Reklama

Siły zbrojne

MON rewaloryzuje fundusz nagród

Autor. Pixabay

Szósta już tegoroczna nowelizacji decyzji budżetowej wprowadza szereg zmian, w tym korekty w zakresie limitów na nagrody dla żołnierzy zawodowych i niezawodowych. Sprawdzamy, jaka jest skala rewaloryzacji.

Reklama

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Reklama

28 lipca w dzienniku urzędowym Ministra Obrony Narodowej ukazała się decyzja nr 108/MON zmieniająca decyzję budżetową na rok 2022. Poza zmianami w zestawieniu wydatków resortu oraz ich podziałów na dysponentów środków budżetowych wprowadzono zmiany, które z pewnością spotkają się z pozytywnym wśród żołnierzy. 

Czytaj też

Wyższe limity na nagrody

Pierwotnie 14 lutego minister obrony narodowej ustalił następujące limity:

Reklama
  • Fundusz na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych – 86 mln 496 tys. zł (nagrody 69 mln 197 tys. zł, zapomogi 17 mln 299 tys. zł).
  • Fundusz na nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych – 3 mln 895 tys. zł (nagrody 3 mln 44 tys. zł, zapomogi 761 tys. zł).

Czytaj też

Następnie 26 kwietnia limity dla żołnierzy zawodowych zostały zwiększone do poziomu:

  • Fundusz na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych – 91 mln 92 tys. zł (nagrody 73 mln 793 tys. zł, zapomogi 17 mln 299 tys. zł).

W kolejnym kroku 27 lipca wicepremier Błaszczak zwiększył limity do poziomów: 

  • Fundusz na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych – 97 mln 863 tys. zł (nagrody 80 mln 564 tys. zł, zapomogi 17 mln 299 tys. zł).
  • Fundusz na nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych – 4 mln 305 tys. zł (nagrody 3 mln 544 tys. zł, zapomogi 761 tys. zł).

Zwiększeniu uległ zatem fundusz nagrodowy, a fundusz zapomogowy pozostał bez zmian. Zarówno w przypadku żołnierzy zawodowych jak i niezawodowych fundusz nagrodowy wzrósł o 16,24 proc. Obserwując skalę inflacji należy stwierdzić, że środki na ten cel zostały zrewaloryzowane, w przeciwieństwie do środków, które resort zaplanował na zapomogi i pomoc dla żołnierzy w trudnej sytuacji materialnej.

Czytaj też

Reklama

Komentarze

    Reklama