Siły zbrojne

Bielizna dla płetwonurków

Fot. R. Surdacki
Fot. R. Surdacki

Wojsko planuje zakup elementów umundurowania i wyekwipowania dla Wojsk Specjalnych oraz Żandarmerii Wojskowej, w postaci bielizny specjalnej letniej i zimowej dla płetwonurków oraz bielizny z dzianiny trudnotopliwej z długimi rękawami i skarpet z dzianiny trudnotopliwej.

3. Regionalna Baza Logistyczna ogłosiła rozpoczęcie procedury na dostawę przedmiotów umundurowania i wyekwipowania dla Wojsk Specjalnych i Żandarmerii Wojskowej. Przetarg prowadzony jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. Podzielony został na cztery oddzielne zadania:

  • Zadanie nr 1: Bielizna specjalna letnia (dla płetwonurka) według wzoru WTU  67/DKWS - 272 kp.;
  • Zadanie nr 2: Bielizna specjalna zimowa (dla płetwonurka) według wzoru WTU  68/DKWS - 271 kpl,;
  • Zadanie nr 3: Bielizna z dzianiny trudnotopliwej z długimi rękawami według wzoru WTU  66/DKWS - 950 kpl.;
  • Zadanie nr 4: Skarpety z dzianiny trudnotopliwej WS według wzoru WTU  105/DKWS - 2405 par.

Zgodnie z SIWZ  dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić  z bieżącej produkcji z 2020 roku oraz mają być dostarczone najpóźniej do listopada br. Przy czym specyfikacje ilościowo – rozmiarowe na dostawy przedmiotów umundurowania i wyekwipowania zostaną przekazane wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Firmy chętne do wzięcia udziału w przetargu muszą złożyć wymagane oświadczenia i dokumenty drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej na stronie danego postępowania. Termin składania ofert lub wniosków wyznaczony został na 20 maja 2020 roku. Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie trzech kryteriów: ceny (waga 60), terminu realizacji zamówienia (waga 20) oraz udzielonej gwarancji (waga 20).

Komentarze