US Army w Polsce. MON powołuje zespół monitorujący

13 kwietnia 2021, 10:58
US Army w PL
Fot. st. chor. szt. Rafał Mniedło/11 LDKPanc.
Reklama

Resort obrony narodowej powołał zespół, którego zadaniem będzie monitorowanie przebiegu inwestycji budowlanych związanych ze stacjonowaniem sił amerykańskich w Polsce. Jaki jest skład zespołu i jakie zadania powierzono jego członkom?

12 kwietnia w dzienniku urzędowym Ministra Obrony Narodowej opublikowano Decyzję nr 43/MON w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania procesu realizacji inwestycji budowlanych wynikających z polsko–amerykańskiej Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej. Decyzję z upoważnienia szefa resortu 9 kwietnia podpisał Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu.

Praca zespołu związana będzie z monitorowaniem realizacji inwestycji budowlanych wynikających z aneksu B do umowy międzyrządowej o wzmocnionej współpracy obronnej zawartej 15 sierpnia 2020 roku w Warszawie. Zespół stanowił będzie organ doradczy Pełnomocnika MON ds. realizacji inwestycji budowlanych wynikających z tej umowy. Rolę pełnomocnika pełni aktualnie gen. bryg. Dariusz Mendrala, a jego powołanie nastąpiło na podstawie decyzji nr 3/MON z 18 stycznia 2021 roku.

Skład zespołu

Na podstawie decyzji określono skład zespołu, którego przewodniczącym jest pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej. Rolę zastępcy przewodniczącego powierzono przedstawicielowi Dyrektora Departamentu Infrastruktury MON, a członkami zespołu będą przedstawiciele Dowódcy Generalnego i Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szefów Zarządów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (za wyjątkiem Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1), dyrektorów departamentów MON – budżetowego, polityki bezpieczeństwa międzynarodowego, strategii i planowania obronnego, wojskowych spraw zagranicznych, Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz szefów wojskowych służb specjalnych – kontrwywiadu i wywiadu. Sekretarzem zespołu będzie przedstawiciel pełnomocnika. Posiedzenia zespołu odbywały się będą stosownie do poruszanej tematyki w składzie wynikających z zawiadomień przesyłanych przez pełnomocnika ministra. W decyzji zapisano możliwość zastępowania członków zespołu przez innych upoważnionych przedstawicieli. W zależności od poruszanej tematyki do udziału w pracach zespołu uczestniczyć będą mogły także inne osoby zaproszone przez przewodniczącego zespołu, w tym szefowie zarządów infrastruktury oraz terenowych oddziałów lotniskowych.

Zadania zespołu

Głównym zadaniem zespołu jest wsparcie pełnomocnika w zakresie koordynowania „procesu realizacji inwestycji budowlanych wynikających z umowy międzyrządowej.

Jak zapisano w decyzji będzie się to odbywało poprzez:

  • stałe monitorowanie stopnia wykonywania zadań w zakresie planowania, przygotowania oraz finansowania i realizacji inwestycji budowlanych;
  • przygotowanie wariantowych propozycji rozwiązań w zakresie realizacji zobowiązań;
  • analizę̨ ryzyka i identyfikację zagrożeń dla terminowego wykonania zobowiązań;
  • identyfikowanie potrzeb i rekomendowanie kierunków dokonywania zmian w obowiązujących przepisach prawa oraz w regulacjach wewnętrznych dotyczących planowania, przygotowania, finansowania i realizacji inwestycji budowlanych;
  • podejmowanie działań zmierzających do stworzenia spójnego, jednolitego i wydajnego systemu planowania, przygotowania oraz finansowania i realizacji inwestycji budowlanych.

Organizacja pracy zespołu

Pracami zespołu zgodnie z zapisami decyzji kieruje pełnomocnik ministra, który zwojuje posiedzenia, ustala ich porządek, określa sposób i tryb pracy zespołu. Pełnomocnik wnioskuje m.in. o wykonanie analiz, ekspertyz oraz innych opracowań, powołuje tematyczne grupy robocze.

Obsługę organizacyjno-kancelaryjną zespołu realizował będzie Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, którego dyrektorem jest gen. bryg. Dariusz Mendrala. Zespół po zakończeniu prac został zobowiązany do przedstawiania sprawozdania końcowego.

Dyrektorzy, szefowie, dowódcy oraz prezes Agencji Mienia Wojskowego na podstawie decyzji szefa resortu zostali zobowiązani do wyznaczenia swoich przedstawicieli. Skład zespołu zostanie określony w terminie do siedmiu dni, a wyznaczone osoby powinny posiadać poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli nie niższej niż poufne. Prace zespołu zostaną zakończone z chwilą zatwierdzenia sprawozdania końcowego. Sama decyzja weszła w życie 12 kwietnia.

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 26
Reklama
Edmund
środa, 14 kwietnia 2021, 08:06

,,podejmowanie działań zmierzających do stworzenia spójnego, jednolitego i wydajnego systemu planowania, przygotowania oraz finansowania i realizacji inwestycji budowlanych.". Nie trzeba wymyślać żadnego nowego systemu. Trzeba mieć za to kwalifikacje do realizacji złożonych projektów i tego właśnie MON nie ma. Nie da się tego załatwić fazami analityczno - koncepcyjnymi. Tu trzeba konkretnej pracy. I tak właśnie sojusznik z USA dowie się o mizerii kierownictwa MON. Oni tam nie mają pojęcia jak w ogóle się do tego zabrać. W takich sytuacjach nauczyli się powoływać komisje. Tym razem to nie przejdzie.

Decydujcie urzędnicy skorumpowani
środa, 14 kwietnia 2021, 00:12

Albo Państwo albo Rosja...

W dupę
środa, 14 kwietnia 2021, 00:11

100 przetargów i 100 skarg do przetargów i odnośników i papierologii...

deKODer
wtorek, 13 kwietnia 2021, 23:30

nie da sie tego pojąć-wolny demokratyczny kraj buduje za swoje pieniądze na swojej ziemi bazę dla wojsk obcego mocarstwa-jak w latach 50 i 60 -też budowaliśmy dla obcego mocarstwa -tylko ze wschodu -przeciw temu z zachodu,teraz kierunki się odwróciły -tylko Polska jest w tym samym miejscu -a przeciwnik-już nie za oceanem ,lecz tuż za miedzą.Historia się powtarza-oby skończyła się dobrze jak poprzednio i na polskiej ziemi pozostali tylko polscy żołnierze.

Mike Texa
środa, 14 kwietnia 2021, 22:44

Przez ostatnie 20 lat zmarnowało się modernizacje WP to teraz trzeba płacić za obce wojska. Mleko się już wylało a teraz trzeba ten krótki czas wykorzystać i zacząć się zbroić na poważnie a nie na defiladę. Polska musi stać się poważnym graczem w tym regionie albo przestanie istnieć ! Pozdrawiam

Kowal
środa, 14 kwietnia 2021, 12:28

Zejdź na ziemie i nie pisz bajek. Sojusznik to nie okupant. Ukraina na przykład i tak ma bazę, prawdziwego ,,obcego" mocarstwa na swojej ziemi a wkrótce może mieć tych baz więcej. Nasi żołnierze też służą w obcych bazach i w twojej terminologii ,,okupują" m.in. USA.

mm
wtorek, 13 kwietnia 2021, 20:30

Po prostu nasi sojusznicy zaczynają pytać, co się dzieje z inwestycjami, które Polska obiecała. I te pytania stają się coraz bardziej dociekliwe. A odpowiedzi są bardzo zawiłe i wykrętne. Fakt jest bowiem faktem, że sporo naobiecywaliśmy ( na piśmie!), a efektów brak. Tak więc za jakiś czas trzeba będzie znaleźć winnych.

Big Jim
czwartek, 15 kwietnia 2021, 03:20

A co się dzieje w Redzikowie, które miało być otwarte i operacyjne już w 2018r ???

Riddler
wtorek, 13 kwietnia 2021, 20:13

Forumowiczom o mocnych nerwach polecam poczytanie umowy odnośnie stacjonowania US ARMY w Polsce.

m27
środa, 14 kwietnia 2021, 08:07

Nie siej plotek, bo umowa jest bardzo dobrze dla nas sformułowana. Na defence24.pl była analiza tego dokumentu.

db+
środa, 14 kwietnia 2021, 20:59

No fantastycznie sformułowana. Amerykanie nie będą płacić podatków (nawet osobom fizycznym przysługuje zwrot VAT w terminie 30 dni), nie obowiązują ich zapisy prawa budowlanego, planowania przestrzennego, mają dowolność wyboru (jeżeli uznają, że tak ma być) firm amerykańskich do realizacji zadań związanych z budowa infrastruktury, za funkcjonowanie baz (w tym paliwo, wodę, prąd) płacimy my. To tylko kilka przykładów. Przeczytaj umowę, nie analizę.

gnago
środa, 14 kwietnia 2021, 07:58

Może w składzie zespołu są będą snajperzy dyscyplinujący spjusznikòw w czasie wolnym

endrju
wtorek, 13 kwietnia 2021, 19:58

komisja do spraw komisji

Superglue
wtorek, 13 kwietnia 2021, 17:12

Ale chyba nir mamy możliwości kontroli baz USA w Polsce.

andys
wtorek, 13 kwietnia 2021, 16:17

I kogo to interesuje?

Monkey
wtorek, 13 kwietnia 2021, 19:58

@andys: Tych wszystkich którzy niechętnie patrzą na wydawanie pieniędzy podatników na amerykańskich „żołnierzy wolności”. Ponieważ te pieniądze można wydać na polskie siły zbrojne, nie na sojuszników-najemników. Którzy tylko formalnie podlegają polskiemu prawu jak coś nawywijają. A faktycznie będzie jak z Sacoolas w UK. I w wielu innych przypadkach. I najważniejsze: obywatele walczący za własny kraj mają daleko większą motywację niż zagraniczni kontrahenci.

wert
wtorek, 13 kwietnia 2021, 21:57

możesz wydać nie wiadomo ile ale wystarczy groźba użycia jednej głowicy i masz koniec gry bo nie masz odpowiedzi. Dlatego potrzebujemy USArmy a Ty wystawiasz nas na strzał

db+
środa, 14 kwietnia 2021, 22:41

Jeżeli Amerykanie będą mieli w tym interes (a wsparcie Rosji w potencjalnej konfrontacji z Chinami jest takim interesem) bardzo chętnie wycofają się z Polski. Jesteśmy dla nich tylko kartą przetargową w realizacji globalnych interesów. Tak jak wcześniej Kurdowie czy Afgańczycy,

---
wtorek, 13 kwietnia 2021, 20:54

Opłacanie wojsk najemnych ma wielowiekową tradycję, także w Polsce, tak więc nie wiem skąd to oburzenie.

Ass
wtorek, 13 kwietnia 2021, 16:16

I teraz jeszcze komisja do pilnowania powołanej komisji, a koszt toytoy-a będzie szedł w miliardy, przez co zwiększymy znacząco wydatki na obronność.

perelitz
wtorek, 13 kwietnia 2021, 13:33

No, kolejna komisja, to chyba nasz towar eksportowy a w wojsku sprzęt z lat 70-tych XX wieku...

Mixi
wtorek, 13 kwietnia 2021, 15:48

Jeśli modernizacja znacząco nie przyspieszy to możemy nie zdążyć przed ewentualnym pogorszeniem sytuacji geopolitycznej.

J.
wtorek, 13 kwietnia 2021, 15:33

... bo Wojsko Polskie to Matrix inny świat. A swoją drogą to taki zespół powinien powstać 16 sierpnia 2020 r.

123
wtorek, 13 kwietnia 2021, 16:39

Ale od 16.08 musialbys wyplacac wynagrodzenie.

J.
wtorek, 13 kwietnia 2021, 18:01

... dlatego mówię, że Wojsko Polskie to inny Świat. Przy inwestycjach taki zespól to powinno być jedna, dwie, góra trzy osoby, wszystko. Ale nie, w Wojsku musi być powołana komisja, stenopistki tylko brakuje. I to wszystko za nasze pieniądze.

Perun Shogun
środa, 14 kwietnia 2021, 02:17

Nie brakuje. Sa trzy pracuja cala dobe a w weakendy nadgodziny...

Tweets Defence24