Reklama

Siły zbrojne

Litwa się zbroi i pomaga Ukrainie

Fot. kam.lt
Fot. kam.lt

Litewskie ministerstwo obrony poinformowało o projekcie budżetu na rok 2022. Zakłada on zwiększenie nakładów na obronę narodową do 1,176 mld euro. Jednocześnie prowadzone są dostawy sprzętu wojskowego dla Ukrainy.

Litwini podkreślają, że udział wydatków na obronę w PKB przekroczy wymagany przez NATO próg 2 proc. i osiągnie poziom 2,05 proc. Wśród priorytetów w ramach pozyskiwania sprzętu wymienia się pozyskiwanie bojowych wozów piechoty dla jednostek zestawu Sił Odpowiedzi NATO z 2022 roku (zapewne chodzi o kołowe transportery Boxer z wieżami z armatami 30 mm i wyrzutniami ppk, oznaczone Wilk), modernizację obrony powietrznej krótkiego zasięgu, ale też budowę zdolności do tworzenia rozpoznanego obrazu sytuacji morskiej, rozbudowę infrastruktury, wreszcie pozyskiwanie pojazdów JLTV, w pierwszej kolejności także dla jednostek Sił Odpowiedzi NATO (zestaw na 2024 rok).

Jednocześnie jednak planuje się „odtworzenie zdolności radarów średniego zasięgu” oraz „rozwój zdolności wsparcia ogniowego” w perspektywie 2025 roku. Planowane są także kolejne etapy programów JLTV i Boxerów, aby litewska armia była w pełni wyposażona w nowoczesny sprzęt do 2031 roku. Do tego czasu planowane są zapewne także inne zakupy. Rok wcześniej ma zostać osiągnięty udział w PKB na poziomie 2,5 proc.

Litwa poinformowała też o przekazaniu Ukrainie kolejnej transzy pomocy wojskowej, obejmującej kilkaset kamizelek kuloodpornych i inne elementy wyposażenia indywidualnego. W przeszłości wsparcie ze strony Wilna obejmowało także broń śmiercionośną i amunicję. Choć zakres pomocy udzielanej przez Litwę może wydawać się ograniczony, to ma ona istotne znaczenie, również polityczne, bo jest dostarczana przez członka NATO i UE.

Od 2014 roku Litwa prowadzi program rozbudowy i modernizacji sił zbrojnych, w odpowiedzi na zmianę środowiska bezpieczeństwa po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wydatki obronne są stopniowo zwiększane, jeszcze w 2013 roku ich udział w PKB był niższy niż 1 proc. Do najważniejszych programów modernizacyjnych należą, obok wspomnianych zakupów Boxerów i JLTV (odpowiednio 88 i 200 sztuk), także pozyskiwanie systemów przeciwlotniczych NASAMS i polskich Grom czy zakupy haubic samobieżnych PzH 2000 z nadwyżek Bundeswehry. Z komunikatów resortu obrony wynika, że trend ten będzie kontynuowany.

image
Reklama

Zwiększana jest też liczebność sił zbrojnych, kilka lat temu przywrócono powszechny pobór. Litwa ściśle współpracuje z sojusznikami z NATO, w tym USA i Niemcami, dowodzącymi batalionową grupą bojową w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności.

image
Fot. kam.lt
Reklama

Komentarze

    Reklama