Reklama

Siły zbrojne

Naukowo o niepełnosprawności żołnierzy i funkcjonariuszy

Fot. ASzWoj
Fot. ASzWoj

20 marca br. w auli Biblioteki Głównej Akademii Sztuki Wojennej odbyła się Krajowa Konferencja Naukowa pt. „Wsparcie mobilności niepełnosprawnych ruchowo żołnierzy i funkcjonariuszy”. Patronat na wydarzeniem objął serwis Defence24.pl

Organizatorem ogólnopolskiego spotkania był Wydział Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj, a jej współorganizatorami: Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Patronat Honorowy nad konferencją naukową, organizowaną łącznie przy współpracy siedmiu ośrodków z całej Polski objął Minister Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Joachim Brudziński.

Inicjatywa organizacji konferencji o tematyce związanej ze wsparciem mobilności ruchowej żołnierzy i funkcjonariuszy była odpowiedzią na pilne potrzeby badawczo-analityczne wojskowych ośrodków naukowo-badawczych oraz docelowo – osób z dysfunkcjami ruchowymi. Przedsięwzięcie stanowiło istotny element w poszerzaniu i upowszechnianiu wiedzy w społeczeństwie w zakresie nowoczesnych rozwiązań ułatwiających codzienne funkcjonowanie osób, które niegdyś były bardzo aktywne fizycznie, a obecnie są niepełnosprawne.

Oficjalnego otwarcia spotkania naukowego w murach Akademii Sztuki Wojennej dokonał rektor-komendant ASzWoj, gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, który przywitał uczestników i zachęcił ich do podejmowania otwartej, merytorycznej dyskusji na wskazane w programie tematy. Równocześnie Generał Parafianowicz pogratulował inicjatorom konferencji pomysłu, który przerodził się w faktyczną organizację ogólnopolskiego przedsięwzięcia. Podkreślił także, że licznie zgromadzeni na sali uczestnicy są dowodem na to, że podjęta problematyka spotyka się z szerokim zainteresowaniem środowisk wojskowych i cywilnych, a także administracji publicznej. - Przedsięwzięcie jest pierwszym krokiem w zgłębianiu problematyki z zakresu wsparcia mobilności żołnierzy i funkcjonariuszy z niepełnosprawnościami ruchowymi, zorganizowanym w takiej formie. Oby ta konferencja nie była ostatnią - proszę pamiętać, że Akademia Sztuki Wojennej zawsze jest zainteresowana pomaganiem ludziom, w tym przypadku tym, którzy przez swoją służbę obecnie borykają się z wieloma problemami - dodał gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz.

Głos podczas rozpoczęcia konferencji zabrali także: płk dr hab. Tadeusz Zieliński, dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj oraz prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, którzy podziękowali uczestnikom za przybycie i wyraził głębokie zadowolenie z możliwości organizacji przedsięwzięcia, niezwykle istotnego z punktu widzenia aktualnych potrzeb z zakresu wsparcia niepełnosprawnych ze środowisk mundurowych.

Konferencja została podzielona na trzy sesje. Pierwszą, dotyczącą dostępności informacyjno-technicznej przeznaczonej niepełnosprawnym żołnierzom i funkcjonariuszom, otworzył prodziekan WZiD płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec. W tej części programu dyskusję moderowali również: prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna(dziekan Wydziału Transportu PW) oraz prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Świderski (zastępca dyrektora ds. naukowych ITS). Prelegentami tej części byli przedstawiciele: Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa - płk mgr Leszek Stępień; Politechniki Warszawskiej - dr hab. inż. Iwona Grabarek; Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - mgr Krzysztof Kaca oraz Instytutu Transportu Samochodowego - mgr Beata Stasiak-Cieślak wraz mgr inż. Adamem Sowińskim.

Druga sesja została przeznaczona na prezentację floty pojazdów i innowacyjnych rozwiązań stworzonych z myślą o niepełnosprawnych, która odbyła się przed budynkiem Biblioteki Głównej ASzWoj i cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji.

Ostatnia sesja – trzecia, była przeznaczona na sprecyzowanie zadań wspierających niepełnosprawnych ruchowo żołnierzy i funkcjonariuszy. Moderatorem panelu ze strony WZiD ASzWoj został dr hab. inż. Stanisław Smyk, dyrektor Instytutu Logistyki, natomiast moderatorem reprezentującym Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie była insp. dr. hab. Izabela Nowicka, p.o. dziekana Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych. W tej części wystąpienia mieli przedstawiciele ośrodków naukowo-badawczych, a w tym: Akademii Sztuki Wojennej - dr Jacek Kurowski, Wyższej Szkoły Policji - nadkom. mgr Justyna Aćman-Krysiak, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej - dr hab. Aneta Majkowska, Instytutu Transportu Samochodowego - dr Ewa Odachowska oraz mgr Monika Ucińska, a także Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa - sierż. Janusz Raczy.

Podczas dyskusji pojawiło się wiele pytań, ale także wyartykułowana została potrzeba organizacji przedsięwzięć o podobnej tematyce, mających na celu integrację różnych środowisk. Wielokrotnie podkreślano, że dla osób niepełnosprawnych szczególnie istotny jest kontakt z drugim człowiekiem, który pozwala na powrót do normalnego funkcjonowania po przeżytej traumie utraty zdrowia i pełnej sprawności. Należy jednak podkreślić, że w prowadzonej dyskusji nie zabrakło tematów trudnych, dotyczących wciąż istniejących barier, natury organizacyjnej czy prawnej, które uniemożliwiają realizację działań lub chociażby nie motywują niepełnosprawnych żołnierzy i funkcjonariuszy do ich podejmowania.  

Uroczystego zamknięcia Krajowej Konferencji Naukowej dokonał dziekan WZiD, płk dr hab. Tadeusz Zieliński. W kilku słowach wyraził głębokie zadowolenie, wyraźnie podkreślając, że podjęte przez prelegentów tematy okazały się bardzo interesujące. Co więcej, burzliwa dyskusja świadczyć może o tym, że jest potrzeba rozmawiania, a także podejmowania wspólnych badań naukowych. - Myślę, że wartością dodaną kończącej się konferencji jest sam fakt nawiązania kontaktu i możliwość spotkania się przedstawicieli poszczególnych jednostek wspierających mobilność osób z niepełnosprawnościami, które zaowocować mogą wspólnymi projektami czy rozwiązaniami, przydatnymi dla niepełnosprawnych funkcjonariuszy i żołnierzy - podsumował.

W Krajowej Konferencji Naukowej uczestniczyły władze Akademii Sztuki Wojennej oraz Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj, przedstawiciele poszczególnych komórek organizacyjnych Wydziału, reprezentanci organizacji współorganizujący konferencję, a także goście z różnych instytucji i ośrodków zainteresowani problematyką wsparcia mobilności niepełnosprawnych ruchowo żołnierzy, funkcjonariuszy oraz osób cywilnych. Przedsięwzięcie zgromadziło łącznie ponad 120 uczestników, którzy poza wystąpieniami referatowymi podjęli merytoryczną dyskusję o problemach, barierach i możliwościach rozwoju tych grup społecznych.

Zorganizowana konferencja była pierwszym tego typu wydarzeniem zorganizowanym we współpracy jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji zaangażowanych w praktykę niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym ruchowo.

Reklama

Komentarze

    Reklama