Reklama

Siły zbrojne

Northrop Grumman: Wisła i Narew będą mogły działać w jednej sieci [WYWIAD]

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Gina Baltrusch/US DoD
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Gina Baltrusch/US DoD

Środki wykrywania i rażenia w systemie Wisła jak i Narew będą mogły działać w jednej zintegrowanej sieci dowodzenia i kierowania, w pełni interoperacyjnej z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych – tak o możliwościach zastosowania systemu IBCS w zestawach Narew mówi w rozmowie z Defence24.pl Gen. bryg. Kenneth Todorov, Wiceprezes/Dyrektor Generalny, Northrop Grumman.

Jakub Palowski: System IBCS został niedawno dopuszczony do etapu produkcji i wdrożenia. Jakie będą kolejne kroki na drodze do wprowadzenia systemu do służby w Wojskach Lądowych USA (U.S. Army) i kiedy spodziewane jest podpisanie umowy na jego produkcję?

Gen. bryg. Kenneth Todorov, Wiceprezes/Dyrektor Generalny, Northrop Grumman: Kolejne kroki w zakresie rozwoju i wdrażania IBCS obejmują realizację wstępnych testów operacyjnych i oceny konstrukcji (IOT&E, Initial Operational Test and Evaluation) jesienią i zimą 2021 roku. Wyniki IOT&E dostarczają informacji będących podstawą do decyzji i deklaracji Wojsk Lądowych USA potwierdzającej osiągnięcie przez IBCS wstępnej gotowości operacyjnej (Initial Operational Capability). 

U.S. Army wyraziła zamiar przyznania zamówienia na wstępną produkcję małoseryjną (Low Rate Initial Production) / produkcję pełnoskalową (Full Rate Production) późnym latem/jesienią tego roku. Taki harmonogram umożliwi rozpoczęcie wdrażania i wprowadzania systemu do eksploatacji pod koniec 2022 lub na początku 2023 roku, w zależności od momentu przyznania kontraktu.

W jaki sposób U.S. Army wdroży IBCS do obrony powietrznej krótkiego zasięgu SHORAD, a konkretnie do systemu IFPC Inc-2I? Na jakiej zasadzie będzie współpracować z wyposażonymi w IBCS zestawami Patriot?

Po podjęciu decyzji na temat ostatecznego wyboru oferty i pozyskania systemu IFPC Increment 2, U.S. Army rozpocznie integrację z IBCS w oparciu o to samo podejście, które zastosowano w przypadku zestawów PATRIOT, co umożliwia otwarta architektura systemowa IBCS. 

Po przeprowadzeniu integracji, system IFPC będzie w stanie wykorzystać dane z sensorów zintegrowanych w sieci kierowania ogniem IFCN (Integrated Fire Control Network) systemu IBCS. W rezultacie powstanie jednolita sieć dowodzenia i kontroli oraz system zarządzania walką w obronie powietrznej średniego i krótkiego zasięgu. IBCS zapewnia ten sam poziom integracji w przypadku programu Wisła i zapewni go w przypadku programu Narew, jeżeli zostanie wybrany jako jego system dowodzenia i kierowania C2.     

Co z potencjalną integracją komponentów SHORAD? Czy mógłby Pan zdradzić jakie elementy uzbrojenia są aktualnie integrowane z IBCS, oprócz CAMM i Sea Giraffe, o których już wiemy? Ponadto, czy może Pan potwierdzić, że izraelski pocisk Iron Dome jest integrowany z IBCS, by mógł współpracować z radarami Sentinel?

Northrop Grumman przeprowadza obecnie integrację należącego do Armii radaru LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor), w ramach przygotowań do prób zaplanowanych na przyszły rok. Proszę o zwrócenie się do U.S. Army z pytaniem o jej plany dotyczące pozyskanych zestawów Iron Dome. 

IBCS został zintegrowany z F-35. W jaki sposób zademonstrowana zdolność może być wykorzystana w przyszłości przez amerykańskie, ale także inne siły zbrojne, które będą miały do dyspozycji F-35 i naziemne systemy obrony powietrznej wyposażone w IBCS?  

Integracja F-35 z IBCS pokazuje zdolność architektury tego systemu do integrowania środków wykrywania i rażenia w różnych rodzajach wojsk, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie wielodomenowych działań operacyjnych, zgodnie z oczekiwaniami Departamentu Obrony USA dla systemu dowodzenia i kierowania połączonych sił zbrojnych JADC2 (Joint All Domain Command and Control).

Dotychczasowe prace projektowe i testy potwierdzają słuszność zademonstrowanej koncepcji i będą wymagały dodatkowego rozwoju w celu osiągnięcia pełnej integracji samolotów F-35 z architekturą IBCS. 

Wojsko amerykańskie rozwija koncepcję dowodzenia i kierowania połączonych sił zbrojnych JADC2 (Joint All Domain Command and Control). Jakie miejsce w tej koncepcji zajmuje IBCS? 

U.S. Army postrzegają IBCS jako swój wkład w wizję Departamentu Obrony USA (DoD) i Połączonych Sztabów w zakresie systemu dowodzenia i kierowania połączonych sił zbrojnych JADC2. Działająca w sieci systemowa architektura IBCS pozwala na transmisję, dystrybucję i dostęp do danych potrzebnych w realizacji wielodomenowych zdolności przewidzianych przez amerykański Departament Obrony. 

Przejdźmy do polskiego programu IBCS. Jak przedstawia się obecna sytuacja w projekcie Wisła? Czy prace przebiegają zgodnie z planem?

W programie Wisła cały czas robimy postępy. Rozpoczęliśmy produkcję zakupionych do tego programu przez Polskę stanowisk operacji bojowych EOC (Engagement Operations Centers) systemu IBCS.  Ich produkcja ruszyła zgodnie z harmonogramem w marcu tego roku. Mamy nadzieję gościć w naszym zakładzie produkcyjnym w Huntsville, w Stanie Alabama, zespół odpowiadający za program Wisła w Ministerstwie Obrony Narodowej kiedy pozwoli na to sytuacja związana z COVID-19. 

Czy podjęto kroki w celu zintegrowania polskich sensorów z systemami IBCS? Początkowo planowano, że taka integracja będzie miała miejsce w II fazie Wisły, jednak umowy wykonawcze na offset dla I fazy nie zostały jeszcze podpisane. Jakie jest Pana stanowisko w sprawie offsetu i integracji polskich sensorów? 

W ostatnich tygodniach odnotowaliśmy znaczący postęp w finalizowaniu umów licencyjnych z polskim przemysłem, które są niezbędne do rozpoczęcia projektów offsetowych w ramach programu Wisła. Wykonanie umów i wdrożenie projektów umożliwi firmie Northrop Grumman i polskim zakładom współpracę przy integracji sensorów z systemem IBCS. Tym samym nie zostały jeszcze określone warunki do przeprowadzenia prac inżynieryjno-rozwojowych umożliwiających integrację polskich sensorów.   

Northrop Grumman zintegrował polską radiolinię R-460A firmy Transbit z systemem IBCS. Czy mógłby Pan zdradzić jakieś szczegóły? Czy radiolinia R-460A będzie mogła zastąpić obecną sieć IFCN w programie Wisła? 

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy inżynierskiej z firmą Transbit przy przeprowadzonej integracji radiolinii R-460A z systemem IBCS. 

Ta znacząca badawczo-rozwojowa inicjatywa inwestycyjna podjęta przez Northrop Grumman, skupiała się w szczególności na integracji i przetestowaniu radiolinii R-460 jako urządzenia mogącego zastąpić amerykańską radiolinie wykorzystaną w należącej do U.S. Army konfiguracji IBCS. Osiągnięty został również cel związany z obniżeniem poziomu ryzyka przy realizacji programu Narew poprzez wprowadzenie polskich radiolinii, zgodnie z założeniami Ministerstwa Obrony Narodowej RP. 

Wreszcie, ten wysiłek inżynierski potwierdza otwartość i modularność architektury systemu IBCS i stwarza podstawy do nabycia radiolinii R-460A do programu Wisła, lub Narew, gdyby Polska postanowiła wybrać IBCS jako system dowodzenia i kierowania do programu Narew.

Jeżeli chodzi o program obrony powietrznej krótkiego zasięgu Narew, Polska zamierza zakupić system, który ma być zintegrowany z Wisłą, jednak zapewniający znaczący udział przemysłu krajowego i o wyższej mobilności. Jaka byłaby Państwa odpowiedź na tak postawione wymagania?

Jeśli Polska wybierze IBCS do programu Narew, z zadowoleniem przyjmiemy zarówno taką szansę, jak i możliwość bliskiej współpracy z polską branżą w celu wypełnienia naszego zobowiązania do zapewnienia istotnego wkładu i uczestnictwa polskiego przemysłu. Chcąc sprostać wymaganiom programu Narew, po konsultacjach z władzami USA i Polski zaproponowaliśmy zmienione podejście, które określiliśmy mianem “IBCS payloads”  („zestawy instalacyjne IBCS”)

Na “IBCS payload” składają się urządzenia sieciowe (komputery, serwery, routery) oraz oprogramowanie służące do stworzenia zdolności sieciowych, na których zbudowany jest system IBCS. Polski przemysł będzie projektował i produkował stanowiska dowodzenia i środki łączności, odpowiadające elementom architektury w konfiguracji amerykańskiej. Z wyjątkiem zestawów “IBCS payload”, polski przemysł wyprodukuje i dostarczy wszystkie zasadnicze elementy i główne podzespoły systemu Narew. Zaliczać się będą do tego ciężarówki, kontenery, sprzęt radiowy i środki łączności związane z centrami dowodzenia i odpowiednikami przekaźników komunikacyjnych (tzw. Mobile Communication Centers – Mobilne Węzły Łączności). Nasze podejście będzie polegało na zainstalowaniu zestawów IBCS i przeprowadzeniu weryfikacji systemu w Polsce. 

Ponadto, oprócz znaczącego wkładu produkcyjnego, będziemy współpracować z polskim przemysłem nad integracją produkowanych w Polsce sensorów oraz, gdy już zostanie wybrany, nowego efektora.  Będzie to wymagało opracowania oprogramowania przez polski przemysł w celu zintegrowania tych urządzeń z IBCS.  Wiąże się to, jak wspomniano wcześniej, z wykonaniem projektów offsetowych w programie Wisła, co umożliwi polskim zakładom zaprojektowanie i produkcję urządzeń dostosowawczych IBCS, tzw. A-kits. Chcemy, aby wkład ze strony polskiego przemysłu był znaczący zarówno pod względem sprzętowym, jak i oprogramowania.  Dzięki temu środki wykrywania i rażenia w systemie Wisła jak i Narew będą mogły działać w jednej zintegrowanej sieci dowodzenia i kierowania, w pełni interoperacyjnej z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych. 

Podsumowując, jakie byłyby korzyści z zastosowania IBCS w Narwi, biorąc pod uwagę obecne zmiany w środowisku zagrożeń?

Środowisko zagrożeń dla Polski, USA i NATO stale ewoluuje, zmienia się i staje się coraz bardziej złożone.  Nowe zdolności są potrzebne, aby pokonać te zagrożenia w wielu domenach: lądowej, morskiej, powietrznej, kosmicznej i cybernetycznej.  Wymaga to, aby systemy uzbrojenia były nie tylko interoperacyjne, ale w pełni zintegrowane we wszystkich tych domenach.  Systemy dowodzenia i kierowania takie jak IBCS, tzn. oparte na sieci i zaprojektowane jako systemy otwarte, mają decydujące znaczenie, jeśli chcemy dotrzymać kroku tym zmieniającym się zagrożeniom.  W miarę rozwoju zagrożeń nowe sensory i środki rażenia mogą być łatwo zintegrowane z IBCS, co pozwoli nadążyć za ewolucją zagrożeń i osiągnąć nad nimi przewagę.  

Jeżeli Polska zdecyduje się na IBCS dla Narwi, pozyska rozwiązanie zapewniające jeden system dowodzenia i kierowania, który w przystępny kosztowo sposób zintegruje środki wykrywania i rażenia zarówno w ramach programu Wisła jak i Narew i który można rozszerzać na wymagane poziomy integracji sieciowej właściwe dla autentycznie wielodomenowego systemu C2 i operacji. 

Dziękuję za rozmowę.

Reklama

Komentarze (7)

 1. Wojciech

  Ocho! Amerykanie poczuli się zagrożenim że ICBS nie będzie mózgiem polskiej obrony. W dodatku nie mają ambasadora, który mógłby przywołać miejscowe plemię do porządku więc wykorzystują miękki nacisk.

  1. A.J. from San Diego, California

   Lookup to my comantary to "A."

  2. Allah|1435

   Nie będzie i dobrze. Każdy chce zachować prawa do swojego systemu z kilku powodów, modernizacja ale także kontrola są jednymi z nich. Amerykańskie korporacje Norrhrop Grumman i Raytheon należą do tzw. tajnego kompleksu militarno-przemyslowego, którego celem jest sztuczne wywoływanie wojen, zarabianie pieniędzy na sprzedaży uzbrojenia na cały świat i pomoc w uzyskaniu Ameryce całkowitej kontroli nad światem w dziedzinie ekonomii, finansów oraz militarnie. Takie kraje jak Rosja o tym mówią i nigdy się na to nie zgodzą, ale nikt nie słucha bo rusofobia. Ten schemat może w przyszłości doprowadzić do wojny z prawdopodobieństwem 51% Europa dopiero powoli zaczyna to dostrzegać, ale na pełną niezależność i uniknięcie wielkiej wojny może być już za późno.

 2. Monkey

  Martwi mnie iż jak na razie amerykańskie koncerny dość niewiele nam oferują, a Raytheon to w zasadzie wymiguje sie od wypełnienia warunków umowy na Wisłę. Wiceprezes Northrop Grumman słusznie twierdzi, że jeden system operacyjny dla Wisły i Narwi to dobre rozwiązanie. Problem tylko, na ile Amerykanie dadzą naszemu przemysłowi szanse na transfer i rozwój technologii.

  1. A.J. from San Diego, California

   Why should we? It was our taxpayers that paid for R&D.

  2. Lew

   Jestem ciekaw jak długo MON będzie cierpliwy w sprawie nie wywiązania się z offsetu przez Raytheon. Jeśli producent tak usztywnił swoje stanowisko w negocjacjach, jedynie widmo zerwania kontraktu może poskutkować albo wykluczenie go z jakichkolwiek nowych przetargów.

  3. Allah|1435

   Then, the entire system shouldn't be allowed for sale abroad.

 3. Ddddd

  Min 10 zestawow Wisła i około 100 jednostek Narwi patrząc na ochronę lotnisk zakładów morza dużych aglomeracji ciekawy jest Iron done z Izraela widać jak pięknie wyłapuje rakiety dlaczego u nas przez tyle lat są zaniedbania a teraz oczekujemy od Pana Błaszczaka wymiany wszystkiego w ciągu roku tak się nie da nie renty droga po woli

 4. A

  Jeśli Northrop Grumman przekaże kod źródłowy, kod testów, pełną dokumentację oprogramowania (nie tylko podręcznik użytkownika) oraz zapewnią odtworzenie infrastruktury umożliwiającej zbudowanie oprogramowania systemu IBCS u nas w Polsce to można tę propozycję rozważyć. Jeśli nie, to nasz system Narew i wszystko poniżej powinno co najwyżej się integrować z systemem Wisła ale powinno móc działać bez systemu Wisła samodzielnie. Dodatkowo system Narew zintegrowany z systemem Wisła powinien być w stanie odłączyć system Wisła kompletnie jednym kliknięciem jeśli zajdzie taka potrzeba. Ponadto system Narew powinien być w stanie przejąć (wywłaszczyć) elementy systemu Wisła (np. radary) na swoją rzecz również na jedno kliknięcie. USA w związku z planami odejścia na Pacyfik, problemami rywalizacji z Chinami może dążyć do "new deal" z Rosją, a Polska może być w tym "new deal" ceną. Nie możemy zaufać więc, że system Wisła będzie sprawny i zawsze sprawny. System Wisła może nawet być wybiórczo sprawny lub niesprawny, a do tego nie możemy zakładać, że nie będzie dotaczał danych wywiadowczych USA i to takich i o takim czasie których nie chcielibyśmy przekazywać.

  1. Davien

   Ty jestes jednak smieszny. Ale ok panie A zapłacisz im pełna cenę za fazę B+R i do tego za prawa własnosci. Ale tak dla twojej wiedzy Narew ma miec własny system C2 i ma byc podłaczana do IBCS za pomocą A/B kit

  2. A.J. from San Diego, California

   What are you talking about? Poland will be dependent on U.S. N.A.T.O. and the E.U. for the next 30 to 40 years for its defense and economy. You're living in the clouds.

  3. Monkey

   @Davien: Nie widzę w wypowiedzi @A niczego śmiesznego. Na Amerykanów nie można liczyć i tyle. Piszesz, że Narew ma mieć własny system C2, a Northrop Grumman akurat proponuje coś zupełnie innego. Poza tym @A pisze nie o podłączaniu C2 dla Narwi do IBCS a o jego błyskawicznym odłączeniu w razie jakiegoś problemu.

 5. zimny kubek

  Widać, że propagandą Polska stoi. Jankesi nic nam nie dadzą, ale chętnie nam sprzedadzą kilka defiladowych sztuk po zawyżonych cenach. W końcu na koloniach zarabia się najlepiej. Moglibyśmy powoli rozwijać u nas jak Turcy, nawet gdyby było gorsze to w kilka lat zbudowalibyśmy bazę hnaukowo-rozwojową i powoli coraz wyżej i śmielej. To jest możliwe ale najpierw musi być polski rząd.

 6. KrzysiekS

  Poczekajmy na fakty nie obiecanki. Przykład licencja na armaty Bushmaster Mk44S.

 7. JSM

  Northrop Grumman nie jest firmą z którą powinniśmy prowadzić interesy. Są zbyt malo elastyczni i chętni do współpracy. Taka postawę można zrozumieć w przypadku małych klientów jak Litwa czy Estonia ale nie w przypadku Polski.

Reklama