Reklama

Siły zbrojne

Fights On Logistics będzie serwisować symulator F-16

F-16 Polskich Sił Powietrznych / Fot. B. Sulik
F-16 Polskich Sił Powietrznych / Fot. B. Sulik

Wydział Techniki Lotniczej 3. Regionalnej Bazy Logistycznej z Kutna zawiadomił o podpisaniu umowy na serwis symulatora misji SLT i FMT samolotu F-16 - zajmie się tym firma Fights On Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

3. Regionalna Baza Logistyczna informowała o tym postępowaniu w ogłoszeniu o dobrowolnej przejrzystości ex ante w lutym 2019 r.

Wartość zawartej z wykonawcą umowy to ok. 16,2 mln PLN bez VAT. Kontrakt zawarto w procedurze negocjacyjnej bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE. Zdecydowano się na taki tryb, bowiem jedynym producentem symulatorów F-16 FMT i SLT eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP i wyłącznym właścicielem praw własności intelektualnej niezbędnych serwisowania tych symulatorów pozostaje firma L-3 Link Training & Simulation Division.

Jednocześnie, jak czytamy w Dzienniku Urzędowym UE, jedyną firmą autoryzowaną przez L3 Link Training & Simulation Division do wykonywania usług serwisowych dla symulatorów PLAF FMT i SLT w Polsce pozostaje Fights On Logistics. Dysponuje ona również wyłącznymi prawami do korzystania z praw własności oraz zasobów firmy L3, w szczególności dokumentacji, na potrzeby działań będących przedmiotem postępowania. Nie stwierdzono istnienia alternatywnego rozwiązania umożliwiającego realizację zamówienia, stąd przyjęta procedura.

Decyzję o udzieleniu zamówienia wydano 15 marca 2019 roku. Systemy FMT i SLT służą do szkolenia pilotów myśliwców F-16 C/D Block 52+, używanych w polskich Siłach Powietrznych.

Reklama

Komentarze (2)

  1. Janio

    Bardxo ciekawe! A kto będzie dostarczał do tdgp symulatora prąd?

  2. Willgraf

    Kupić symulatory w polskiej firmie wyjdzie taniej a sa takie nie ma potrzeby korzystania z amerykańskich firm udajacych polskie

Reklama