Reklama

Siły zbrojne

Kto dostarczy plecaki górskie?

Autor. 22. batalion piechoty górskiej

Wrocławscy logistycy rozpisali przetarg na dostawę zasobników piechoty górskiej. Dotyczy on zakupu nowych plecaków, będących ulepszoną i poprawioną wersją zasobnika wz. 93 (WDTT 987/MON)

Przedmiotem rozpoczętego w czwartek w minionym tygodniu postępowania jest dostawa nieokreślonej ilości zasobników żołnierskich piechoty górskiej, wyprodukowanych według Wojskowej Dokumentacji Techniczno-Technologicznej nr 991/MON. Dokumentacja została zatwierdzona 5 stycznia bieżącego roku przez Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej i stanowi podstawę zakupu owego zasobnika dla Sił Zbrojnych RP w 2021 roku.

Postępowanie składa się z czterech, jednobrzmiących zadań. Zamawiający, czyli 4. Regionalna Baza Logistyczna, zastrzega również możliwość uruchomienia prawa opcji w trzech częściach, co oznaczałoby, że możliwe jest dokupienie dodatkowej nieokreślonej ilości plecaków.

Czytaj też

Szczegółowe wymagania techniczne, jakie będą stawiane przed potencjalnymi wykonawcami zostaną określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, która zostanie przekazana tym podmiotom, które zostaną zaproszone do składania ofert. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zainteresowane podmioty (niespełniające zarazem przesłanek o wykluczeniu z postępowania przetargowego) muszą złożyć do 11 stycznia przyszłego roku.

Zostało ustalone jedyne – ekonomiczne – kryterium przyznania zamówienia, a jest nim cena. Zasobniki należy dostarczyć w ciągu 180 dni od momentu podpisania umowy.

Plecak piechoty górskiej 991/MON jest następcą poprzedniego zasobnika 987/MON. Starsze rozwiązanie składa się z dużego plecaka z odpinanymi kieszeniami, małego plecaka oraz pokrowca dużego w kamuflażu "pantera". Głównym materiałem użytym do produkcji zasobników jest barwiony na kolor jasnozielony wodoszczelny materiał poliamidowy. Duży plecak składa się z dwóch komór z regulowanymi szelkami nośnymi, zaś mały plecak jest jednokomorowy. Dotychczasowe zasobniki nie cieszyły się uznaniem użytkowników, głównie ze względu na niejednolitą wytrzymałość.

Reklama

Komentarze

    Reklama