Reklama

Siły zbrojne

Litwa chce pieniędzy z UE na mobilność wojskową

Fot. MO Litwy
Fot. MO Litwy

Litewski minister obrony narodowej Raimundas Karoblis zapowiedział rozpoczęcie starań w celu pozyskania przez Litwę wsparcia finansowego na rozbudowę infrastruktury drogowej i kolejowej, w ramach budżetu mobilności wojskowej Unii Europejskiej.

Projekt mobilności wojskowej to jeden z głównych instrumentów finansowania obrony UE. Jest on elementem większego programu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility - CEF). Jego celem jest wsparcie finansowania infrastruktury transportowej podwójnego zastosowania, uznawanej za szczególnie przydatną do przerzutu wojsk. W praktyce jest on adresowany głównie do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, takich jak Polska czy państwa bałtyckie, bo to one borykają się z największymi trudnościami, jeśli chodzi o zapewnienie możliwości przerzutu wojsk.

W tym roku Komisja Europejska znacząco ograniczyła budżet tego projektu. Według zaktualizowanego planu wieloletnich ram finansowych na nową perspektywę budżetową wynika, że w latach 2021-2027 na mobilność wojskową ma zostać przeznaczone tylko 1,5 mld euro. Oznacza to cięcie finansowania o praktycznie 75 procent.

Pomimo tego, już teraz litewskie ministerstwo obrony narodowej zgłosiło do Komisji Europejskiej, zarządzającej programem, projekt wyremontowania litewskiej infrastruktury drogowej, która może być wykorzystywana w celach militarnych. Zdaniem ministra Raimundasa Karoblisa najważniejszymi obszarami wymagającymi wsparcia są inwestycje w drogi oraz mosty, które należy dostosować do bardzo dużego tonażu sprzętu wojskowego, m.in. czołgów.

Ponadto finansowaniem objęto by również tzw. Rail Baltica czyli linię kolejową będącą elementem transeuropejskiego korytarza transportowego, łączącą torem normalnym Warszawę, Kowno, Rygę, Tallinn i Helsinki. Litwini podkreślają, że zdolność szybkiego przerzutu żołnierzy oraz sprzętu wojskowego decyduje o sile sojuszniczej w wiarygodnym odstraszaniu Rosji na wschodniej flance NATO oraz stabilizacji tego regionu. 

Reklama

Komentarze (1)

  1. Litwinów

    TAJNY plan NATO zeby dac KASĘ na Nowe technologie rykoszetem trafia w PRIBALTICA

Reklama