Reklama

Siły zbrojne

Ilu żołnierzy przychodzi i odchodzi z wojska? MON ujawnia dane z dekady

Fot. st. szer. Arkadiusz Czernicki
Fot. st. szer. Arkadiusz Czernicki

Jak wygląda rekrutacyjny bilans Wojska Polskiego? Jak wielu żołnierzy zakłada i zdejmuje mundur? Przedstawiamy statystyki z lat 2010-2020. 

Rekrutacja i rekonwersja to wyzwania, z którymi od lat mierzy się resort obrony narodowej i dowództwo sił zbrojnych. Nie jest to proste wyzwanie, ponieważ o specjalistów rywalizuje także biznes, sektor publiczny i zagraniczni pracodawcy. O tym, jakie warunki może zaproponować armia pisaliśmy w cyklu analiz sprawdzając m.in. wysokość uposażeń, dodatków oraz należności finansowych. Zajmowaliśmy się także problemami wykorzystania potencjału żołnierzy i funkcjonariuszy opuszczających szeregi wojska i służb mundurowych oraz zmianami w procesie rekrutacji do sił zbrojnych.

Tym razem przedstawiamy dane na temat stanu ewidencyjnego sił zbrojnych (jeśli chodzi o żołnierzy służby zawodowej - bez uwzględnienia Terytorialnej Służby Wojskowej czy NSR) oraz liczby żołnierzy powoływanych i zwalnianych z zawodowej służby wojskowej.

Czas na statystyki

Stan ewidencyjny sił zbrojnych na dzień 31 grudnia 2020 roku według informacji przekazanych w odpowiedzi na pytania redakcji Defence24.pl przez Centrum Operacyjne MON to 110 100 żołnierzy zawodowych. W badanym przez nas okresie najniższy stan ewidencyjny sił zbrojnych wynosił 93 923 (2011 rok). Liczba żołnierzy zawodowych od 2011 roku zwiększyła się o ponad 16 tysięcy żołnierzy zawodowych. Ogółem od 2010 do 2020 roku z mundurem pożegnało się ponad 52 tysiące żołnierzy, a do służby przystąpiło ponad 67 tysięcy nowych żołnierzy zawodowych.

Według przekazanych przez resort obrony narodowej danych ujemny bilans odnotowano w latach 2011 (ponad 1 500 tysiąca żołnierzy mniej rok do roku), 2014 (ponad 400 żołnierzy mniej rok do roku) i w 2015 (niemal 700 żołnierzy mniej rok do roku). W pozostałych latach bilans według statystyk był dodatni. Najlepiej wypadł w latach 2016 (ponad 2 350 żołnierzy więcej rok do roku), 2017 (ponad 3 350 żołnierzy więcej rok do roku) i 2019 (ponad 2 750 żołnierzy więcej rok do roku). Pandemia sprawiła, że tempo wzrostu hamuje – w 2020 roku bilans na poziomie niemal 2 400 żołnierzy więcej rok do roku.

image
Opracownie własne na podstawie danych CO MON

Podsumowanie

Tendencja jest bez wątpliwości wzrostowa, jednak statystyki nie pokazują pełnego obrazu sytuacji sytuacji. Rocznie z armią średnio żegna się bowiem niemal 4 750 doświadczonych żołnierzy zawodowych. Są to z reguły doświadczeni oficerowie, podoficerowie i szeregowi - specjaliści, których nie da się zastąpić z dnia na dzień. Tym bardziej, że resort obrony narodowej zapowiadał szybkie tempo rekrutacji, zwłaszcza w jednostkach stacjonujących lub rozwijanych we wschodniej części Polski.

Przed ministerstwem obrony narodowej stoją w tym przypadku zarówno wyzwania związane z efektywną rekrutacją, zatrzymaniem w służbie osób rozważających odejście do cywila oraz zapewnieniem skutecznej rekonwersji dla żołnierzy, którzy podjęli decyzję o zakończeniu służby.

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama