Reklama

Siły zbrojne

Dziewięć nominacji generalskich na Święto Wojska Polskiego

Wręczenie nominacji generalskich w 2020 roku. Fot. Rafał Surdacki/Defence24
Wręczenie nominacji generalskich w 2020 roku. Fot. Rafał Surdacki/Defence24

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że Prezydent Andrzej Duda mianował dziewięciu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie. Dwóch z nich zostało generałami dywizji, a siedmiu generałami brygady.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mianował dziewięciu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie. Akty mianowania zostaną wręczone przez Prezydenta RP 15 sierpnia br. podczas uroczystości Święta Wojska Polskiego.  

Na stopień generała dywizji mianowani zostali:

 • gen. bryg. Sławomir Drumowicz – Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych;
 • gen. bryg. Tomasz Połuch – Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.

Na stopień generała brygady mianowani zostali:

 • płk Artur Kępczyński – Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szef Logistyki;
 • płk Maciej Klisz – Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej;
 • płk Dariusz Kosowski – Dowódca 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej;
 • płk Piotr Kriese – Dowódca 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej;
 • płk Maciej Siudak – Dowódca 10 Brygady Logistycznej;
 • płk Grzegorz Skorupski – Radca generalny w Biurze Ministra Obrony Narodowej;
 • płk Maciej Trelka – Dowódca 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.

Gen. bryg. Sławomir Drumowicz w 1992 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską we Wrocławiu. Służył w 1. Pułku Specjalnym Komandosów, czyli współczesnej Jednostce Wojskowej „Komandosów”. To w niej kolejno awansował: od dowódcy plutonu, po dowódcę kompanii specjalnej i batalionu specjalnego aż do zastępcy dowódcy i ostatecznie p.o. samego dowódcy JWK. 

gen. bryg. dr inż. Sławomir Drumowicz, Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych. Fot. DWKS.
Gen. bryg. dr inż. Sławomir Drumowicz, Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych. Fot. DWKS.

Następnie w 2012 roku przeszedł do krakowskiego Dowództwa Wojsk Specjalnych, gdzie spędził niecałe 2 lata. Kilka następnych lat (2014-2018) pełnił funkcję dowódcy Jednostki Wojskowej AGAT, a po jej opuszczeniu, od ostatnich 3 lat piastuje stanowisko Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych.

W listopadzie 2018 roku został awansowany na stopień generała brygady.

Reklama
Reklama

Gen. bryg. Tomasz Połuch w 1996 roku ukończył Wydział Wojsk Zmechanizowanych w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu na kierunku dowodzenie wojskami. W 2004 roku w Akademii Obrony Narodowej uzyskał stopień magistra zarządzania i dowodzenia, a w 2007 roku ukończył podyplomowe studia z zakresu przywództwa i negocjacji.

Pierwsze stanowisko służbowe objął w 14. Brygadzie Zmechanizowanej. Od 2001 roku służył w 16. Brygadzie Zmechanizowanej, a następnie w 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej.

Komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch. Fot. Rafał Lesiecki/Defence24.pl
Komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch. Fot. Rafał Lesiecki/Defence24.pl

Po ukończeniu kursu dla absolwentów AON, 30 czerwca 2004 roku rozpoczął służbę w Żandarmerii Wojskowej, gdzie zajmował kolejne stanowiska służbowe, jako specjalista w Zarządzie Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, szef wydziału dowodzenia w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, szef sztabu w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, starszy specjalista w sztabie Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, zastępca komendanta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, a następnie komendant Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Od 2014 roku dowodził Oddziałem Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie.

24 grudnia 2015 roku Minister Obrony Narodowej powierzył mu pełnienie obowiązków Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. 1 marca 2016 roku objął stanowisko Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

29 listopada 2016 roku został awansowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stopień generała brygady.

Opracowanie: BBN/Wojsko-Polskie.pl/D24

Reklama

Komentarze

  Reklama