programie. Równolegle prowadzane są prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia w sprawie szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego. Redakcja Defence24.pl dotarła do projektu rozporządzenia MON, który zawiera szczegółowy program szkolenia, cele i treści szkoleniowe, zakładane wyniki (zdobyte umiejętności), ramowe rozkłady zajęć dla szkół cztero- i pięcioletnich (licea i technika), w tym bloki tematyczne z rozbiciem na klasy nauczania. Kluczowym elementem programu są obozy szkoleniowe realizowane w ostatnim roku nauczania. Według informacji, do których dotarliśmy rozporządzenie zostanie najprawdopodobniej podpisane już w kwietniu.

Zainteresowanie szkół

Do tej pory wpłynęło 186 wniosków. Liczy się jednak data stempla pocztowego więc pewnie ilość zgłoszonych wniosków jeszcze wzrośnie. Placówki, w których powstaną nowe formy wojskowych klas mundurowych mogą liczyć na nasze wsparcie w zakresie organizacji zajęć oraz dotacji na zakup wyposażenia i umundurowania dla uczniów. Według opracowanego programu, uczniów czeka w sumie ponad 200 godzin nauki wojskowego rzemiosła.

gen. bryg. dr inż. Artur Dębczak
Dyrektor Biura ds. Programu "Zostań Żołnierzem RP"

 

W jakich szkołach OPW?

Klasy o profilu wojskowym realizowały będą kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową, a program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego stanowić będzie dodatkowe zajęcia edukacyjne. Resort Obrony Narodowej nie będzie ingerował w to, czego i w jakim wymiarze uczniowie będą się uczyć w takim oddziale, poza programem przygotowania wojskowego, nad którego realizacją sprawował będzie nadzór pedagogiczny.

 

Finansowanie szkolenia, wyposażenia i dojazdu na szkolenie

Ministerstwo ma możliwość udzielania organowi prowadzącemu szkołę, która prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa dotacji celowej. Nie jest to jednak obligatoryjne działanie resortu. Dotacja przyznawana jest na wniosek organu prowadzącego, a zatem szkoły mogą, ale nie muszą skorzystać z tej formy finansowania.

Przewidziano możliwość dofinansowania zakupu wyposażenia dla uczniów w formie zestawu umundurowania oraz wyposażenia dla szkoły między innymi: hełmów ochronnych, busol lub kompasów, kamizelek taktycznych, replik broni palnej, kabur do replik, masek przeciwgazowych czy noszy i zestawów medycznych, z których uczniowie będą korzystać podczas zajęć praktycznych.

Co istotne dotacja będzie udzielona w pierwszej klasie i ewentualnie również przysługiwać będzie na wymianę lub uzupełnienie zniszczonego umundurowania w trakcie trwania nauki. Dotacją objęte mogą być także dojazdy na zajęcia w jednostce wojskowej, jeżeli odległość dzieląca szkołę i jednostkę jest większa niż 60 kilometrów.

 

Program szkolenia i warunki nauki

Klasy rozpoczną działalność 1 września 2020 roku. Liczba uczniów w klasie wynosić ma nie więcej niż 30 osób. Minimalna liczba godzin przewidziana w projekcie na zajęcia realizowane w liceum czy technikum wynosi 230 godz. nauki. Przewidziano w tym 53 godziny teoretyczne i 177 godzin praktycznych, w tym obóz szkoleniowy. Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia powinien posiąść między innymi wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej, z wybranych zagadnień regulaminów ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, z podstaw wychowania wojskowego jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

 Co dalej z certyfikowanymi klasami mundurowymi?

Zapytaliśmy Biuro ds. Programu "Zostań Żołnierzem" o dalsze losy innych projektów edukacyjnymi wspieranych przez MON oraz o to czy Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe będą wygaszane? Na nasze pytania odpowiedział ppłk Waldemar Krzyżanowski.

Wprowadzenie oddziału przygotowania wojskowego do systemu oświaty było odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne. Certyfikowane klasy mundurowe nie będą likwidowane. Będą one w dotychczasowym kształcie działały do ostatniego ucznia w ponad 100 szkołach w całym kraju

ppłk Waldemar Krzyżanowski
Biuro ds. Programu "Zostań Żołnierzem RP"

Siły zbrojne i inne formacje mundurowe potrzebują nowych i dobrze przygotowanych rekrutów. Czy oddziały przygotowania wojskowego wypełnią lukę kadrową i pozwolą na realizację ambitnych planów związanych z rozbudową sił zbrojnych? Na rezultaty działań podejmowanych przez resort obrony narodowej przyjdzie nam jeszcze kilka lat poczekać.

Reklama

Komentarze (6)

 1. Ryszard 56

  kiedy powrót do ZSW??

  1. Wolnościowiec

   Oby nigdy

 2. duda

  mięso armatnie, amerykanie planują walczyć do ostatniego Polaka!

  1. Bosman

   A to zależy od naszych? „ elit”.

  2. hermanaryk

   A my do ostatniego Amerykanina. I jesteśmy do przodu, bo Amerykanie są u nas, a naszych nie ma w Ameryce. Coś wam, Rosjanom, logika szwankuje :)

 3. Herr Wolf

  Krew młodych Polaków nadal tania...

  1. Bosman

   Niestety „ cywilów” zawsze ginie więcej.Lepiej żeby jak najwięcej ludzi miało obeznanie w tych sprawach.

  2. Herr Wolf

   Najlepiej każdy broń w domu...

 4. PL

  "dofinansowania zakupu wyposażenia dla uczniów w formie zestawu umundurowania oraz wyposażenia dla szkoły " -to rodzic jest zobowiązany do zakupienia pełnego umundurowania dla dziecka, więc to co piszecie to już bajka. Na dzień dobry mundur musi być, bo bez niego nie ma możliwości rozpoczęcia nauki. Nerwów co nie miara z zamówieniem , z oczekiwaniem, bo przecież to nie wojsko żeby od razu dostać. To z doświadczenia piszę

 5. Polak

  Super pomysł,brawo!

 6. Chemik z Radomia

  Szkoda ze technikum samochodowe i chemiczne nie sa w ttm programie

Reklama