Siły zbrojne

Nowy dowódca operacji specjalnych NATO

Fot. NSHQ
Fot. NSHQ

Generał porucznik Antonio M. Fletcher został szóstym dowódcą NATO Special Operations Headquaters (NSHQ) i będzie odpowiedzialny za doradzanie NATO w zakresie strategii sił operacji specjalnych oraz koordynację rozwoju zdolności i interoperacyjności sojuszniczych sił operacji specjalnych oraz partnerskich w ramach Sojuszu.

Gen. Fletcher ukończył Akademię West Point w 1989 roku. Jest zawodowym oficerem Sił Specjalnych Armii USA i dowodził operatorami specjalnymi na wszystkich szczeblach dowodzenia. Od sierpnia 2020 r. do września 2021 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora agencji ds. redukcji zagrożeń związanych z bronią masowego rażenia (Defense Threat Reduction Agency), a od czerwca 2018 r. do lipca 2020 r. był dowódcą amerykańskiego Dowództwa Operacji Specjalnych Południe (U.S. Special Operations Command South).

W swoim wystąpieniu w trakcie uroczystości przejęcia dowództwa, gen. Fletcher zobowiązał się do współpracy z Naczelnym Dowództwem Sił Sojuszniczych w Europie oraz Dowództwami Operacji Specjalnych Sojuszników oraz Partnerów, aby zapewnić ciągłą integrację i interoperacyjność operacji specjalnych w całym Sojuszu.

„Do moich kolegów z Dowództwa Operacji Specjalnych, zawsze byłem pod ogromnym wrażeniem pracy, jaką wykonujecie każdego dnia, aby zdobyć zaufanie naszych sojuszników i partnerów. Dowództwo to uznaje i w pełni obejmuje rzeczywistość, że wszyscy jesteśmy związani wspólnym celem, jakim jest spokojna przyszłość”

gen. por. Antonio M. Fletcher, dowódca Dowództwa Operacji Specjalnych NATO

Gen. Fletcher zastąpił na tym stanowisku brygadiera Roba Stephensona z Wielkiej Brytanii, zastępcę dowódcy NSHQ, który pełnił obowiązki dowódcy po przejściu na emeryturę amerykańskiego gen. porucznika Erica Wendta w styczniu 2021 r. Zarówno gen. Tod D. Wolters - Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych w Europie (Supreme Allied Commander Europe - SACEUR), jak i gen. Fletcher podziękowali bryg. Stephensonowi za jego oddanie dla NSHQ i zapewnienie, że dowództwo to osiągnęło i przekroczyło wszystkie swoje cele podczas pełnienia przez niego funkcji dowódcy.

Powstałe w 2009 r. Dowództwo Operacji Specjalnych NATO zapewnia strategiczne doradztwo w zakresie sił operacji specjalnych na rzecz NATO oraz koordynuje rozwój zdolności i interoperacyjności sił operacji specjalnych. NSHQ odpowiada za kompleksowe planowanie strategiczne i operacyjne działań sił specjalnych na rzecz NATO. Siedziba NSHQ znajduje się obok SHAPE niedaleko Mons w Belgii.

Komentarze