Reklama

Siły zbrojne

Muzeum Wojska Polskiego na finiszu?

Wizualizacja Muzeum WP
Wizualizacja Muzeum WP

Resort obrony narodowej zapewnia, że prace związane z budową siedziby Muzeum Wojska Polskiego realizowane są terminowo i zgodnie z kosztorysem. Sprawdzamy na jakim etapie jest inwestycja i jakie środki do tej pory wydatkowano.

2 kwietnia w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej zamieszono decyzję nr 41/MON uchylającą obowiązującą do tej pory decyzję w sprawie przygotowania i finalizacji budowy siedziby Muzeum Wojska Polskiego. Na pierwszy rzut oka przyjęcie takiej decyzji to sygnał, że inwestycja napotkała na problemy z realizacją i niezbędne są zmiany w zakresie harmonogramu budowy lub finansowania. W obecnej sytuacji ewentualne opóźnienia nie dziwią z uwagi m.in. na zagrożenia epidemiczne. Jak przebiega zatem realizacja inwestycji na terenie Cytadeli Warszawskiej?

Aby wyjaśnić sytuację pytania o decyzję nr 41/MON oraz realizację prac związanych z budową siedziby Muzeum Wojska Polskiego skierowaliśmy do Centrum Operacyjnego MON. Odpowiedź, którą otrzymaliśmy wskazuje, że decyzją wynika z potrzeby aktualizacji zapisów obowiązującej do tej pory decyzji nr 584/MON wydanej w 2007 roku. Celem tej decyzji jak wskazano w odpowiedzi było zainicjowanie i organizacja procesu budowy nowej siedziby Muzeum.

W latach 2007-2021 proces ten podlegał ciągłej ewaluacji zarówno w aspekcie organizacji budowy siedziby Muzeum, jak też procedury nadzoru nad wykorzystaniem dotacji celowych kierowanych z budżetu MON. Uchylenie decyzji 584/MON nie wpłynie na budowę Muzeum Wojska Polskiego, ponieważ zadanie to jest ujęte w Planie Inwestycji Budowlanych resortu obrony narodowej (zadanie nr 91115 pn. „Budowa Muzeum Wojska Polskiego – I etap”), a w kolejnych latach były tworzone nowe zapisy i dokumenty regulujące prowadzoną inwestycję. Inwestorem jest Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, wspomagane - w zakresie przebiegu procesu budowlanego, przez inwestora zastępczego – Stołeczny Zarząd Infrastruktury.

Wydział Prasowy Centrum Operacyjne MON

Jak informuje nas Centrum Operacyjne MON aktualnie na terenie obiektu realizowane są następujące prace:

  • budowlano-montażowe południowego pawilonu wystawowego wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie robót instalacyjnych, wykończeniowych w tym wykonania posadzek, termoizolacji i montażu prefabrykatów zewnętrznych;
  • wykończeniowe parkingu podziemnego w zakresie montażu wyposażenia ppoż., okablowania stosownych urządzeń oraz posadzek żywicznych;
  • zagospodarowania terenu w zakresie prac drogowych i instalacyjnych.

Dodatkowo w budynku Muzeum Wojska Polskiego mieszczącego m.in. sale wystaw stałych, wystaw czasowych czy zaplecze magazynowe realizowane są obecnie prace instalacyjne, wykończeniowe i wyposażeniowe. Trwają także prace instalacyjne i wykończeniowe dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego (ok. 700 miejsc parkingowych). Ponadto w otoczeniu tych budynków trwają końcowe czynności związane z budową sieci i przyłączy infrastruktury technicznej, kontynuowane są również prace związane z budową dróg, chodników i zagospodarowaniem terenu.

Natomiast na Placu Gwardii Pieszej Koronnej zamontowane zostały dwa systemy fontann oraz przygotowane zostały miejsca do nasadzenia zieleni. Jak informuje wydział prasowy w najbliższych dniach rozpocznie się montaż płyt kamiennych na powierzchni placu. Z końcem marca wprowadzony został na plac budowy, wybrany w przetargu, wykonawca budowy wjazdu do Cytadeli od strony ulicy Wybrzeże Gdyńskie (będzie to wjazd z tunelem). Dyrekcja i administracja Muzeum od marca została przeniesiona do zaadoptowanych budynków zwolnionych przez wojsko.

Zgodnie z harmonogramem zakończenie wyżej wymienionych prac jest planowane w 2021 r. Łączna wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 543,3 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wydatkowano kwotę 179,7 mln zł.

Wydział Prasowy Centrum Operacyjne MON

Przypomnijmy, że w 2020 roku Muzeum Wojska Polskiego obchodziło setną rocznicę powołania tej jakże ważnej instytucji kultury.

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama