Reklama

Siły zbrojne

GROTowisko-23 coraz bliżej

GROTowisko-22
Autor. GROTowisko-22

W nadchodzącym tygodniu odbędzie się trzecia edycja konferencji eksperckiej GROTowisko-23. Jej głównym celem jest wymiana doświadczeń związanych z wdrożeniem i eksploatacją karabinka MSBS GROT.

Reklama

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Reklama

W dniach 23-25 czerwca 2023 r. odbędzie się trzecia już edycja eksperckiej konferencji GROTowisko-23. Część teoretyczna wydarzenia odbędzie się 24 czerwca w Zegrzu, a część praktyczna realizowana będzie 25 czerwca na strzelnicy "Bellona Marynino". Całość zostanie poprzedzona zorganizowanymi w tym roku po raz pierwszy, zawodami Dowódców batalionów.

Jak podkreśla gen. bryg. Maciej KLISZ:

Reklama
To już kolejny rok, gdy osoby związane w różny sposób z karabinkiem GROT mogą się spotkać i porozmawiać, wymienić informacje oraz doświadczenia związane z jego użytkowaniem. W tym roku konferencja została podzielona na dwa główne bloki tematyczne: część teoretyczną oraz praktyczną. Podczas bloku teoretycznego zostanie przedstawiona historia, teraźniejszość i przyszłość całego systemu broni modułowej, której przedstawicielem jest karabinek GROT. Głos zabiorą przede wszystkim konstruktorzy, inżynierowie, eksperci oraz użytkownicy. W drugim dniu zorganizowane zostaną zawody strzeleckie. Zaplanowano konkurencje indywidualne i zbiorowe, strzelania dynamiczne z różnej broni, konkurencje podstawowe i dodatkowe. Do wojskowych zawodów strzeleckich zgłoszonych jest ponad 120 zawodników, ponad trzydzieści reprezentacji. Wszystko po to, aby promować współzawodnictwo sportowe, doskonalić konstrukcję broni, budować zaufanie i ustanawiać kanały komunikacji pomiędzy użytkownikami a inżynierami. Konferencja jest imprezą zamkniętą, głównie ze względu na bezpieczeństwo jej uczestników. Zachęcam do obserwowania relacji z wydarzenia w social mediach WOT
gen. bryg. Maciej Klisz
GROTowisko-22
Autor. GROTowisko-22

Do udziału w zawodach wojskowych zgłosiło się blisko 200 uczestników, w tym żołnierze WOT, członkowie organizacji i stowarzyszeń strzeleckich oraz 13 zespołów z innych rodzajów sił zbrojnych i formacji. Zawody składać się będą z dwóch równoległych części: wojskowej, w której wystartują wyłącznie żołnierze oraz cywilnej, w której udział wezmą strzelcy sportowi oraz pasjonaci broni strzeleckiej.

GROTowisko-22
Autor. GROTowisko-22
GROTowisko-23 to przedsięwzięcie, którego celem jest udoskonalenie karabinka GROT. Chcemy zebrać doświadczenia wszystkich użytkowników, tak żeby w ręce naszych żołnierzy trafiła jak najbardziej doskonała broń. Wojska Obrony Terytorialnej wprowadziły GROTa do Sił Zbrojnych, a obecnie są największym użytkownikiem tego karabinka. Właśnie dlatego poczuwamy się do tego, żeby udoskonalać tę broń, żeby było to jak najlepsze narzędzie pracy dla naszych żołnierzy
podkreśla szef Pionu Szkolenia Dowództwa WOT płk Andrzej Głowacki
GROTowisko-22
Autor. GROTowisko-22

Aktualnie w Siłach Zbrojnych RP eksploatowanych jest ponad 80 tysięcy karabinków GROT w wersjach A0, A1 i A2. Ponad 38,5 tys. karabinków eksploatowanych jest w WOT, pozostałe w innych Rodzajach Sił Zbrojnych oraz szkolnictwie wojskowym.

Czytaj też

Od 2017 roku karabinek GROT stopniowo wypiera z Sił Zbrojnych karabinki z rodziny AK stając się docelowym karabinkiem podstawowym w Wojsku Polskim.

GROTowisko zostało zapoczątkowane w 2021 r. Coroczne konferencje organizuje się z uwagi na potrzebę minimalizowania zdefiniowanych przez ówczesnego Gestora karabinków MSBS ryzyk. Zastąpienie eksploatowanego w Wojsku Polskim karabinka AK nowoczesnym MSBS GROT wiąże się z koniecznością zmiany mentalności oraz ukształtowanych przez dziesięciolecia nawyków użytkowników i szkoleniowców, jak również profilowanie nowej kultury eksploatacji broni w celu właściwego wykorzystania potencjału nowej konstrukcji w szkoleniu i później w walce. Coroczne konferencje – GROTowiska - mają służyć wymianie i rozpowszechnianiu wniosków z jego wdrażania i eksploatacji, w tym zmniejszać ryzyka powtarzania błędów oraz upowszechniać dobre praktyki. Ponieważ równie ważne jest doskonalenie konstrukcji broni konferencja ma służyć budowie zaufania i ustanawiać kanały komunikacji pomiędzy użytkownikami a inżynierami.

Czytaj też

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej w latach 2017-2021 pełniło zadania Gestora dla rodziny karabinków MSBS. Od 2022 roku pełni funkcję Instytucji Eksperckiej w tym obszarze.

Komunikat prasowy WOT

Reklama

Komentarze

    Reklama